top of page

Een potentiële goudmijn! – Aandeel Analyse Goldspot (deel 1)

Bijgewerkt op: 13 mrt.


Dit artikel is in samenwerking met Thijs van Noortwijk geschreven.


Business Overview:


Goldspot is een technologie- en consultancy bedrijf dat zich specialiseert in het toepassen van machine learning & kunstmatige intelligentie om gegevens te verzamelen, te interpreteren en om die gegevens om te zetten in zogenaamde ‘Smart Targets’. Deze targets kunnen uiterst nauwkeurig vaststellen waar nieuwe grondstofreserves zich bevinden. Anders dan de naam Goldspot zou suggereren, is Goldspot gespecialiseerd in het vinden van vrijwel elke metaal en mineraal reserve. Veel van de huidige cliënten van Goldspot zijn goud- en zilverminers, maar sinds kort komt er ook vraag vanuit de lithium & koper industrie voor de services van Goldspot.


Het zoeken naar nieuwe reserves is geen nieuw fenomeen. Maar met een afnemend aantal nieuwe ontdekkingen wordt de industrie geconfronteerd met een afnemend aanbod en een stijgende vraag. Met minder, kleinere en duurdere ontdekkingen staat de mijnbouw daarmee voor een problematisch vraagstuk. Hier komt Goldspot kijken: Goldspot speelt tactisch in op dit probleem. Met de introductie van deep learning-algoritmen, die nieuwe innovatieve wiskundige oplossingen en interpretaties op geologische patronen kunnen identificeren, word het mogelijk om enorm veel gegevens te analyseren die door het menselijk brein vrijwel onmogelijk te analyseren en goed te interpreteren zijn.


De nieuwe technologieën hebben Goldspot ertoe in staat gesteld om resultaten te produceren die voorheen niet mogelijk waren. Daardoor wordt de betrouwbaarheid & de nauwkeurigheid van de smart targets aanzienlijk hoger. Naast de extreme nauwkeurigheid van de resultaten van Goldspot, bespaart Goldspot zijn cliënten een hoop tijd en geld door software het grootste deel van het werk te laten doen en juist dat is bij mijnbouwbedrijven, die vaak krap bij kas zitten, erg belangrijk. Daarmee creëert Goldspot dus een oplossing voor een gigantisch probleem.


Business Model:

Goldspot bestaat momenteel uit drie segmenten:

  • Consultancy

  • Investments

  • Software as a Service (SaaS)


Consultancy

Goldspot adviseert mijnbouwbedrijven bij het vinden van nieuwe reserves met de hiervoor genoemde smart targets die op basis van de deep learning-algoritmen zijn vastgesteld. Goldspot sluit hiervoor contracten af die de gemaakte kosten dekken en een operating profit voor Goldspot opleveren. De consultancy omzet groeit met ongeveer 100% op jaarbasis en bestaat uit contracten met Junior miners (kleine mijnbedrijven die nog geen actieve mijn hebben, maar wel een stuk grond) en Majors (mijnbouwbedrijven die ten minste al één opererende mijn hebben).

Figuur 1: Groei van Goldspot’s Consultancy omzet


Investments

Vaak is het zo dat Junior miners niet genoeg kapitaal hebben om Goldspot in te schakelen voor een project. Ze zitten krap bij kas en kunnen niet aan de gevraagde tarieven tegemoetkomen. Om deze ondernemingen alsnog te bedienen, heeft Goldspot iets bedacht: voordat Goldspot het gesprek aangaat met een Junior miner analyseren ze de claim (het grondgebied) van de Junior miner met behulp van de eigen software & deep learning tools en bepalen daarmee of er een aanzienlijke kans is dat er een veelbelovende reserve zit. Lijkt die kans hoog te zijn, dan biedt Goldspot aan om equity (aandelen/warrants) in het bedrijf te nemen. Ze nemen dan deel aan een ‘Private Placement’ waarmee de Junior Miner geld ophaalt door een uitgifte van aandelen. Vervolgens kan de Junior miner met het opgehaalde kapitaal de consultancy diensten van Goldspot betalen. Zo nu en dan vraagt Goldspot ook een NSR als onderdeel van een deal. Een NSR (Net Smelter Return) is een royalty op de netto goud hoeveelheid die een mijn produceert. Vaak liggen deze NSR’s rond de 0.5%-1%. Goldspot heeft door deze methode toe te passen, naast een consultancy contract, ook een belang in de Junior miner gekregen. De win-winsituatie die dit teweegbrengt is dat op het moment dat Goldspot succesvolle smart targets levert, en wanneer deze targets ook succesvol worden aangeboord, de aandelen van de Junior Miner significant in waarde toenemen. Neem als voorbeeld het bedrijf New Found Gold. Goldspot had toentertijd een contract met New Found Gold gesloten en met de hiervoor genoemde methode 1.7M aandelen en een NSR van 0.5% op de claim verworven. Op dat moment bedroeg de koers van een NFG aandeel $0.40 per stuk. Na het leveren van de smart targets en de daaropvolgende succesvolle boringen, die overigens nog steeds bezig zijn, is het aandeel ruim 30 keer in haar waarde toegenomen tot wel $12 per aandeel. Daarmee is Goldspot’s initiële investering van $680.000 toegenomen tot $20.4M - ofwel een winst van $19.72M. De opbrengsten via de royalty’s van 0.5% zijn moeilijk in waarde te schatten. Dit zou pas kunnen wanneer er een nauwkeurige goudvoorraad wordt berekend, maar de 0.5% NSR van New Found Gold is volgens experts tientallen miljoenen waard. Niet elke Junior miner zal zo’n succesverhaal als New Found Gold worden, maar het laat goed de potentie van het model zien. Momenteel heeft Goldspot een uitgebreid portfolio van Junior miners verkregen, waarvan verschillende nog in de exploratiefase zitten (pre-exploratie & boringen) en waar Goldspot tevens consultancy diensten aan levert.

Figuur 2: Selectie van een aantal posities die Goldspot in Junior miners bezit Software as a Service

Het geven van advies (consultancy) is afhankelijk van mensen en dat realiseert Goldspot zich: naast dat het team effectiever wordt naarmate ze meer ervaring krijgen, is het ook mogelijk om de omzet te verhogen door het inhuren van meer personeel. Echter komt hier op termijn een probleem bij kijken. Anders dan bij andere sectoren is er een grote schaarste aan mensen met de combinatie Geologie & Data Science. Voor Goldspot zijn mensen met dit profiel echter noodzakelijk. Om dit probleem op te vangen en de technologie schaalbaar te maken, heeft Goldspot besloten om SaaS-producten te ontwikkelen. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de lancering van twee SaaS-producten die in kwartaal vier van 2021 op de markt worden gebracht. Deze producten zijn Litholens en MinusOne. Litholens is een tool die drill cores (in feite de boorkernen die naar boven komen bij een boring) analyseert en dit met behulp van AI en machine learning kan omzetten in gebruiksklare data. Litholens kan worden toegepast op zowel fysieke kernen als foto’s van kernen (bijv. uit het archief) en kan zelfs onderwaterbeelden analyseren in diepzeemijnbouw. MinusOne is een software platform dat het makkelijk maakt om een 3D model op te zetten, waarmee een potentiële reserve gevisualiseerd kan worden. SaaS is een significant onderdeel van Goldspot’s toekomstige potentie en het wordt gekenmerkt door hoge marges en enorme schaalbaarheid, en daarmee omzet- en winstgroei.

Figuur 3: SaaS producten in ontwikkeling door Goldspot

What’s Next?

We hopen dat dit artikel je enigszins een inzicht heeft gegeven in het complexe business model van Goldspot. Er is nog veel meer te vertellen hierover en dat doen we graag in toekomstige artikelen. Hierbij zullen we onder andere het competitieve landschap, de waardering en het management behandelen. Ik hoop je daar weer te zien!


Disclaimer: Ik ben géén financieel adviseur. De content gedeeld op deze blog is puur en alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. U dient altijd zelf gedegen onderzoek te doen naar uw beleggingen. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De auteur van dit artikel bezit aandelen Goldspot Discoveries.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..

bottom of page