top of page

Hoe Tesla’s FSD technologie Buffett’s verzekeringsmarkt uitdaagt

In het kort:

  • Warren Buffett erkent de voordelen van Tesla's Full Self-Driving (FSD) technologie, die volgens hem goed is voor de samenleving maar nadelig voor verzekeringsmaatschappijen.

  • Tesla's FSD-technologie heeft potentieel om het aantal ongelukken met 50% te verminderen, wat grote implicaties kan hebben voor de autoverzekeringsbranche.

  • Buffett hint naar de mogelijkheid dat Berkshire Hathaway in de toekomst zou kunnen investeren in Tesla, vooral als zelfrijdende technologieën zoals robotaxi's werkelijkheid worden.

Tijdens de jaarlijkse vergadering van Berkshire Hathaway heeft Warren Buffett specifiek gesproken over de impact van Tesla's Full Self-Driving (FSD) technologie. Hij benadrukte dat een significante vermindering van verkeersongevallen niet alleen een vooruitgang is voor de samenleving, maar tegelijkertijd een uitdaging vormt voor de traditionele autoverzekeringsmarkt. Als ongelukken met 50% afnemen, zoals voorspeld, zou dit dramatische gevolgen kunnen hebben voor de winstgevendheid van autoverzekeraars, gezien de afname van risico's en dus de noodzaak voor verzekeringsdekking.


GEICO, het autoverzekeraar onderdeel van Berkshire Hathaway, heeft een opmerkelijk herstel laten zien in 2023 na een uitdagend jaar in 2022. De verzekeraar sloot het jaar af met een winstgevende prestatie, wat een significant verschil is met het voorgaande jaar. In 2023 rapporteerde GEICO een brutowinst van $3,6 miljard uit verzekeringsactiviteiten, een sterke ommekeer van het verlies van $1,88 miljard in 2022.


De verbetering in 2023 kan worden toegeschreven aan meerdere factoren:


  • Toename van gemiddelde premies: GEICO zag een stijging in de gemiddelde premies per autoverzekering, wat bijdraagt aan de verhoogde inkomsten.


  • Daling in schadeclaims: Er was een lagere frequentie van claims, wat de kosten drukt.


  • Herziening van schattingen voor eerdere ongevallenjaren: Door een vermindering in de schattingen van claims uit eerdere jaren konden onverwachte winsten worden geboekt.


  • Vermindering van reclamekosten: Een significante daling in de uitgaven aan advertenties droeg bij aan lagere operationele kosten.


GEICO's geschreven premies bereikten $39,8 miljard in 2023, een stijging van $730 miljoen (1,9%) ten opzichte van 2022. De schaderatio, die de verhouding tussen claims en verdiende premies weergeeft, verbeterde naar 81% in 2023, een daling van 12,1 procentpunten vergeleken met het voorgaande jaar. De kosten voor het schrijven van polissen daalden met $752 miljoen (16,5%) ten opzichte van 2022, mede dankzij de verminderde reclamekosten en verbeterde operationele hefboomwerking.Ondanks de financiële verbeteringen, zag GEICO een afname van 9,8% in het aantal autoverzekeringen in 2023, wat resulteert in ongeveer 1,7 miljoen minder polissen ten opzichte van het einde van 2022. Bovendien ondervond GEICO een aanzienlijke inkrimping van zijn personeelsbestand, met een daling van 20% in het aantal werknemers in 2023, dit heeft wel bijgedragen aan de verbetering in de operationele efficiëntie.


In termen van marktaandeel is GEICO gezakt van de tweede naar de derde plaats in de autoverzekeringsmarkt, met een geschat marktaandeel van 13,8% in 2022, een daling ten opzichte van 14,4% in 2021. Deze verschuiving kan deels te wijten zijn aan de toenemende concurrentie en marktverzadiging.


GEICO's financiële herstel in 2023 is een bewijs van effectief management en strategische aanpassingen in reactie op de uitdagingen van het voorgaande jaar. Hoewel de daling in het aantal polissen en het verminderde personeelsbestand zorgen baren, biedt de verbeterde winstgevendheid en efficiëntie een solide basis voor toekomstige groei en stabiliteit. Het blijft van cruciaal belang voor GEICO om zijn strategieën voortdurend te evalueren en aan te passen om competitief te blijven in deze snel veranderende markt.


In de Verenigde Staten is het aantal geregistreerde voertuigen aanzienlijk gedaald, wat direct invloed heeft op de vraag naar autoverzekeringen. Deze trend wordt versterkt door de opkomst van autonome voertuigen en de toename van carsharing-diensten. Minder mensen voelen de noodzaak om een eigen auto te bezitten, wat resulteert in minder persoonlijke autoverzekeringen.


Met de opkomst van telematica wordt de verzekeringswereld nauwkeuriger en persoonlijker. Telematica-apparaten verzamelen real-time data over het rijgedrag, waardoor verzekeraars preciezer kunnen bepalen wat een eerlijke premie is voor de individuele bestuurder. Deze technologie is van cruciaal belang bij autonome voertuigen, omdat het continu gegevens verstrekt over het functioneren en de efficiëntie van de technologie.


De algemene verwachting is dat de verantwoordelijkheid voor schadeclaims verschuift van de bestuurder naar de fabrikanten van de autonome voertuigen. Dit betekent dat verzekeringsclaims minder zullen voorkomen, en dat de verzekeraars zich meer zullen moeten richten op productaansprakelijkheid en de integriteit van de voertuigsoftware.


Autonome voertuigen bieden nieuwe manieren om fraude te detecteren en te voorkomen. Dankzij geavanceerde sensoren en data-analyse kunnen verdachte activiteiten sneller worden geïdentificeerd. Dit kan leiden tot lagere verzekeringspremies verschillend per gebruiker, aangezien de risico's op fraude afnemen.


Buffett geeft aan dat investeren in traditionele autoverzekeringen wellicht geen verstandige zet meer is. Met de vooruitgang in zelfrijdende technologieën, die de veiligheid op wegen aanzienlijk kunnen verbeteren, zouden de kosten voor autoverzekeringen kunnen dalen, wat resulteert in lagere inkomsten voor verzekeringsmaatschappijen.


Buffett over Tesla´s FSD:


De opmerkingen van Buffett wekken speculaties op over de toekomstige investeringsstrategieën van Berkshire Hathaway. Hoewel er op dit moment geen enkele bevestiging of teken is dat Berkshire Hathaway zou hebben geïnvesteerd in Tesla, suggereren Buffett’s uitspraken dat hij de ontwikkelingen rondom Tesla en zijn technologieën nauwlettend volgt. De nadruk op veiligheid en maatschappelijk voordeel, in het geval van Tesla´s FSD, sluit aan bij Buffett's lange termijn investeringsfilosofie die niet alleen financieel gewin, maar ook maatschappelijke waarde belangrijk vindt.


De interesse van Warren Buffett in Tesla's FSD-technologie en de mogelijke gevolgen voor de autoverzekeringsbranche markeren een belangrijk keerpunt. Terwijl Tesla blijft innoveren en de veiligheid op de weg verbetert, moeten investeerders en bedrijven in de verzekeringssector zich aanpassen aan een snel veranderend landschap.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Comments


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..