top of page

Deze turn-around kan veel rendement opleveren

Porsche, bekend om zijn luxe auto's, heeft een uitdagend 2023 achter de rug, en de vooruitzichten voor 2024 zien er momenteel ook niet erg rooskleurig uit met een verwachte daling van de winst. Desondanks heeft het bedrijf onder de radar wel indrukwekkende verbeteringen laten zien in de winstmarges en de structuur van de operaties. Dit wijst op een efficiëntere bedrijfsvoering, ondanks de huidige uitdagingen. Het lijkt er echter op dat analisten dat niet helemaal doorhebben.


Een van de grootste uitdagingen waar Porsche momenteel mee te maken heeft, is de kostbare investering in nieuwe modellen en technologie voor batterij-elektrische voertuigen (BEV). Deze investeringen zijn essentieel voor de toekomst van het bedrijf, maar drukken momenteel wel de financiële resultaten naar beneden. Toch blijft het merkimago en de wereldwijde aanwezigheid van Porsche sterke punten die potentieel bieden voor toekomstige groei.


Porsche wordt vaak in één adem genoemd met andere luxemerken zoals Ferrari, en niet zonder reden. Beide merken profiteren van de aanhoudende vraag naar hoogwaardige producten, zelfs in minder gunstige economische tijden. Dit competitieve voordeel geeft Porsche een zekere veerkracht tegen economische schommelingen.


Waarom Porsche een interessante turn-around kans biedt

De eerste kwartaalresultaten van 2024 van Porsche boden een interessante mix van zowel uitdagingen als kansen voor het bedrijf, vooral in de context van de overgang naar elektrische voertuigen (EV's). De lancering van de elektrische versies van de Taycan en Macan modellen markeert een belangrijke stap in Porsche's strategie om een belangrijke speler te blijven in het snelgroeiende segment van elektrische voertuigen. Deze modellen, ontworpen om te concurreren met andere luxe EV-producenten, tonen Porsche's commitment aan innovatie en duurzaamheid.


Echter, de lancering van deze nieuwe modellen bracht ook uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van productie en levering. Porsche ervoer problemen met de beschikbaarheid van deze modellen, wat invloed had op de efficiëntie van hun kostenstructuur. Een suboptimale dekking van de vaste kosten betekent dat de kosten die normaal gesproken verdeeld worden over een groter aantal geproduceerde en verkochte eenheden, nu gedragen moesten worden door minder eenheden vanwege productiebeperkingen. Dit heeft geleid tot een druk op de marges, zoals weerspiegeld in de lagere EBITDA-marge.


Deze financiële druk werd ook zichtbaar in de algehele financiële resultaten van Porsche, die een daling toonden in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit resulteerde in een daling van de aandelenprijs met 12% sinds de vorige kwartaalcijfers. Desondanks blijft Porsche in haar guidance optimistisch, gezien het solide orderboek dat het bedrijf heeft opgebouwd. Dit wijst op een sterke vraag naar Porsche's producten, ondanks de huidige uitdagingen.


Porsche beschikt daarnaast over aanzienlijke liquiditeit van meer dan €7,2 miljard aan cash , wat het bedrijf de flexibiliteit geeft om haar strategische doelen na te streven, waaronder een forse investering in onderzoek en ontwikkeling van meer dan €1 miljard en nog eens €400 miljoen in kapitaaluitgaven. Deze investeringen zijn essentieel voor het continu vernieuwen van het aanbod en het handhaven van de competitieve positie in de markt.


Een ander bijzonder aspect van Porsche’s strategie is de nadruk op kwaliteit boven kwantiteit, vooral in markten zoals China. Dit is van cruciaal belang in een land waar consumenten grote waarde hechten aan prestige en merkstatus, vooral in de luxe auto-industrie. Porsche kiest ervoor om minder voertuigen te produceren maar wel van hogere kwaliteit, wat hen helpt zich te onderscheiden van concurrenten die mogelijk grotere volumes produceren tegen lagere kosten en kwaliteit.


Deze focus op kwaliteit boven kwantiteit heeft ook implicaties voor de winstgevendheid van het bedrijf. Hoewel hogere productiekosten en investeringen in onderzoek en ontwikkeling de marges onder druk kunnen zetten, stelt deze strategie Porsche in staat om premium prijzen te handhaven. Dit is vooral belangrijk in een tijd waarin de kosten voor materialen en nieuwe technologieën, zoals die voor batterij-elektrische voertuigen (BEV), stijgen.


Wat betreft de toekomst van Porsche in de BEV-markt, hoewel de verkoopcijfers van deze voertuigen momenteel misschien nog niet overweldigend zijn, geeft het bedrijf een duidelijk signaal af over zijn intenties en verwachtingen voor de toekomst. Porsche lijkt te anticiperen op een groeiende vraag naar elektrische voertuigen, vooral in stedelijke gebieden waar de beperkingen van BEV's, zoals de actieradius, minder problematisch zijn. Dit is consistent met bredere industrietrends waarbij autofabrikanten zich aanpassen aan toenemende milieuwetgeving en de verschuiving naar duurzamere vervoersoplossingen.


Is de huidige waardering een mogelijke koopkans?

Ondanks de recente uitdagingen die hebben geleid tot een aanzienlijke daling van de aandelenprijs, blijven de vooruitzichten voor het bedrijf positief - mits het zijn strategieën succesvol in de praktijk kan brengen. De huidige aandelenprijs van €43 per aandeel (Ticker: PAH3) ligt ver onder de recordhoogtes van boven de €100 vier jaar geleden, wat een mogelijk koopmoment kan bieden voor beleggers die geloven in het lange termijn potentieel van het bedrijf.


Analisten hebben hun koersdoelen gematigd van ongeveer €75 een jaar geleden naar ongeveer €60 nu, wat nog steeds een opwaarts potentieel van 43% impliceert vanaf de huidige prijs van €42,91. De meningen van analisten variëren echter sterk, met schattingen die uiteenlopen van €45 tot €100 per aandeel. Ondanks deze variatie blijft een aanzienlijk deel van de analisten positief, met vijf analisten die het aandeel als een 'koop' beoordelen.


De waardering van Porsche is echter best wel complex. Een discounted cash flow (DCF) analyse, uitgaand van een discontovoet van 8-9% en een perpetual growth van minder dan 7%, zou een intrinsieke waarde van meer dan €200 per aandeel suggereren. Zelfs met een conservatievere benadering die de geschatte eerlijke waarde met 50% vermindert, zou er nog steeds sprake zijn van een forse onderwaardering.


In vergelijking met concurrenten zoals Ferrari, Honda, en Mercedes-Benz, die soortgelijke winstmarges hebben, zou een vergelijkbare multiple een intrinsieke waarde van ongeveer €180 per aandeel impliceren, wat nog steeds wijst op een aanzienlijke onderwaardering van Porsche. Als het bedrijf haar winst weer kan normaliseren de aankomende jaren, lijkt het ons erg sterk als de koers niet diezelfde richting omhoog volgt.

コメント


Net binnen..

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!