top of page

Europese VC fondsen zetten records neer

In het kort:

  • Europese venture capital (VC) fondsen hebben over 10 en 15 jaar betere rendementen behaald dan Noord-Amerikaanse VC fondsen, met een respectievelijke IRR van 20.77% en 16.57%.

  • In 2011 en 2016 behaalden Europese VC fondsen opvallende prestaties met TVPI's van respectievelijk 7x en 3.7x en IRR's van 37% en 33%.

  • Nieuwe VC fondsen presteren slechter dan gevestigde fondsen, met eerste- en tweedegeneratiefondsen die een gemiddelde IRR van 9.77% hebben, terwijl gevestigde fondsen een gemiddelde IRR van 19.75% behalen.


De nieuwste data van Invest Europe en Cambridge Associates toont aan dat Europese venture capital (VC) fondsen de afgelopen 10 en 15 jaar betere rendementen hebben behaald dan hun Noord-Amerikaanse tegenhangers. Over een periode van 10 jaar hadden Europese VC fondsen een netto interne rendementsvoet (IRR) van 20.77%, vergeleken met 18.18% voor Noord-Amerikaanse VC fondsen. Over 15 jaar bedroegen de rendementen respectievelijk 16.57% voor Europa en 16.09% voor Noord-Amerika. Echter, op de lange termijn, over 20 jaar, presteren Noord-Amerikaanse fondsen iets beter met een IRR van 13.03% tegenover 12.87% voor Europa.


Een ander belangrijk verschil is de snelheid waarmee fondsen hun investeerders terugbetalen. Noord-Amerikaanse fondsen betalen hun beleggers gemiddeld binnen 4.5 jaar terug, terwijl dit voor Europese fondsen 6.7 jaar duurt. Dit verschil kan van invloed zijn op de investeringsbeslissingen van beleggers die een snellere terugkeer van hun kapitaal prefereren.Net als goede wijn hebben VC-fondsen ook uitstekende en minder goede jaren. Volgens de gegevens van Cambridge Associates was 2011 een van de beste jaren voor Europese VC fondsen, met een TVPI (total value to paid-in capital) van 7x en een IRR van 37%. Ook 2016 was een goed jaar, met een TVPI van 3.7x en een IRR van 33%.


TVPI, oftewel Total Value to Paid-In Capital, is een prestatiemaatstaf die de totale waarde van een fonds weergeeft. Dit wordt berekend door de som van alle uitkeringen aan investeerders tot nu toe, plus de niet-gerealiseerde waarde van de nog steeds door het fonds gehouden investeringen, te delen door het totale geïnvesteerde kapitaal. Een TVPI van 7x betekent bijvoorbeeld dat de totale waarde van het fonds zeven keer het ingelegde kapitaal is.


IRR, of Interne Opbrengstvoet, is een maatstaf die het verwachte jaarlijkse rendement van een fonds toont. Het wordt gebruikt om de prestaties van fondsen te vergelijken. Een hogere IRR duidt op een betere prestatie. Voor veel vroege fase VC-fondsen is een IRR boven de 30% het doel.


De jaren direct na de pandemie, 2021 en 2022, lijken daarentegen minder gunstig te zijn. Voor deze jaren wordt een TVPI van slechts 1x en een IRR van 1% voorspeld, hoewel het nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken.


In tegenstelling tot vaak gedeelde data die suggereert dat nieuwe fondsmanagers betere resultaten behalen, tonen de cijfers van Cambridge Associates aan dat gevestigde fondsen (vijfde generatie of later) het beste presteren. Deze fondsen hebben een gemiddelde TVPI van 2.71x en een IRR van 19.75%. Ter vergelijking: eerste- en tweedegeneratiefondsen hebben een gemiddelde TVPI van 1.65x en een IRR van 9.77%.


Cambridge Associates analyseerde een steekproef van 223 Europese VC fondsen, opgezet tussen 1986 en 2023, met een totale kapitalisatie van €42.3 miljard. Van deze fondsen zijn er 161 nog actief en 62 zijn geliquideerd. Het merendeel van deze fondsen, meer dan 50%, betreft eerste- of tweedegeneratiefondsen.


De dataset voor Noord-Amerika is aanzienlijk groter, met 2.500 fondsen en een kapitalisatie van €561.6 miljard. Dit grotere aantal fondsen biedt een bredere basis voor vergelijking, maar het blijft duidelijk dat Europese fondsen in bepaalde perioden duidelijk betere prestaties hebben geleverd.


De cijfers tonen aan dat Europese VC fondsen over de afgelopen decennia indrukwekkende prestaties hebben geleverd, vaak beter dan hun Noord-Amerikaanse tegenhangers. Dit, samen met de betere resultaten van gevestigde fondsen, maakt Europese VC´s een aantrekkelijke optie voor langere termijn beleggers in deze VC fondsen.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Commentaires


Net binnen..

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!