top of page

MiCa uitgelegd: de eerste Europese crypto wetgeving

In het kort:

 • MiCa: De eerste Europese crypto wetgeving werd op 9 juni goedgekeurd door de EU-lidstaten, met als doel het vertrouwen van zowel investeerders als toezichthouders bevorderen.

 • Belang van MiCa: Deze wetgeving beschermt consumenten, bevordert transparantie en stelt regels voor cryptocurrency-uitgevers en dienstverleners.

 • Potentiële impact en kritiek: MiCa kan de crypto markt stabieler maken, maar er is ook kritiek vanwege mogelijke overregulering.


De recente goedkeuring van de Europese Markets in Crypto-Assets (MiCa) wetgeving, door alle lidstaten van de Europese Unie, markeert een historische verschuiving in de wereld van cryptocurrencies. Deze regelgeving belooft niet alleen meer vertrouwen van investeerders, maar biedt ook de toezichthouders de middelen om de wildwestwereld van crypto-assets in betere banen te leiden.


Een nieuw regulatoir kader voor Crypto

De goedkeuring van MiCA is een reactie op de dringende behoefte aan EU-brede regulering in de snelgroeiende crypto-sector. Hoewel sommige EU-lidstaten al hun eigen nationale wetgeving hadden voor crypto-activa, ontbrak een coherente EU-regelgeving tot nu toe.

Met MiCA wordt een juridisch kader geïntroduceerd dat transparantie en veiligheid in de crypto-markt bevordert.


Het voornaamste doel van deze regelgeving is het waarborgen van de veiligheid van consumenten en investeerders, terwijl het tegelijkertijd innovatie bevordert. Europa loopt met MiCa voor op het gebied van crypto regulering omdat het als eerste grootschalige cryptowetgeving invoert.


MiCa definieert cryptocurrencies als "digitale representaties van waarde of rechten die elektronisch kunnen worden overgedragen en opgeslagen, gebruikmakend van distributed ledger technologie of vergelijkbare technologie." De wet maakt onderscheid tussen 'cryptocurrencies' en 'tokens'.


Deze wetgeving stelt eisen aan zowel cryptocurrency-uitgevers als cryptodienstverleners, waarbij de eersten transparante informatie moeten verschaffen over de cryptocurrencies die ze lanceren, en de laatsten geregistreerd moeten zijn en diverse beveiligings- en antiwitwasmaatregelen moeten implementeren.


Welke cryptocurrencies vallen onder MiCa?


MiCa richt zich op verschillende typen crypto-activa, waaronder:


 1. Asset-referenced tokens (ART's): Deze cryptomunten hebben als doel een stabiele waarde te behouden door meerdere fiatvaluta's, grondstoffen of cryptocurrencies als onderpand te gebruiken.

 2. Electronic money tokens (EMT's): Deze tokens behouden stabiliteit door zich te baseren op één fiatvaluta als onderpand. Ze fungeren in feite als een elektronische vorm van geld.

 3. Utility tokens: Deze cryptomunten zijn bedoeld om toegang te bieden tot specifieke producten en diensten, zoals DeFi- en Web3-applicaties.


Belangrijk om te onthouden is dat MiCa niet van toepassing is op gebieden als DeFi, NFT's en Central Bank Digital Currencies (CBDC's).


Europese crypto regelgeving

De noodzaak voor Europese crypto regelgeving is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. MiCa speelt een cruciale rol in het bieden van duidelijkheid binnen de cryptosector en het beschermen van consumenten. Tegelijkertijd is de uitgangs positie van MiCa om tevens meer innovatie binnen cryptobedrijven te stimuleren.


MiCa introduceert een mechanisme om de stabiliteit van stablecoins te waarborgen, aangezien in het verleden sommige van deze munten de term 'stabiel' niet waarmaakten. De regelgeving eist dat aanbieders van stablecoins de waarde van hun munten dekken en transparant zijn over de manier waarop ze deze stabiliteit handhaven.


Daarnaast legt MiCa strengere transparantie-eisen op aan aanbieders van cryptocurrencies, waardoor consumenten beter geïnformeerd worden over hun investeringen.Kenmerken van Europese crypto-wetgeving MiCa


 1. Consumentenbescherming: Uitgevers en dienstverleners moeten volledige en transparante informatie bieden om consumenten te beschermen tegen frauduleuze praktijken.

 2. Stabiliteitsvereisten voor stablecoins: De wetgeving stelt specifieke stabiliteitsvereisten aan stablecoins om de belofte van stabiliteit waar te maken.

 3. Verdachte transacties detecteren en melden: Crypto-exchanges en wallet-uitgevers moeten systemen implementeren om verdachte transacties op te sporen en te rapporteren om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden.

 4. Toezicht op crypto: MiCa introduceert een vergunningssysteem voor uitgevers van cryptocurrencies en cryptodienstverleners, waarbij transparantie, beveiliging en antiwitwasmaatregelen verplicht worden.

 5. Milieubescherming: MiCa richt zich op het verminderen van de milieu-impact van crypto mining en de verwerking van cryptotransacties.

 6. Samenwerking tussen EU-lidstaten bevorderen: Landen dienen samen te werken om de regelgeving effectief te handhaven.


Wat betekent MiCa voor de cryptomarkt?

MiCa zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de cryptomarkt. De wetgeving is bedoeld om consumenten te beschermen tegen onverantwoorde cryptocurrencies en cryptobedrijven, waardoor potentiële risico's worden verminderd. Het zal ook zorgen voor meer duidelijkheid en transparantie, wat het vertrouwen van consumenten in de markt kan vergroten en mogelijk tot minder volatiliteit in de cryptokoersen leidt.


Aanbieders van crypto-activadiensten gaan een vergunning nodig hebben om in de EU actief te zijn, zijn verplicht nationale autoriteiten relevante informatie aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) zullen doorgeven. Dit heeft uiteraard een duidelijke impact op het anonieme en decentrale karakter van cryptocurrency.


Dankzij MiCa kunnen consumenten met meer vertrouwen stablecoins gebruiken als waardeopslag en betaalmiddel, omdat de waarde ervan gedekt moet zijn.

Er moeten altijd verplichte en aantoonbare reserves zijn om de koers van de stablecoin 1/1 te houden met het onderpand, vaak Fiat valuta, of bijvoorbeeld edelmetalen in sommige gevallen.

Het resultaat kan een bredere acceptatie van cryptovaluta zijn, vanwege het gevoel van veiligheid en zekerheid bij de klant en investeerder.


Commentaar op MiCa wetgeving

Hoewel MiCa overwegend positief wordt ontvangen, is er ook kritiek. Sommigen vrezen dat de overregulering innovatie kan belemmeren en de decentralisatie van blockchain- en cryptoprojecten kan aantasten. Het naleven van MiCa kan bovendien hoge kosten met zich meebrengen, met name voor kleinere cryptobedrijven, waardoor het voor hen minder aantrekkelijk wordt om actief te zijn.


Conclusie

MiCa is een welkome stap in de richting van strengere cryptoregulatie. De wetgeving biedt bij de juiste uitvoering consumenten bescherming en bevordert de transparantie in de cryptomarkt. Het is echter belangrijk dat andere landen vergelijkbare maatregelen treffen om ongelijkheid binnen de crypto-industrie te voorkomen.


De implementering van MiCa is een evoluerend proces dat de cryptomarkt in de komende jaren verder zal vormgeven. Daarbij is het belangrijk de kritieken mee te nemen door de markt niet te overreguleren, en innovatie te blijven bevorderen.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar rens@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!