top of page

Utility Tokens: na Xpose nu ook investeerders BUX Token gedupeerd

In het kort:

  • Utility-tokens zijn digitale tokens binnen blockchain-projecten die bedoeld zijn voor specifieke functies en niet primair als investeringen, hoewel ze zich vaak wel gedragen als investeringen.

  • Hun waarde en doel zijn gekoppeld aan de functionaliteit binnen het blockchain-project. Ze maken digitale handel mogelijk en dienen vaak als bewijs van eigendom van een specifiek product of een aandeel in het project.

  • Veel utility tokens dragen beloftes die ze niet altijd hebben waargemaakt, wat heeft geleid tot teleurstelling onder investeerders. Het ontbreken van duidelijke use-cases en brede adoptie kan leiden tot aanzienlijke waardevermindering van deze tokens.


Wat zijn Utility Tokens?

Utility-tokens, ook wel 'User Tokens' genoemd, zijn specifieke digitale tokens die zijn ontworpen om toegang te verschaffen tot of te betalen voor producten of diensten binnen een bepaald blockchain-project. Ze hebben een duidelijke use-case binnen het ecosysteem van dat project en zijn vaak gebouwd op bestaande blockchain-netwerken, zoals Ethereum.


Gebruik en functionaliteit

In tegenstelling tot beleggingstokens, zijn utility-tokens in eerste instantie niet bedoeld als investering. Hun waarde en doel zijn gekoppeld aan de functionaliteit binnen het blockchain-project. Deze tokens maken digitale handel mogelijk en dienen vaak als bewijs van eigendom van een specifiek product of een aandeel in het project. Het is echter belangrijk op te merken dat, ondanks hun utility-kenmerken, ze zich vaak gedragen als investeringen en beloftes niet altijd worden waargemaakt


Kenmerken van utility tokens

Utility-tokens opereren meestal op bestaande blockchain-netwerken die slimme contracten ondersteunen, zoals Ethereum. Elk token heeft zijn eigen specifieke functionaliteit en kan meestal alleen worden gebruikt binnen het desbetreffende blockchain-project. Ze gaan verder dan louter fungeren als een betaalmiddel en kunnen dienen als bewijs van deelname of gebruik. Echter is de scheidslijn vaak niet duidelijk voor mensen, gezien het koersverloop zich wel degelijk gedraagt als een (risicovolle) investering.


Wetgeving en verschillen met andere Crypto-assets

Utility tokens onderscheiden zich van andere crypto-assets, zoals investeringstokens (bijv. Bitcoin, Ethereum) en security tokens doordat ze primair gericht zijn op functionaliteit binnen een blockchain-ecosysteem en niet bedoeld zijn als investeringen. Dit verschil heeft invloed op de wet- en regelgeving waaraan ze onderworpen zijn.


Investeringstokens worden vaak gezien als een opslag van waarde en beleggingen, terwijl security tokens onder strengere regels vallen omdat ze eigendom of deelname in een project vertegenwoordigen. Utility tokens hebben meer flexibiliteit en minder regels, maar dit brengt ook risico's met zich mee, zoals het ontbreken van een duidelijke use-case of brede adoptie.


Uitdagingen en risico's

Ondanks de voordelen van utility-tokens binnen blockchain-ecosystemen, zijn er ook uitdagingen en risico's waarmee beleggers rekening moeten houden. Sommige tokens hebben bijvoorbeeld geen praktische use-case of worden niet breed geadopteerd, wat hun waarde kan beïnvloeden. Bovendien hebben tokenhouders doorgaans beperkte controle over de toekomst van de tokens.


Waar het geprofileerd wordt als een utility token ontbreekt de daadwerkelijke utility nog vaak, voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het Nederlandse Xpose en nog korter geleden de BUX Token, uitgegeven door BUX Crypto (onder BUX BV).


Wat we hier vaak zien is een kortdurende opleving waarbij veel investeerders instromen door beloftes en mooie toekomstperspectieven. Dit wordt gevolgd door een scherpe groei in de prijs van de Utility Token waardoor weer nieuwe mensen investeren. Dit heeft een versterkend effect waardoor de koers in korte tijd fors kan stijgen. Echter is een vaak voorkomend gevolg een implodering van de prijs zodra de beloftes niet waar gemaakt kunnen worden.


Met als gevolg vele gedupeerden die dachten te investeren in een Token met een toekomstige waarde dankzij de utilities (nutsvoorzieningen) die beloofd werden.


Momenteel zijn we vanuit DeBelegger druk bezig met een uitgebreid onderzoek naar de BUX Token, mocht je dit lezen en geïnteresseerd zijn om je verhaal (anoniem) te doen? Mail dan: rens@debelegger.nl

Comments


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..