top of page

5 nieuwe landen voegen zich bij BRICS, nieuwe wereldorde in de maak?

In het kort:

  • BRICS, bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, heeft vijf nieuwe leden toegevoegd: Egypte, Ethiopië, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, waardoor het samenwerkingsverband nu ruim 3,6 miljard inwoners telt.

  • BRICS biedt tegenwicht tegen 'westerse overheersing' en heeft de New Development Bank opgezet als alternatief voor de door het Westen gedomineerde Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.

  • De uitbreiding van BRICS zorgt voor een verschuiving in de wereldorde, met een groeiend anti-westers sentiment en invloed op dagelijkse producten, wat merkbaar is in Nederland.


BRICS: Een Alternatief voor Westerse Dominantie

Sinds de oprichting in 2001, bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, heeft het samenwerkingsverband BRICS zich ontwikkeld tot een krachtige tegenhanger van de door het Westen gedomineerde wereldorde. Het recente nieuws over de toetreding van vijf nieuwe leden - Egypte, Ethiopië, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten - brengt het totale aantal inwoners van de groep op meer dan 3,6 miljard.


Economisch Gewicht en Anti-Westers Sentiment

Met een derde van de wereldeconomie in handen, vormt BRICS een serieuze uitdaging voor het Westen. Hoewel de groep oorspronkelijk werd afgedaan vanwege grote verschillen tussen de deelnemende landen, blijkt het economisch gewicht en een groeiend anti-westers sentiment steeds meer invloed te hebben op het wereldtoneel. Geopolitiek expert Haroon Sheikh benadrukt dat deze ontwikkelingen wijzen op een veranderende wereldorde, waarbij het Westen niet langer onbetwistbaar de touwtjes in handen heeft.


Impact op Nederland en de Wereld

De veranderingen in de wereldorde zijn niet alleen abstracte geopolitieke verschuivingen; ze hebben tastbare gevolgen voor het dagelijks leven. Nederland ondervindt de impact via zowel militaire dreigingen als economische invloeden. Niet alleen wordt er druk uitgeoefend op het gebied van energie, zoals Rusland's gebruik van gas, maar ook op producten die mensen dagelijks consumeren, zoals computerchips. Deze geopolitieke strijd heeft directe gevolgen voor de beschikbaarheid en prijs van alledaagse producten.


Wankelende Wereldorde en Onvoorspelbare Ontwikkelingen

De verminderde invloed van het Westen leidt tot een onvoorspelbare wereld, waarbij conflicten in verschillende regio's onverwachte wendingen kunnen nemen. Voorbeelden zoals de aanvallen van de Houthi-rebellen in de Rode Zee, die de handelsroutes beïnvloeden, illustreren de complexiteit en onzekerheid die voortvloeien uit deze geopolitieke verschuivingen.


Strategieën voor het Westen: Alternatieven en Samenwerking

Geopolitiek analist Alex Krijger waarschuwt voor de zorgelijke ontwikkeling van BRICS, aangezien het nu goed is voor een derde van de wereldeconomie. Desondanks benadrukt hij dat het Westen niet krampachtig moet vasthouden aan bestaande structuren, maar moet overwegen zich aan te passen aan de veranderende realiteit. Het identificeren van alternatieven en het zoeken naar partners buiten Europa, zoals Japan of Zuid-Korea, worden genoemd als mogelijke strategieën om niet te afhankelijk te worden van één specifieke regio.


BRICS: Een Nieuwe Wereldorde in de Maak?

BRICS groeit uit tot een economische en geopolitieke kracht die niet langer genegeerd kan worden door het Westen. Met de uitbreiding van nieuwe leden lijkt de groep vastbesloten te zijn om een alternatief te bieden voor de heersende westerse wereldorde. Of deze ontwikkeling zal leiden tot een daadwerkelijke herschikking van de machtsverhoudingen in de wereld, blijft een vraag die de komende jaren beantwoord zal worden.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!