top of page

De historische transformatie van de Japanse economie

In het kort:

  • Japan ervaart een belangrijke economische verschuiving met het einde van het tijdperk van negatieve rentetarieven, met de eerste renteverhoging sinds 2007.

  • De stijgende kosten van levensonderhoud in samenhang met te traag groeiende lonen zetten de financiële druk op Japanse huishoudens,

  • Dit onderstreept de groeiende zorgen over de bredere economische implicaties voor de toekomst van het land.


Voor het eerst sinds 2007 heeft de Bank of Japan (BOJ) de rentetarieven verhoogd, waarmee een einde komt aan de wereldwijde uitzondering van negatieve rentetarieven. Deze historische stap heeft een significante impact op de financiële plannen en verwachtingen van de Japanse bevolking. Na decennia van deflatie en stagnatie in salarissen, waardoor Japanners gewend zijn geraakt aan spaarrekeningen zonder rente en betaalbare hypotheken, staan de Japanners nu voor een grote omslag.


De impact op de spaarcultuur

In de loop der jaren is de spaarcultuur in Japan ongeëvenaard geweest, met meer dan 1 biljard yen in cash en deposito's. Maar de tijden veranderen. Met de inflatie die de 2% overstijgt sinds april 2022 en bedrijven die de grootste loonstijgingen in 33 jaar tijd doorvoeren als reactie, wat momenteel echter nog steeds te weinig blijkt, vinden Japanners zichzelf opnieuw uit op financieel gebied.


In deze onderstaande recente video van Bloomberg wordt deze situatie mooi weergegeven. Van gepensioneerden zoals Tomiko Watanabe, die overwegen te investeren ondanks hun traditionele terughoudendheid, tot net afgestudeerden zoals Seiya Kibushi, die worstelen met de balans tussen schulden en spaardoelen; het financiële landschap in Japan is overduidelijk aan het verschuiven.


De paradox van de Japanse economie

Tegelijkertijd bevindt de Japanse economie zich in een interessante paradox. Ondanks dat Japan achterblijft bij Duitsland qua GDP, bereikt de Japanse aandelenmarkt recordhoogtes. Deze schijnbare tegenstrijdigheid benadrukt de complexe realiteit waarin een zwakke yen internationale investeerders aantrekt en exportgerichte bedrijven bloeien, terwijl de binnenlandse consumptie en levensstandaard onder druk staan.


Terwijl grote bedrijven in staat zijn geweest om lonen te verhogen, blijven veel kleine en middelgrote ondernemingen terughoudend, wat bijdraagt aan een al decennialang stagnerende loongroei. Dit, gecombineerd met een inflatie die naar verwachting in de korte termijn rond de 3% zal liggen, legt een aanzienlijke druk op de Japanse huishoudens. De zorgen over de levenskwaliteit nemen toe, met enquêtes die aantonen dat een aanzienlijk deel van de bevolking ontevreden is over hun financiële situatie.De toekomst in kijken

De stap van Japan om een einde te maken aan negatieve rentetarieven markeert een keerpunt. Het zet niet alleen een einde aan een langdurig tijdperk van onconventioneel monetair beleid, maar het benadrukt ook de noodzaak voor Japanse huishoudens, die lange tijd stabiele prijzen gewend zijn, om hun financiële situatie te heroverwegen. Met stijgende levenskosten en wellicht te langzaam groeiende inkomens staan Japanners voor de uitdaging om hun financiële toekomst veilig te stellen in een voor hun snel veranderende wereld.


Terwijl Japan een nieuw economisch tijdperk betreedt, blijft de vraag hoe individuen en het land als geheel zullen navigeren door de uitdagingen van inflatie, renteverhogingen en internationale economische verschuivingen. Na een lange periode van stabiliteit gaat Japan nu een interessante periode in, waarin het afwachten is hoe de economie zich gaat ontwikkelen als reactie op dit nieuwe beleid.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl