top of page

Overgewaardeerd, zelfs na een koersdaling van 95%?

In het kort:

  • Lucid heeft voor het zesde opeenvolgende kwartaal de omzetverwachtingen niet gehaald, ondanks een (in verhouding magere) omzetgroei van 15,6% jaar-op-jaar.

  • Het bedrijf kampt met ernstige verliesgevende marges, met een brutomarge van -134% en een operationele marge van -422%.

  • De waardering van Lucid blijft hoog met een price-to-sales ratio van 8,5, terwijl de discounted cash flow-analyse een reële waarde van $2,27 miljard aangeeft, ver onder de huidige marktwaarde.


Lucid's aandelen zijn recentelijk met 60% gedaald, met een totale daling van 95% sinds het hoogtepunt eind 2021, maar lijken nog steeds overgewaardeerd. De onderneming heeft een prijs-omzetverhouding die hoger is dan gemiddeld, en ook de andere cijfers zien er niet rooskleurig uit als we een waardering van het aandeel maken op dit moment.


De aandelenkoers van Lucid sinds de beursgang:

BRON: Macrotrends


Het aandeel Lucid is sinds februari 2024 met 27% in waarde is gedaald, terwijl de bredere Amerikaanse markt met 9% is gegroeid. Lucid blijft teleurstellen door voortdurend achter te blijven bij de consensusverwachtingen. Ondanks een verbetering in de winst per aandeel (EPS) en omzet in het eerste kwartaal van 2024, zijn er aanwijzingen dat de sector afkoelt en de concurrentie toeneemt. De huidige waardering van $6 miljard is niet gerechtvaardigd, aangezien de berekende reële waarde veel lager ligt.Op 6 mei publiceerde Lucid zijn laatste kwartaalresultaten, waarin zowel de omzet als de winst per aandeel de consensusverwachtingen niet haalden. Het was het zesde opeenvolgende kwartaal waarin de omzetverwachtingen niet werden gehaald.


De omzet groeide met 15,6% op jaarbasis en de aangepaste EPS verbeterde van -$0.39 naar -$0.30. Ondanks de verbetering in EPS blijven de winstgevendheidsratio's zeer zwak. De kosten van de verkochte goederen zijn nog steeds aanzienlijk hoger dan de omzet, met een brutomarge van -134% in Q1. De operationele marge is nog slechter, op -422%.


Hierdoor verbrandde het bedrijf in het eerste kwartaal een half miljard aan operationele kasstroom. Hoewel de balans van Lucid gezond blijft met een nettokaspositie van $1,6 miljard per 31 maart, zal deze positie waarschijnlijk tegen het einde van het fiscale jaar uitgeput zijn, wat kan leiden tot meer aandeelhoudersverwatering.


De volgende kwartaalresultaten worden verwacht op 5 augustus, met een verwachte omzetdaling naar $169 miljoen. Dit impliceert een jaarlijkse groei van ongeveer 12%, maar gezien Lucid's geschiedenis van onderpresteren, kan de werkelijke omzetgroei lager uitvallen. De aangepaste EPS wordt verwacht verder te verbeteren naar -$0.24, hoewel er de afgelopen 90 dagen vier neerwaartse bijstellingen van de EPS-voorspellingen zijn geweest, wat aangeeft dat de verwachtingen van Wall Street afzwakken.


De omzet van Lucid sinds de beursgang:

BRON: Macrotrends


De concurrentie in het luxe EV-segment in de VS, waarin Lucid opereert, wordt steeds heviger. Audi, een van de prominentere Duitse luxemerken, is van plan om een uitgebreid EV-assortiment op de markt te brengen, wat de concurrentie verder zal verhevigen. De Amerikaanse markt voor nieuwe lichte voertuigen daalde in april 2024 met 2,4% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, en hoewel er in mei een lichte stijging was, bleef de verkoop van personenauto's zwak met een daling van 1,1%. Hieronder heb ik Lucid, uiteraard een bedrijf in een totaal andere fase van ontwikkeling, vergeleken met een bedrijf als Tesla. Dit geeft het enorm gat aan dat het bedrijf nog heeft te overbruggen om winstgevend te worden.


Tesla VS Lucid als contrast:

BRON: Alpha Spread


Ondanks de aanzienlijke daling van de aandelenkoers van Lucid met bijna 60% in de afgelopen twaalf maanden, blijft de prijs-omzetverhouding van Lucid rond de negen (8,5 op het moment van schrijven), wat aanzienlijk hoger is dan die van een bedrijf zoals Tesla, dat momenteel een P/S-verhouding van 6,5 heeft. Als we kijken naar de feitelijke cijfers zou dit in mijn optiek nog steeds een overwaardering suggereren, tenzij Lucid zich uit de neerwaartse spiraal van slechtere marges en omzet weet te werken.


De P/S ratio van Lucid sinds de beursgang:

BRON: Macrotrends


Ondanks de fundamentele zwakheden van Lucid, blijft de prominente investeerder uit Saudi-Arabië vertrouwen tonen in het bedrijf door voortdurende kapitaalinjecties. In maart haalde Lucid nog een miljard USD op van het Public Investment Fund (PIF) van Saudi-Arabië. Dit kapitaal kan Lucid mogelijk in staat stellen om uiteindelijk een revolutionair model op de markt te brengen, hoewel de kans hierop laag wordt geacht gezien de geschiedenis van teleurstellende prestaties en de toenemende concurrentie.Lucid's laatste kwartaalresultaten toonden een negatieve operationele kasstroom van $516,7 miljoen. Hoewel het bedrijf momenteel ongeveer $4 miljard in kas heeft, blijft deze constante cash burn een groot risico. Indien deze verliezen aanhouden, zal Lucid waarschijnlijk meer kapitaal moeten aantrekken, wat kan leiden tot verdere verwatering van de aandelen. Dit kan de aandelenkoers verder onder druk zetten, waarbij het zomaar een penny stock kan gaan worden als dit zo door gaat.


Indien Lucid de neerwaartse trend niet kan omkeren, zullen de aanhoudende verliezen en de noodzaak om extra kapitaal aan te trekken een zware tol eisen op de aandelenkoers. De verwachte aanhoudende negatieve financiële prestaties, gecombineerd met de afnemende vraag en de uitdagingen op het gebied van productie, schetsen een somber beeld voor de toekomst van Lucid.


Lucid kondigde eind mei een herstructureringsplan aan, met een personeelsreductie van 6%. Hoewel dit nieuws waarschijnlijk al is ingeprijsd, zou een diepere bezuiniging door investeerders als positief kunnen worden opgevat. Echter, zonder duurzame omzetgroei zijn kostenbesparingen op zichzelf waarschijnlijk niet voldoende, en lijkt het naar mijn mening eerder een vraag van hoe diep de zakken van de geldschieters gaan zijn.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Comments


Net binnen..

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief! </