top of page

Jerome Powell spreekt zich uit over het huidige rentetarief

In het kort:

  • Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde dat de inflatie trager daalt dan verwacht, wat betekent dat de hoge rentetarieven waarschijnlijk nog een tijd gehandhaafd blijven.

  • De producentenprijsindex steeg in april met 0,5%, meer dan verwacht, wat wijst op aanhoudende prijsdruk vanuit de dienstensector.

  • Ondanks de aanhoudende inflatiedruk verwacht Powell niet dat de Federal Reserve de rentetarieven zal verhogen; het huidige beleid blijft waarschijnlijk ongewijzigd.


Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte tijdens de jaarvergadering van de Foreign Bankers’ Association in Amsterdam dat de inflatie zich anders gedraagt dan de Federal Reserve had voorzien. De Fed, die hoopte op een sneller herstel naar hun inflatiedoelstelling van 2%, ziet zich nu geconfronteerd met hardnekkigere inflatiecijfers dan verwacht. Deze hogere inflatiecijfers dwingen de Fed om een afwachtende houding aan te nemen en de rente mogelijk langer op het huidige niveau van 5,25%-5,5%, het hoogste punt in bijna 23 jaar, te handhaven.


De stijging van de producentenprijsindex (PPI) met 0,5% in april, vooral gedreven door stijgende prijzen in de dienstensector, illustreert de complexiteit van de huidige economische situatie. Deze index, die als indicatie dient voor de kosten die producenten voor goederen en diensten betalen, is een vroegtijdige indicator van toekomstige consumentenprijzen. Een hogere PPI kan leiden tot hogere verkoopprijzen voor consumenten, wat de inflatie verder aanwakkert. De recente gegevens tonen aan dat, hoewel sommige componenten van de PPI tekenen van vertraging vertonen, de algemene prijsdruk aanhoudt. Dit kan de hoop van huurders om een huis te kopen verder onder druk zetten, de hoop die overigens al op een historisch dieptepunt ligt op dit moment.Wat voor effect heeft het voor beleggers?

Lagere rentetarieven zorgen ervoor dat zowel consumenten als bedrijven meer geneigd zijn om geld te lenen voor grote aankopen zoals huizen of bijvoorbeeld een auto. Dit heeft een positief effect op de economische activiteit door het stimuleren van uitgaven en investeringen. Hogere rentetarieven daarentegen, verminderen de koopkracht van consumenten en de winstgevendheid van bedrijven, wat leidt tot een afname van de economische activiteit.


Veranderingen in de rente hebben hierdoor een directe impact op de aandelenmarkt. Hogere rentetarieven kunnen de winstverwachtingen van bedrijven drukken, aan de andere kant kunnen lagere rentetarieven leiden tot hogere aandelenkoersen door goedkopere financieringskosten en hogere uitgaven. Voor obligaties geldt een omgekeerde relatie met rentetarieven: wanneer rentetarieven stijgen, dalen obligatieprijzen en vice versa.


Powell heeft duidelijk gemaakt dat, hoewel hij geen verhoging van de rentetarieven verwacht, het ook onwaarschijnlijk is dat deze op korte termijn zullen dalen. De focus ligt op het handhaven van het huidige beleid totdat er meer zekerheid is dat de inflatie duurzaam terugloopt naar het streefcijfer. De opmerkingen van Powell suggereren een voorzichtige benadering van de Fed, die de economische gegevens nauwlettend in de gaten houdt en bereid is om langer te wachten voordat er verdere aanpassingen aan het beleid worden gemaakt. Dit betekent dat investeerders en beleidsmakers voorbereid moeten zijn op een periode van economische onzekerheid, met alle bijbehorende uitdagingen van dien.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Comments


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..