top of page

Duitsland wil auto-industrie beschermen maar maakt compromis

Gezien ik beleg in groene energie houd ik de ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten. We weten al dat er massaal geld wordt gepompt in de groene energie sector.


Europa wil benzine auto's verbieden vanaf 2035, Duitsland wilde hier echter een stokje voor steken. Dit verbod is onderdeel van de Green Deal, het ambitieuze plan van de Europese Commissie om Europa klimaatneutraal te maken in 2050. Maar niet iedereen is blij met dit voorstel. Vooral Duitsland, het autoland van Europa, ligt dwars.


Duitsland is de grootste autoproducent ter wereld na China, Japan en de Verenigde Staten. De auto-industrie is een belangrijke pijler van de Duitse economie en biedt werk aan honderdduizenden mensen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Duitsland zijn auto-industrie wil beschermen tegen al te strenge regels vanuit Brussel. Duitsland heeft zich daarom verzet tegen het verbod op benzineauto's en heeft gepleit voor een uitzondering voor auto's die rijden op synthetische brandstoffen.Synthetische brandstoffen zijn brandstoffen die gemaakt worden door water te splitsen in waterstof en zuurstof, en die vervolgens te combineren met CO2 om er benzine of diesel van te maken. De CO2 kan worden opgevangen uit industriële processen of uit de lucht, waardoor de synthetische brandstoffen op papier CO2-neutraal zijn. Maar er zitten ook veel nadelen aan deze brandstoffen. Ze zijn duur om te maken, ze vereisen veel elektriciteit en ze zijn nog lang niet op grote schaal beschikbaar.


De Europese Commissie heeft daarom weinig vertrouwen in synthetische brandstoffen als alternatief voor elektrische auto's. De Commissie wil dat Europa de koploper wordt in de transitie naar duurzame mobiliteit en dat betekent dat er afscheid genomen moet worden van de verbrandingsmotor. Maar Duitsland geeft niet zomaar op. Het land heeft bondgenoten gevonden in andere landen die ook een sterke auto-industrie hebben, zoals Italië, Tsjechië en Polen. Samen hebben ze druk uitgeoefend op de Commissie om het verbod op benzineauto's te versoepelen.


Na veel onderhandelingen is er vorige week een compromis bereikt tussen Brussel en Berlijn. De Commissie heeft ingestemd met een uitzondering voor verbrandingsmotors die alleen kunnen rijden op synthetische brandstoffen, maar alleen als deze brandstoffen aan strenge duurzaamheidscriteria voldoen. Bovendien moet er elke vijf jaar een evaluatie plaatsvinden om te kijken of deze uitzondering nog steeds gerechtvaardigd is. De Commissie hoopt zo dat Duitsland uiteindelijk toch zal overstappen op elektrische auto's.


Maar niet iedereen is tevreden met dit compromis. Veel milieuorganisaties vinden dat de Commissie te veel toegeeft aan de lobby van de auto-industrie en dat het verbod op benzineauto's hierdoor wordt uitgehold. Ze vrezen dat Duitsland zal blijven investeren in synthetische brandstoffen en zo de transitie naar elektrische mobiliteit zal vertragen. Ze roepen daarom de andere Europese landen op om het compromis af te wijzen en vast te houden aan het oorspronkelijke verbod.


De vraag is nu of het compromis stand zal houden tijdens de Europese top die deze week plaatsvindt in Brussel. Daar zullen de leiders van de Europese landen hun handtekening moeten zetten onder de nieuwe wet. Zal Duitsland zijn zin krijgen of zal er toch nog een kink in de kabel komen? De Amerikanen hengelen inmiddels massaal investeringen binnen


Ik houd jullie op de hoogte!


5 opmerkingen

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..