top of page

Beleggen in groene energie: 7 Aandelen

Bijgewerkt op: 13 mrt. 2023

Er is een wereldwijde energie transitie gaande. Niet alleen in Europa wil men af van fossiele brandstoffen. De wereldwijde energietransitie is een proces waarbij steeds meer landen overstappen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Dit proces is aangedreven door een combinatie van factoren, waaronder de strijd tegen klimaatverandering, de noodzaak om de luchtverontreiniging te verminderen en de groeiende vraag naar energie. In het westen is het ook politiek gemotiveerd omdat men minder afhankelijk wil worden van wrede regimes die mensenrechten niet al te serieus nemen.

Veel landen hebben doelstellingen gesteld voor de vermindering van hun CO2-uitstoot en streeft naar een groter aandeel hernieuwbare energie in hun energie-mix. Sommige landen zijn al verder gevorderd in de energietransitie dan andere. Bijvoorbeeld Denemarken, Duitsland en Zweden hebben een hoog percentage van hernieuwbare energie in hun energie-mix. Andere landen, zoals China, India, de Verenigde Staten en Rusland, zijn grote producenten van hernieuwbare energie en hebben grote investeringen gedaan in wind- en zonne-energie.


De Europese Unie (EU) heeft ambitieuze doelstellingen gesteld voor de energietransitie, waaronder een doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40% te verminderen ten opzichte van 1990-niveaus tegen 2030, en een doelstelling om ten minste 27% van de energie die wordt verbruikt uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2030.

Om deze doelstellingen te bereiken, heeft de EU een aantal beleidsmaatregelen en initiatieven geïmplementeerd, waaronder de Richtlijn voor hernieuwbare energie, die doelstellingen stelt voor de verhouding van hernieuwbare energie in het totale energieaanbod van de EU, en de Richtlijn voor energie-efficiëntie, die doelstellingen stelt voor energiebesparing.

De wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie zijn de afgelopen jaren flink gestegen, en het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energieproductie is ook toegenomen. Er zijn echter nog steeds grote uitdagingen waar de wereldwijde energietransitie mee te maken heeft, zoals de ontwikkeling van nieuwe technologieën, het verminderen van de kosten van hernieuwbare energie en het creëren van een efficiëntere energie-infrastructuur.


Volgens Forbes zal er wereldwijd meer dan 4000 Miljard nodig zijn tegen 2030 om de infrastructuur voor hernieuwbare energie neer te zetten. Dat is ongeveer 4x de totale BBP van Nederland.


In mijn onderzoek naar bedrijven die momenteel al een sterk fundament hebben neergezet om de wereld te helpen in deze transitie kom ik uit bij Alfen in Europa en de onderstaande bedrijven in de VS en Canada.Bovenstaande bedrijven laten een gezonde omzet & winst groei zijn. De cijfers die je ziet zijn de verwachting van analisten voor 2023. Ook hebben ze allemaal een voorsprong op concurrenten omdat ze al een infrastructuur hebben neergezet om op schaal te kunnen voldoen naar de vraag van consumenten & bedrijven om de transitie naar groene alternatieven te maken.


Wat mij voorlopig nog tegenhoudt is technische kennis van de producten, ik ben nog aan het uitvogelen wat ze precies van elkaar onderscheidt. Daarnaast is vooral de zonnepanelen industrie een low margin business en die lijken niet veel groter te worden door de toegenomen concurrentie. Later dit jaar zal ik meer delen over dit onderwerp. 

Vind je dit interessante content en wil je meer? Word dan hier even lid!


2 opmerkingen

2 Comments


Guest
Feb 04, 2023

Waarom zijn er zoveel spelfouten?

Like
Rabi Safi
Rabi Safi
Mar 17, 2023
Replying to

😓

Like

Net binnen..