top of page

Dit is waarom huurwoningen steeds minder waard worden

In het kort:

  • Huurwoningen in Nederland verwachten een forse daling in de prijs als gevolg van strengere regelgeving en een stijgende rente.

  • Vastgoedeconomen van ABN AMRO waarschuwen dat deze maatregelen het aanbod van huurwoningen kunnen verminderen en het bestaande woningtekort in Nederland zullen verslechteren.

  • Grote buitenlandse investeerders overwegen al duizenden huurwoningen te verkopen, wat de beschikbaarheid op de markt kan verminderen.


Het lijkt erop dat huurwoningen in Nederland in waarde zullen dalen als gevolg van strengere regelgeving en een stijgende rente. Vastgoedexperts van ABN AMRO voorspellen een daling van ruim 11 procent dit jaar en nog eens 5 procent volgend jaar. Deze ontwikkeling wordt toegeschreven aan de overheidsplannen om huurprijzen strenger te reguleren en meer rekening te houden met de moeilijkere financiële situatie voor verhuurders.

Een belangrijke factor die bijdraagt aan deze daling is de onzekerheid onder investeerders over de nieuwe regels voor huurwoningen. Het demissionaire kabinet wil huurders namelijk beschermen door de maximale huurprijzen voor meer woningen vast te stellen. Dit kan echter leiden tot terughoudendheid bij verhuurders om te investeren in huurwoningen.

Daarnaast heeft de stijgende rente natuurlijk ook gevolgen voor verhuurders, omdat leningen duurder worden en financiering moeilijker wordt. Hierdoor daalt de vraag en daarmee vanzelfsprekend ook de prijzen.

Paul Bisschop, vastgoedeconoom bij ABN AMRO, waarschuwt dat deze maatregelen om de inkomsten van beleggers te beperken uiteindelijk averechts kunnen werken. Het aanbod van huurwoningen zou kunnen afnemen, wat zorgwekkend is gezien het al bestaande woningtekort in Nederland. Bisschop benadrukt dat ontmoedigen van investeringen in huurwoningen geen oplossing is voor dit probleem.


De afgelopen maanden hebben grote investeerders uit landen als Zweden en Canada al aangekondigd dat ze duizenden huurwoningen willen verkopen. Dit zou kunnen resulteren in een afname van het aantal beschikbare huurwoningen op de markt. Het is nog onduidelijk of deze huurwoningen door nieuwe eigenaren opnieuw verhuurd zullen worden of dat ze mogelijk van de huurmarkt verdwijnen doordat nieuwe eigenaren er zelf in gaan wonen. Deze ontwikkelingen werpen tot nu toe in ieder geval veel vragen op over de toekomst van de huurwoningmarkt in Nederland en de gevolgen voor huurders en investeerders.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar Michiel@debelegger.nl