top of page

Wat de China plus one strategie inhoud en de effecten op de wereldwijde handel

Bijgewerkt op: 12 jan.

In het kort:

  • China Plus One-strategie: Grote ondernemingen breiden hun productie uit naar of verplaatsen deze deels naar een derde land om politieke en economische risico's te verminderen.

  • Vooral Zuidoost-Azië profiteert: Landen in Zuidoost-Azië, zoals Maleisië en Vietnam, zijn momenteel de belangrijkste begunstigden van deze strategie, terwijl Afrika en Zuid-Amerika nauwelijks profiteren.

  • Globalisering verdiept zich: Bedrijven nemen maatregelen om de afhankelijkheid van China te verminderen, niet alleen vanwege de pandemie, maar ook vanwege geopolitieke spanningen en de stijgende kosten in China. Deze "derisking" maakt handelsstromen complexer en soms onveiliger.


In de bestuurskamers van westerse bedrijven gonst een nieuwe term: de 'China Plus One'-strategie. Een reactie op politieke en economische risico's in China, waarbij grote ondernemingen hun productie uitbreiden naar andere landen. Vooral Zuidoost-Azië lijkt te profiteren, terwijl Afrika en Zuid-Amerika op de zijlijn blijven. Het is een groot strategisch spel dat momenteel gespeeld wordt op het wereldtoneel, de vraag is echter wat de uitkomst zal zijn.Grote Spelers Verschuiven en De Opkomst van 'China Plus One'

Tijdens een recente handelsmissie naar Maleisië en Vietnam vanuit Nederland bleek maar weer de groeiende interesse om productieprocessen naar deze landen te verplaatsen.


Grote spelers zoals Intel en Foxconn verplaatsen hun productie naar deze regio's als onderdeel van de 'China Plus One'-strategie. Nederlandse bedrijven, bewust van de risico's van te veel afhankelijkheid van China, volgen dit voorbeeld. Een trend die wordt bevestigd door een enquête van de Europese Centrale Bank, waaruit blijkt dat bedrijven hun afhankelijkheid van China willen verminderen.


Investeringen in Vietnam, Besi's Voorbeeld van 'Friendshoring'

Besi, een Nederlandse chipmachinebouwer, kondigde aan een fabriek in Vietnam te bouwen als onderdeel van hun strategie. Een investering van $5 miljoen in de Vietnamese fabriek is slechts het begin, volgens Henk-Jan Jonge Poerink, verantwoordelijk voor 'global operations'. Deze 'friendshoring', waarbij bedrijven investeren in 'vriendelijke' landen, is een groeiende trend. Het onderstreept de verschuiving naar landen buiten China, waarbij het niet alleen gaat om het verminderen van afhankelijkheid van China, maar ook om het vergroten van veerkracht en flexibiliteit.Risico's van 'Derisken', Handelsstromen in Gevaar?

De 'China Plus One'-strategie heeft de handelsstromen complexer gemaakt, maar brengt ook risico's met zich mee. De geopolitieke spanningen tussen China en het 'Westerse kamp' en de wereldwijde pandemie hebben bedrijven ertoe aangezet hun risico's te verminderen. De trend is echter moeilijk te meten, aangezien bedrijven zelden openlijk hun strategie op dit gebied onthullen. Statistieken wijzen op een afname van het Chinese aandeel in Amerikaanse importen, maar juist een toename van de handel tussen China en opkomende productielanden zoals Vietnam en Maleisië.


Het Chinese aandeel in Amerikaanse importen daalde tussen 2018 en 2022 met 6 procentpunt, terwijl het aandeel van andere Aziatische landen met ruim 4 procentpunt toenam. In dezelfde periode kende de handel tussen China en Vietnam een opmerkelijke stijging van 16%, terwijl de handel met Maleisië met 13% toenam. Hier zien we duidelijk de verschuivingen die er momenteel ontstaan in de wereldwijde handel.


Zuidoost-Azië Bloeit, Een Winst voor 'China Plus One'

Zuidoost-Azië, met name Maleisië en Vietnam, emergeert als de grote winnaar van de 'China Plus One'-strategie. De regio biedt voldoende arbeidskrachten, lage lonen en een gedegen onderwijssysteem, waardoor het aantrekkelijk is voor technologiebedrijven. In tegenstelling hiermee profiteren Zuid-Amerika en Afrika veel minder van deze strategie, voornamelijk vanwege politieke instabiliteit. De 'ontkoppeling' die sommige landen nastreven lijkt daarmee complex en soms zelfs onmogelijk, aangezien ook Chinese bedrijven hun activiteiten buiten China uitbreiden.


Onzekerheden in de Toeleveringsketens, een Strategisch 2024

Terwijl bedrijven dit strategisch spel op het wereldtoneel verder spelen en zich manoeuvreren in de 'China Plus One'-strategie, staan de toeleveringsketens voor nieuwe uitdagingen in 2024. Factoren zoals het klimaat(beleid) en geopolitieke onrust voegen nieuwe lagen van complexiteit toe. Extreme weersomstandigheden en geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en Taiwan staan hoog op de lijst van bedreigingen voor wereldwijde toeleveringsketens. Terwijl bedrijven proberen te de-risken, brengt 2024 nieuwe onzekerheden met zich mee die de dynamiek van internationale handel blijven vormgeven.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!