top of page

Waarom zou Meta een bedrijf als Roku kopen?

Wat maakt een bedrijf een goede overnamekandidaat?

Een lezer vroeg ons via Instagram welke karakteristieken een bedrijf moet hebben om een aantrekkelijke overnamekandidaat te zijn. Dit is een relevante vraag, zeker gezien de volatiliteit en dynamiek in de huidige markten. Bedrijven kunnen in moeilijke tijden aantrekkelijk worden voor acquisities, wat een uitweg kan bieden voor beleggers. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de kenmerken die een bedrijf geschikt maken voor overname, de voordelen en nadelen voor de koper, en enkele historische voorbeelden van succesvolle overnames. We zullen ook een voorbeeld bespreken: een fictief potentiële overname van Roku door Meta.


Karakteristieken van een goede overnamekandidaat


1. Complementariteit & Diversificatie

Een bedrijf moet complementair zijn aan de kernactiviteiten van de potentiële koper. Dit betekent dat het over te nemen bedrijf moet beschikken over producten, diensten of technologieën die de bestaande portfolio van de koper kunnen aanvullen. Complementariteit zorgt voor synergieën, waardoor beide bedrijven samen meer waard zijn dan de som der delen. Daarnaast helpt het om bijvoorbeeld de omzet stromen en product portefeuille te diversifieren.


Voorbeeld: Toen Google YouTube kocht in 2006 voor $1,65 miljard, was de complementariteit duidelijk. Google had al een sterke aanwezigheid in de zoekmachinemarkt, maar had weinig tot geen diversificatie en ervaring in het delen van video's. YouTube bood een platform waar gebruikers video's konden uploaden en delen, wat perfect paste bij Google's strategie om meer gebruikersdata te verzamelen en de advertentie-inkomsten te verhogen. YouTube zou in zijn eentje nooit winstgevend worden gezien de hoge kosten en lage advertentie impact vanwege gebrek aan data.


2. Sterke maar onderbenutte marktpositie

Een ideale overnamekandidaat heeft een sterke marktpositie wat zich vaak uit in een groot marktaandeel, maar benut zijn volledige potentieel nog niet. Dit kan te wijten zijn aan gebrek aan bredere data buiten het eigen platform, beperkte financiële middelen, managementproblemen of andere interne beperkingen. Een bedrijf met een sterke merknaam en klantentrouw, maar dat onderpresteert, biedt een koper de kans om snel waarde toe te voegen door middel van verbeterd management en investeringen.


Voorbeeld: Facebook’s overname van Instagram in 2012 voor $1 miljard is een goed voorbeeld. Instagram had een sterke gebruikersbasis en groei, maar had niet de middelen om te schalen zoals Facebook dat kon. Facebook kon Instagram snel integreren en de gebruikersgroei en advertentie-inkomsten aanzienlijk verhogen. Instagram had niet de data die Facebook wel had om adverterteerders aan te trekken en hogere cost per click te vragen. Daarnaast verschoof de wereld naar video en alleen zouden ze niet de veranderingen kunnen doorvoeren die nodig waren gezien ze nog flinke verliezen maakten.


3. Schaalbaarheid

Het bedrijf moet schaalbaar zijn, wat betekent dat er aanzienlijke groeimogelijkheden zijn wanneer ondersteund door de middelen van de koper. Dit kan betrekking hebben op de uitbreiding naar nieuwe markten, de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, of de verbetering van bestaande operationele efficiëntie.


Voorbeeld: Toen Amazon Whole Foods overnam in 2017 voor $13,7 miljard, was schaalbaarheid een cruciale factor. Whole Foods had een sterke merknaam en loyale klanten, maar had moeite om zijn schaal te vergroten en efficiëntie te verbeteren. Amazon bracht de nodige middelen en technologie om Whole Foods naar een hoger niveau te tillen. Ook voor Amazon was het aantrekkelijk om toegang te krijgen tot alle supermarkten van wholefoods, zonder zelf een pijnlijk proces te beginnen van panden kopen, personeel aan nemen en ga zo maar door. Bovendien was het voor het eerst dan Amazon daadwerkelijke "winkels" had en diversifieert hiermee zijn business.


4. Overlap in missie en waarden

Een culturele en strategische overlap tussen de twee bedrijven is essentieel voor een naadloze integratie en succesvolle samenwerking. Een goede culturele fit zorgt ervoor dat de medewerkers van beide bedrijven kunnen samenwerken zonder significante frictie, wat de integratieprocessen vergemakkelijkt.


Voorbeeld: De overname van LinkedIn door Microsoft in 2016 voor $26,2 miljard werd mede gedreven door een gedeelde visie op het verbinden van professionals wereldwijd en het benutten van data-analyse voor zakelijke groei. Linkedin was verlieslijdend maar had de exact zelfde missie en waarden als Microsoft waardoor het niet meer dan logisch was dat het bedrijf werd overgenomen omdat het zon cruciale rol speelde binnen het klantenbestand van Microsoft, namelijk het zakelijke domein.


Voordelen en nadelen voor de koper


Voordelen

 1. Vergroting van marktaandeel: Door een concurrent over te nemen, kan een bedrijf zijn marktaandeel vergroten en zijn positie in de markt versterken en daarmee verdere groei faciliteren.

 2. Synergieën en kostenbesparingen: Bedrijven kunnen kosten besparen door schaalvoordelen te behalen en middelen te delen.

 3. Toegang tot nieuwe technologieën of producten: Een overname kan een snelle toegang tot innovatieve technologieën of producten bieden die anders intern ontwikkeld zouden moeten worden.

 4. Diversificatie: Een overname kan een bedrijf helpen om zijn producten- of dienstenportfolio te diversifiëren, wat kan leiden tot een stabielere inkomstenstroom.


Nadelen

 1. Hoge kosten: Overnames kunnen duur zijn en vereisen vaak aanzienlijke initiele kapitaalinvesteringen.

 2. Integratierisico’s: De integratie van twee bedrijven kan complex en tijdrovend zijn, met mogelijke culturele conflicten en operationele uitdagingen.

 3. Schuldenlast: Om een overname te financieren, kunnen bedrijven schulden aangaan, wat hun financiële stabiliteit kan beïnvloeden.

 4. Afleiding van kernactiviteiten: Het integratieproces kan management en middelen afleiden van de kernactiviteiten van het bedrijf, wat kan leiden tot operationele inefficiëntie.


Meta's uitdagingen en de rol van Roku

Meta heeft de afgelopen jaren diverse uitdagingen het hoofd moeten bieden. De iOS 14-update van Apple, die de mogelijkheden voor ad-tracking sterk beperkte, had een directe negatieve invloed op Meta's advertentie-inkomsten. Daarnaast hebben massale ontslagen en een vlakke gebruikersgroei verdere druk gezet op het bedrijf. Hoewel Meta recentelijk een opleving in de aandelenprijs zag, biedt dit geen structurele oplossing voor de onderliggende problemen. Het bedrijf is overigens erg afhankelijk van advertentie inkomsten uit social media en is steeds meer aan het uitbreiden naar hardware zoals VR brillen en AI brillen zoals die met Rayban.


Een strategische overname van Roku zou Meta echter toegang geven tot de snelgroeiende markt voor connected television (CTV), waardoor ze hun advertentie-inventaris kunnen diversifiëren en hun afhankelijkheid van traditionele social media-platformen kunnen verminderen. Daarnaast kan het Meta helpen om hun gebruikers toegang te geven tot alle gratis content op Roku en ze daarmee op een andere manier engagen. Ook past Roku's business model in kader van AI en advertenties bij Meta en de nieuw strategie van Zuckerberg om zich te focussen op hardware en entertainment. Roku heeft een sterke aanwezigheid in de CTV-sector, maar heeft de afgelopen tijd te kampen gehad met stagnatie in omzetgroei en een dalende aandelenprijs. Deze factoren maken Roku een aantrekkelijke, relatief betaalbare overnamekandidaat.


Synergieën tussen Meta en Roku

 1. Verbeterde advertentie-inventaris: De integratie van Roku’s inventaris met Meta’s data zou zeer gepersonaliseerde en doelgerichte advertenties mogelijk maken op een nieuwe schaal.

 2. Marktdiversificatie: Voor Meta betekent dit een belangrijke stap weg van puur social media naar een breder advertentie-ecosysteem, wat hen minder afhankelijk maakt van platformen zoals Facebook en Instagram en meer concurrerend tegenover Netflix en Youtube die ook met een advertentie model werken.

 3. Financiële stabiliteit en groei: Roku zou profiteren van Meta’s financiële kracht en uitgebreide advertentie-ervaring, wat hen zou helpen hun groei te hervatten.


De voorbeeld overname van Roku door Meta illustreert hoe een strategische acquisitie beide bedrijven kan versterken. Door de sterke marktpositie van Roku in de CTV-sector te combineren met Meta's advertentie-expertise en financiële middelen, kunnen beide bedrijven profiteren van verbeterde advertentie-inventaris, marktdiversificatie en financiële groei. Historische voorbeelden zoals Google’s overname van YouTube, Facebook's acquisitie van Instagram en Microsoft’s koop van LinkedIn laten zien hoe succesvolle overnames kunnen leiden tot aanzienlijke groei en waardecreatie voor zowel de koper als de overgenomen partij.


De reden dat we dit uberhaupt bespreken is om je mee te nemen in mijn denkwijze over het kiezen van bepaalde bedrijven. Je wilt idealiter bedrijven in je portefeuille die zo sterk zijn gepositioneerd en zo waardevol zijn in een ecosysteem dat ze een goede overname kandidaat kunnen zijn. Dit voorbeeld van Meta is maar één voorbeeld, Roku kan aantrekkelijk zijn voor allerlei kopers mocht het echt mis gaan binnen het bedrijf.

Comments


Net binnen..

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!