top of page

Inflatie lijkt te stabiliseren, positief nieuws voor de beurs?

In het kort:

  • In april 2024 steeg de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) jaar-op-jaar met 3,4%, in lijn met de verwachtingen, waarbij de inflatie enigszins gematigd bleef ten opzichte van eerdere maanden.

  • Ondanks deze matiging blijven de inflatiecijfers in belangrijke categorieën zoals onderdak en energie op een hoog niveau, met stijgingen van respectievelijk 5,5% en 1,1% op maandbasis.

  • De huidige inflatietrends zullen waarschijnlijk leiden tot een voorzichtige houding van de Federal Reserve, met weinig verandering in de kans op een renteverlaging in september 2024, ongeveer 52%.


April 2024 bracht een lichte versoepeling in de inflatiegolf die eerder dit jaar de markten en de FED zorgen baarde. De CPI steeg met 3,4% op jaarbasis, wat een kleine afkoeling betekent ten opzichte van de stijging van 3,5% in maart. Deze cijfers, hoewel een welkome matiging, onthullen nog steeds significante drukpunten binnen de economie. Desondanks is het een eerste teken van hoop dat de inflatie voor langere tijd zal stabiliseren of zelfs een verdere dalende trend kan gaan laten zien.


De (huidige) stabiliserende inflatie in Amerika:

BRON: bls.gov


Energieprijzen lieten een maandelijkse stijging zien van 1,1%, aangevoerd door een sprong van 2,8% in de benzineprijzen. Deze trend is direct van invloed op de kosten van leven en bedrijfsprocessen, en vormt een directe uitdaging voor consumentenbudgetten en bedrijfskosten. Ondertussen blijft de index voor onderdak met een jaar-op-jaar stijging van 5,5% een van de grootste bronnen van inflatoire druk in Amerika, gedreven door hoge hypotheekrentes die de koopmarkt beïnvloeden en veel huurders dwingen hun contracten te vernieuwen.


Wat betreft de voedselindex wagen we maar een kleine prijsstijging, gelijk aan de stijging in maart, met een verhoging van 0,1%. Echter zijn er wel grote verschillen binnen deze index zelf. Zo steeg de index voor voedsel dat thuis wordt geconsumeerd met 1,1%, terwijl de index voor voedsel dat buitenshuis wordt gegeten een kleinere toename van 0,3% noteerde. Een opmerkelijke verschuiving vond plaats bij de granen en bakkerijproducten, die een verhoging van 0,6% kenden in april, een aanzienlijk herstel na de daling van 0,9% in de voorgaande maand. Dit heeft alles te maken met hoe deze verschillende markten functioneren en waar we de prijsstijgingen wel, en niet terugzien.De Federal Reserve blijft waarschijnlijk een voorzichtige koers varen in reactie op deze inflatiecijfers. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell en Cleveland Fed President Loretta Mester benadrukken een beleid waarbij nog steeds afgewacht wordt met een aanhoudende hoge rente, wat zeker nodig kan zijn om de inflatie effectief te beteugelen. Deze standvastigheid is te zien in de houding van de markt; ondanks de gematigde inflatie blijft de kans op een renteverlaging in september hangen rond de 52%.


Hoewel de recente CPI-gegevens van april enige verlichting bieden, blijft de strijd tegen inflatie een centraal thema voor beleidsmakers. De aanpak van de Federal Reserve zal waarschijnlijk nog steeds voorzichtig blijven, met een oog op de ontwikkelingen binnen cruciale economische sectoren zoals energie en onderdak. Voor nu zijn alle ogen op juli gericht, waarbij echter de verwachting is dat de rente ook hier stabiel zal blijven. De hoop op een renteverlaging in november is echter nog steeds intact met een 50/50 kans op een verlaging, als we kijken naar het marktgemiddelde.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Comments


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..