top of page

IMF bezorgt om stabiliteit Chinese economie

In het kort:

  • IMF dringt aan op actie in China: Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) benadrukt in zijn Global Financial Stability Report de dringende noodzaak voor de Chinese autoriteiten om maatregelen te nemen om het vertrouwen in de economie en de vastgoedsector te herstellen.

  • Zorgen over de Chinese vastgoedsector: De vastgoedmarkt in China is van groot economisch belang, maar kampt met problemen zoals stilgevallen woningprojecten en onvoltooide bouw. Dit heeft geleid tot toenemende financiële stress en verlies van vertrouwen bij huizenkopers en investeerders.

  • Financiële stress als wereldwijde zorg: Het IMF benadrukt dat financiële stress in China niet alleen lokale gevolgen heeft, maar ook wereldwijd kan leiden tot financiële of economische schokken. De Chinese autoriteiten worden aangemoedigd om snel en effectief te handelen om de stabiliteit te waarborgen.


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft in zijn recent gepubliceerde Global Financial Stability Report aangedrongen op dringende maatregelen van de Chinese autoriteiten om het vertrouwen in de economie en met name de vastgoedsector te herstellen. Het IMF waarschuwt dat het verlies van vertrouwen van het publiek ernstige financiële stress kan veroorzaken, en dat dit een van de belangrijkste bronnen van spanning is in de wereldeconomie.


China is de op een na grootste economie ter wereld en heeft de afgelopen decennia indrukwekkende economische groei doorgemaakt. Echter, de recente aanhoudende problemen in de vastgoedmarkt en het afnemende economische momentum baren zorgen. Het IMF benadrukt de ernst van de situatie en dringt aan op actie.


De uitdagingen in de Chinese vastgoedsector

Een van de belangrijkste zorgen van het IMF betreft de vastgoedsector in China. Deze sector is een cruciaal onderdeel van de economie, goed voor maar liefst een kwart van het Chinese bbp. De problemen in deze sector zijn veelvoudig en omvatten onder andere woningprojecten die stil zijn komen te liggen en projectontwikkelaars die niet in staat zijn om de woningbouw te voltooien.


Een zorgwekkend aspect van deze situatie is dat veel huizenkopers al aanbetalingen hebben gedaan voor woningen die nu niet worden afgebouwd omdat de projectontwikkelaars simpelweg niet over voldoende financiële middelen beschikken. Dit legt een grote druk op het vertrouwen van het publiek, wat kan leiden tot financiële stress.


De aanbevelingen van het IMF

Om het vertrouwen in de economie en de vastgoedmarkt te herstellen, doet het IMF een aantal specifieke aanbevelingen. Ten eerste pleit het voor een verlaging van de rente. Dit zou moeten helpen om de kredietverstrekking te stimuleren en de financiële lasten voor huishoudens en bedrijven te verlichten.


Daarnaast benadrukt het IMF de noodzaak van meer financiële steun voor gezinnen, met name diegenen die reeds aanbetalingen hebben gedaan voor onvoltooide woningen. Deze ondersteuning kan helpen om het vertrouwen van deze huizenkopers te herstellen.


Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, dringt het IMF er bij de Chinese autoriteiten op aan om stilgevallen woningprojecten weer op gang te brengen en ervoor te zorgen dat projectontwikkelaars in staat zijn om hun lopende projecten succesvol af te ronden. Dit zou niet alleen de vastgoedmarkt stabiliseren, maar ook een positief signaal afgeven aan investeerders en het publiek.


De risico's van financiële stress

Het IMF benadrukt de ernstige gevolgen van financiële stress in China. Als het publiek het vertrouwen verliest in het vermogen van de autoriteiten om de vastgoedproblemen op te lossen, kan dit leiden tot verdere financiële spanningen. Deze spanningen kunnen zich snel verspreiden naar andere delen van het financiële systeem en zelfs wereldwijd tot financiële of economische schokken leiden.


Het is van cruciaal belang dat de Chinese autoriteiten snel en effectief handelen om het vertrouwen te herstellen en de stabiliteit in de economie te waarborgen. Dit zal niet alleen de Chinese economie ten goede komen, maar zal ook wereldwijde gevolgen hebben gezien de omvang en invloed van China in de wereldeconomie.


Beleggers blijven bezorgd

Ondanks de maatregelen die tot op heden zijn genomen, waaronder renteverlagingen door de Chinese centrale bank en stimuleringsmaatregelen door de overheid, blijven beleggers en huizenkopers in China bezorgd. Er was een kortstondige opluchting na de aankondiging van deze maatregelen, maar het vertrouwen is snel afgenomen.


Een recente gebeurtenis die bijdroeg aan de onrust was de stopzetting van betalingen door een financieel conglomeraat in verband met op vastgoed gebaseerde vermogensbeheerproducten. Dit leidde tot hernieuwde onzekerheid, niet alleen in de vastgoedsector, maar ook binnen de bredere trust- en vermogensbeheersector, waar aanzienlijke financiële middelen bij betrokken zijn.


De financiële impact van de LGFV's

Een ander zorgwekkend aspect van de financiële situatie in China is de opkomst van de zogenaamde "local government financing vehicles" (LGFV's). Deze fondsen, die vaak flink geheven zijn met schulden, worden door lokale overheden gebruikt voor infrastructuur- en andere investeringen.


De LGFV's dragen een schuld van maar liefst 45% van het Chinese bbp, en deze schuld is vooral een probleem in provincies die economisch minder presteren. Het IMF waarschuwt dat bij de helft van deze LGFV´s de lenende partij niet in staat zal zijn om aan hun schuldverplichtingen te voldoen, en dat hun inkomsten ontoereikend zijn.


De zorgwekkende situatie wordt verder versterkt doordat 30% van de LGFV's al minstens drie jaar operationeel is met een rentedekking van minder dan 1. Dit betekent dat ze effectief "zombies" zijn die niet kunnen overleven zonder overheidssteun.


Risico's voor financiële instellingen

De schuld van deze LGFV's is voor 80% in handen van banken, met andere financiële partijen die de rest bezitten. Als alle LGFV's gereorganiseerd zouden moeten worden om financieel levensvatbaar te zijn, zouden de verliezen aanzienlijk zijn. Als banken de helft van deze verliezen zouden moeten absorberen, zouden ze geconfronteerd worden met aanzienlijke afschrijving

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!