top of page

Dit is het salaris van het nieuwe kabinet

In het kort:

  • Ministers en staatssecretarissen ontvangen een riant jaarlijks salaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

  • Bewindslieden die verder dan 50 kilometer van het ministerie wonen en dichterbij willen wonen, krijgen een verhuiskostenvergoeding.

  • Ministers en staatssecretarissen krijgen een dienstauto met chauffeur voor officiële gelegenheden en een maandelijkse vergoeding voor noodzakelijke kosten gerelateerd aan hun functie.


Het salarispakket voor ministers en staatssecretarissen in Nederland is een weerspiegeling van de aanzienlijke verantwoordelijkheden die deze functies met zich meebrengen. Het beheren van landszaken is een taak die veel vereist van de betrokkenen, zowel in termen van tijd als van mentale belasting. De ministers en staatssecretarissen van het nieuwe kabinet-Schoof, dat aanstaande dinsdag officieel van start gaat, zullen een vergoeding ontvangen die hun belangrijke rol in de nationale bestuur onderstreept.


De ministers zullen een jaarlijks salaris ontvangen van €189.210, inclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Dit salaris is gelijk voor de premier en andere ministers, wat de belangrijke status van de premier binnen het kabinet benadrukt. Staatssecretarissen ontvangen een iets lager jaarlijks salaris van €176.696, wat nog steeds aanzienlijk hoger ligt dan het modale inkomen in Nederland.


Deze vergoeding is ontworpen om recht te doen aan de continue bereikbaarheid die van ministers en staatssecretarissen wordt verwacht. Ze moeten vaak op korte termijn belangrijke beslissingen nemen en zijn daarom vrijwel constant in functie, ook tijdens vakanties en recessen. Dit niveau van inzet en de daarmee gepaard gaande stress en verantwoordelijkheid rechtvaardigen het hoge salaris.


Naast hun salaris ontvangen bewindslieden ook andere voordelen die hun functie ondersteunen. Zo hebben ze recht op een verhuiskostenvergoeding als ze dichter bij het centrum van de macht willen wonen, wat hun reactievermogen in crisissituaties kan verhogen. Ook krijgen ze een dienstauto met chauffeur ter beschikking voor officiële gelegenheden en zijn er vergoedingen voor zakelijke reizen en verblijfkosten.


Een opvallende voorziening is de verhuiskostenvergoeding. Deze regeling is bedoeld voor ministers en staatssecretarissen die verder dan 50 kilometer van het ministerie wonen en besluiten om dichterbij te gaan wonen, binnen een straal van 25 kilometer van het ministerie. Deze verhuiskostenvergoeding dekt niet alleen de basisverhuiskosten, maar ook bijkomende kosten zoals het vervoeren en in- en uitpakken van inboedel. Deze regeling helpt de bewindslieden om sneller en efficiënter te kunnen reageren op crisissituaties door dichter bij het hart van de politieke besluitvorming te wonen.


Voor degenen die besluiten niet te verhuizen maar wel ver van het ministerie wonen, wordt er een gemeubileerd verblijf verzorgd binnen 25 kilometer van het ministerie. Deze woonvoorziening is inclusief de vergoeding van bijkomende kosten zoals parkeergelegenheid, gemeentelijke en waterschaps-belastingen, en kosten voor nutsvoorzieningen. Dit maakt het mogelijk voor ministers en staatssecretarissen om zich volledig te concentreren op hun werk zonder zich zorgen te hoeven maken over logistieke zaken.Naast huisvesting biedt het kabinet ook een dienstauto met chauffeur voor alle officiële gelegenheden. Dit niet alleen vanuit praktisch oogpunt, maar ook vanuit veiligheidsoverwegingen. De beschikbaarheid van een dienstauto zorgt ervoor dat de bewindslieden zich snel en veilig kunnen verplaatsen tussen belangrijke afspraken en vergaderingen.


Ten slotte ontvangen ministers en staatssecretarissen een maandelijkse vergoeding die bedoeld is om andere noodzakelijke kosten te dekken die voortvloeien uit hun functie. Deze vergoeding varieert afhankelijk van de positie en verantwoordelijkheden van de bewindslieden.Comentarios


Net binnen..

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!