top of page

Dit is waarom de ECB de rente niet wil verlagen nu inflatie op 2,5% zit

In het kort:

  • De inflatie in de eurozone daalde in juni licht naar 2,5% op jaarbasis.

  • De prijsstijgingen in de dienstensector blijven een belangrijke drijfveer voor de inflatie.

  • ECB-president Christine Lagarde suggereert een pauze in renteverlagingen, gezien de aanhoudende inflatiedreiging.


ECB blijft afwachtend

De inflatie in de eurozone is afgelopen maand licht gedaald, waarbij het gemiddelde prijspeil 2,5% hoger lag dan een jaar eerder, volgens de voorlopige cijfers van Eurostat. In mei bedroeg de inflatie nog 2,6%. Deze daling is in lijn met de verwachtingen en geeft een voorzichtig signaal dat de prijsdruk iets afneemt, maar het blijft boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2,0% op de middellange termijn.


Oorzaken en cijfers

De aanhoudend hoge inflatie wordt voornamelijk gedreven door de prijsstijgingen in de dienstensector. Deze sector, die bijna de helft van het inflatiemandje uitmaakt, zag prijzen in juni met 4,1% stijgen, hetzelfde percentage als in mei. Ook de kerninflatie, exclusief de volatiele prijzen van voeding en energie, bleef stabiel op 2,9%.


Econoom Vincent Stamer van Commerzbank verwacht dat de inflatie tot september verder zal dalen, wat de ECB ruimte geeft om de rente opnieuw te verlagen. Echter, door recente loonstijgingen, vooral in de dienstensector, voorspelt hij dat de inflatie tegen het einde van het jaar weer zal toenemen.


Pauzeknop bij renteverlagingen

In haar toespraak in Sintra gaf ECB-president Christine Lagarde aan dat er nog niet voldoende bewijs is dat de inflatiedreigingen zijn afgenomen, wat de verwachting voedt dat de ECB deze maand zal pauzeren met verdere renteverlagingen. Voor het eerst sinds 2019 verlaagde de ECB in juni het beleidstarief, van 4% naar 3,75%. Op de geldmarkt wordt rekening gehouden met nog twee renteverlagingen van elk 25 basispunten tijdens de vier resterende bijeenkomsten van de ECB dit jaar, met een kans van 33% op een verlaging in juli.


Lagarde benadrukte dat de sterke arbeidsmarkt de ECB de tijd geeft om nieuwe informatie te verzamelen, maar wees ook op de onzekerheid van de groeivooruitzichten. Dit alles ondersteunt hun vastberadenheid om data-afhankelijk te blijven en beleidsbeslissingen per vergadering te nemen.


Werkloosheid en inflatie in Nederland

De werkloosheid in de eurozone bleef in mei stabiel op 6,4%, volgens Eurostat, wat neerkomt op iets meer dan elf miljoen mensen zonder officiële baan.


In Nederland steeg de inflatie in juni naar 3,2%, vergeleken met 2,7% in mei. Dit komt na een periode van spectaculaire dalingen vanaf de zomer van 2022. Volgens de Europese definitie (HICP) steeg de inflatie van 2,7% in mei naar 3,4% in juni, wat het hoogste niveau in de eurozone was na België (5,5%) en Spanje (3,5%). De stijging in België is voornamelijk te wijten aan de fors gestegen energieprijzen, nadat maatregelen om gas- en elektriciteitsprijzen te beperken in maart werden stopgezet.


Hoewel de inflatie in de eurozone licht is afgenomen, blijft deze boven de doelstelling van de ECB. De aanhoudende prijsstijgingen in de dienstensector en de onzekerheid over de economische vooruitzichten maken het voor de ECB noodzakelijk om voorzichtig te opereren. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de toekomstige richting van het monetaire beleid.

Comments


Net binnen..

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!