top of page

Biden tekent belangrijk presidenteel bevel AI-wetgeving

In het kort:

  • Presidentieel bevel stuurt AI-regulering aan: Het nieuwe presidentiële bevel in de Verenigde Staten vertegenwoordigt een krachtige stap om de ontwikkeling van AI te sturen en risico's in verband met deze technologie aan te pakken.

  • Bedrijven verplicht tot veiligheidstests: Het bevel legt bedrijven die geavanceerde AI-systemen ontwikkelen de verplichting op om veiligheidstests, bekend als "red teaming," uit te voeren en de resultaten aan de overheid te rapporteren voordat ze hun producten op de markt brengen.

  • Internationale samenwerking in AI-sector: Dit initiatief vindt plaats te midden van een wereldwijde trend waarbij regeringen over de hele wereld werken aan AI-regulering, en de Verenigde Staten zien dit als een kans voor internationale samenwerking op het gebied van AI-governance.


De president van de Verenigde Staten tekende vandaag een nieuw presidentieel bevel dat het meest ambitieuze initiatief tot nu toe van de Amerikaanse overheid vertegenwoordigt om innovatie te stimuleren maar vooral ook zorgen aan te pakken over de groeiende technologie van Kunstmatige Intelligentie (AI). De nieuwe maatregelen worden genomen om te voorkomen dat AI werknemers verdringt en de nationale veiligheid ondermijnt.


De brede impact van het bevel

Het omvangrijke bevel richt zich op een breed scala aan kwesties, waaronder de introductie van nieuwe veiligheidsverplichtingen voor AI-ontwikkelaars. Bovendien worden federale instanties opgeroepen om de risico's van deze technologie te beoordelen en hun eigen gebruik ervan te evalueren.


Bedrijven die geavanceerde AI-systemen ontwikkelen, zullen verplicht zijn om veiligheidstests uit te voeren, een praktijk die bekendstaat als "red teaming," en de resultaten aan de overheid te melden voordat ze hun producten op de markt brengen. Het bevel maakt gebruik van de Defense Production Act, een wet uit 1950 die in recente crises, zoals de covid-pandemie en de babyvoedingsschaarste, is ingezet, om bedrijven te verplichten hun red-teaming resultaten met de overheid te delen.


Een krachtig middel

Dit presidentiële bevel geeft de federale aankoopkracht een nieuwe rol, waarbij de overheid wordt opgedragen om risicobeheersingspraktijken toe te passen bij het gebruik van AI die de rechten of veiligheid van mensen kan beïnvloeden. Het bevel verplicht instanties om voortdurend toezicht te houden en geïmplementeerde AI te evalueren.


Daarnaast geeft het bevel de overheid de taak om normen te ontwikkelen voor bedrijven om AI gegenereerde inhoud, vaak aangeduid als "watermerken", te labelen. Verschillende instanties worden opgeroepen om te onderzoeken hoe AI sectoren kan ontwrichten, variërend van onderwijs tot gezondheidszorg en defensie.


De Biden-regering en AI regelgeving

Het uitvaardigen van dit bevel is een belangrijke test voor de regering-Biden, die heeft geworsteld om beloften waar te maken over het creëren van regelgeving voor machtige techbedrijven in Silicon Valley. Hoewel de regering actie heeft ondernomen door sleutelfiguren aan te stellen die bekendstaan om hun onafhankelijkheid en kritische blik tegenover Silicon Valley, heeft ze tot dusver weinig ondernomen op het gebied van tech kwesties.


Het Congres daarentegen heeft nog steeds geen belangrijke technologiewetgeving aangenomen, ondanks jarenlange pogingen om regels op te stellen met betrekking tot privacy, online veiligheid en opkomende technologieën.


Beperking rond implementatie wetgeving

Dit bevel benadrukt ook deels de beperkingen van de Biden-regering om daadwerkelijke veranderingen in de techsector te bewerkstelligen zonder wetgeving door het Congres.


Het Congres wordt geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen en beperkingen bij het reguleren van AI. Ten eerste vereist de snel evoluerende aard van technologie dat wetgeving up-to-date en flexibel is om relevant te blijven. Daarnaast is er vaak verdeeldheid tussen politieke partijen over hoe deze technologieën moeten worden gereguleerd. Het ontbreekt aan een alomvattende consensus over hoe AI-wetgeving eruit moet zien en welke aspecten moeten worden aangepakt.


De recente executive order benadrukt ook de beperkingen van wat de regering kan bereiken zonder goedkeuring van het Congres. Het roept op tot "bipartijwetgeving inzake gegevensprivacy om alle Amerikanen, vooral kinderen, te beschermen". Dit erkent indirect de beperkingen van het reguleren van AI zonder medewerking van het Congres.


Senator Chuck Schumer, de meerderheidsleider in de Senaat, heeft weliswaar aangekondigd dat hij werkt aan verdere wetgeving voor AI-regulering, maar dit proces vergt tijd en zal naar verwachting pas volgend jaar worden geïntroduceerd. Hij benadrukte dat wetgeving de enige echte oplossing is voor het reguleren van AI, ondanks de acties van de uitvoerende macht.


Internationale samenwerking in de AI-sector

Het nieuwe bevel komt op een moment waarop regeringen over de hele wereld inspanningen leveren om geavanceerde AI-systemen te reguleren. De Europese Unie is naar verwachting tegen het einde van dit jaar akkoord over de AI-wetgeving, een allesomvattend pakket dat tot doel heeft consumenten te beschermen tegen mogelijk gevaarlijke toepassingen van AI.


China heeft nieuwe voorschriften ingevoerd voor generatieve AI-systemen, waarbij wordt geprobeerd de groei van de generatieve AI-tools van het land te stimuleren terwijl de informatie die deze systemen beschikbaar stellen aan het publiek wordt gecontroleerd.


De stappen van andere landen hebben sommige Amerikaanse wetgevers zorgen gebaard dat de Verenigde Staten achterlopen bij het vaststellen van nieuwe voorschriften voor deze technologie. Desalniettemin stelt de regering-Biden dat dit een gebied is waarin landen een kans hebben om samen te werken.


De invloed van dit bevel

De nieuwe presidentiële maatregelen zullen een aanzienlijke invloed hebben op bijna elke federale instantie, evenals op tal van bedrijven in Silicon Valley die haast maken met de ontwikkeling van geavanceerde AI-systemen.


Het geeft federale instanties enige controle over de Amerikaanse markt vanwege hun koopkracht en afdwingingsmiddelen. Dit zal specifiek merkbaar zijn bij de Federal Trade Commission, die zal worden belast met het toezicht op anti-competitief gedrag en consumentenschade in de AI-sector.


Conclusie

Dit nieuwe presidentiële bevel in de Verenigde Staten vertegenwoordigt een belangrijke ontwikkeling op het gebied van AI-regulering en veiligheid. Het markeert de eerste serieuze stap om deze opkomende technologie te sturen, en heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de overheidsinstanties als bedrijven die actief zijn in de AI-sector.


Ondanks enige beperkingen van de regering-Biden zonder wetgeving vanuit het Congres, geeft dit bevel een sterk signaal af over de urgentie van AI-governance en de noodzaak om risico's aan te pakken in deze snel evoluerende technologische ruimte. Het zal waarschijnlijk dienen als een kader voor toekomstige AI-regulering en internationale samenwerking op dit gebied.

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!