top of page

Het verhaal achter de 235% winststijging van HSBC Bank


In het kort:

  • HSBC, de grootste bank van Europa op basis van activa, heeft in het derde kwartaal van 2023 een aanzienlijke winststijging geboekt, met een nettowinst die 235% hoger was dan in dezelfde periode vorig jaar, wat resulteerde in een winst na belastingen van $6,26 miljard.

  • Ondanks de indrukwekkende cijfers, bleef HSBC achter bij de verwachtingen van economen, die een hogere nettowinst na belastingen hadden voorspeld. De bank schreef een deel van de winststijging toe aan een afschrijving in het derde kwartaal van 2022 in verband met de geplande verkoop van haar retailbankactiviteiten in Frankrijk.

  • HSBC kondigde aan dat het een aandeleninkoop van maximaal $3 miljard zal lanceren en een derde tussentijds dividend van 10 cent per aandeel zal uitkeren. Het bedrijf blijft investeren in groei, terwijl het tegelijkertijd substantiële waarde aan zijn aandeelhouders levert.


HSBC, de grootste bank van Europa op basis van activa, heeft indrukwekkende resultaten geboekt in het derde kwartaal van dit jaar. De nettowinst steeg met maar liefst 235% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, en bedroeg $6,26 miljard. De winst vóór belastingen voor het kwartaal steeg met $4,5 miljard naar $7,7 miljard, voornamelijk als gevolg van een gunstiger rentetariefklimaat.


Winststijging ondanks gemiste verwachtingen

Hoewel de cijfers indrukwekkend zijn, kwamen ze niet overeen met de verwachtingen van economen, die een nettowinst na belastingen van $6,42 miljard en een winst vóór belastingen van $8,1 miljard voor het derde kwartaal hadden voorspeld. HSBC verklaarde tevens dat een deel van de winststijging te wijten was aan een afschrijving van $2,3 miljard in het derde kwartaal van 2022 in verband met de geplande verkoop van haar retailbankactiviteiten in Frankrijk.


Van dit bedrag werd $2,1 miljard teruggedraaid in het eerste kwartaal van 2023, omdat het minder zeker werd dat de transactie zou worden afgerond. HSBC heeft aangekondigd dat deze activiteiten naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 als "te koop" zullen worden geclassificeerd, waarbij de afschrijving opnieuw zal worden opgenomen.


Toename van de omzet

De omzet steeg tot $7,71 miljard in het derde kwartaal, een aanzienlijke toename ten opzichte van $3,23 miljard in dezelfde periode vorig jaar. HSBC schreef deze groei toe aan het gunstige rentetariefklimaat, dat heeft bijgedragen aan de groei van de rente-inkomsten in al haar wereldwijde bedrijven.


De netto rentemarge, een maatstaf voor de winstgevendheid van leningen, bedroeg 1,7%, een stijging van 19 basispunten op jaarbasis en hoger dan de verwachte 1,68%.


Echter, vergeleken met het vorige kwartaal daalde de netto rentemarge met twee basispunten. Dit weerspiegelde een toename van klanten die hun deposito's overzetten naar termijnproducten, met name in Azië.


HSBC wil haar aanwezigheid in Azië dan ook versterken, gezien het feit dat veel van haar klanten in deze regio zich verplaatsten naar termijndeposito's. Dit duidt op groeikansen in Azië, waar de bank zich graag op wil richten.


Sterke kapitaalpositie en aandeelhouderswaarde

Voor de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg de nettowinst na belastingen $24,33 miljard, vergeleken met $11,59 miljard in dezelfde periode in 2022. Als reactie op deze resultaten keurde de raad van bestuur van de bank een derde tussentijds dividend goed van 10 cent per aandeel.


HSBC kondigde ook aan dat het een aandeleninkoop van maximaal $3 miljard zal lanceren, die naar verwachting "binnenkort zal beginnen" en zal worden voltooid tegen de aankondiging van de resultaten voor het volledige jaar op 21 februari 2024.


CEO Noel Quinn merkte op: "We zijn verheugd om onze aandeelhouders opnieuw te belonen. We hebben in 2023 al drie aandeleninkopen aangekondigd, met een totale waarde van $7 miljard, evenals drie kwartaaldividenden ter waarde van $0,30 per aandeel. Dit benadrukt de aanzienlijke distributiecapaciteit die we hebben, zelfs terwijl we blijven investeren in groei."


De aandeleninkoop zal naar verwachting een impact hebben van 0,4 procentpunt op de common equity tier 1-kapitaalratio (CET1-ratio), een maatstaf voor de financiële veerkracht van Europese banken.


Toekomstplannen van HSBC

HSBC heeft plannen aangekondigd om de CET1-ratio te verlagen naar tussen 14% en 14,5%, tegen de huidige 14,9%. Het bedrijf onthulde dat het dividenduitkeringsratio voor 2023 en 2024 50% bedraagt, met uitzondering van materiële bijzondere posten.


Verder mikt HSBC op een netto rente-inkomen van meer dan $35 miljard in 2023 en streeft het naar een maximale kostenstijging van 3% voor hetzelfde jaar, exclusief de impact van valutakoersverschillen, bijzondere posten en de effecten van herwaardering van de resultaten van 2022 in hyperinflatoire economieën bij constante valuta. Het sluit ook de impact uit van de overname van SVB UK en gerelateerde investeringen internationaal, die naar verwachting 1% zullen toevoegen aan de operationele kosten.


Desalniettemin verwacht het bedrijf nu een extra stijging van +/- 1% in de kosten als gevolg van hogere uitgaven voor technologie en operationele zaken. Het management verwacht ook een mogelijke stijging van de prestatiegerelateerde beloning en de voortzetting van de uitvoering van haar strategie in het vierde kwartaal van 2023, wat zal resulteren in een verdere stijging van ongeveer 1% in de operationele kosten.

HSBC blijft streven naar een CET1-ratio binnen haar middellangetermijndoelstelling van 14% tot 14,5%.


Conclusie

HSBC's sterke kapitaalpositie, initiatieven om digitale mogelijkheden te versterken, uitgebreide netwerk en inspanningen om de operationele efficiëntie te verbeteren via herstructureringsplannen, worden verwacht de financiële resultaten te ondersteunen.


Hoewel de initiatieven van de bank om marktaandeel in Azië te vergroten financiële resultaten op termijn zullen ondersteunen, zal dit ook leiden tot stijgende kosten op de korte termijn. De plannen om aandelen ter waarde van $3 miljard terug te kopen duiden echter wel op het vertrouwen van HSBC in de toekomst van het bedrijf en de huidige cashpositie.


Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!