top of page

Moody's - Aandeel Analyse

Bijgewerkt op: 13 mrt. 2023


Moody's Investors Service - High-quality business, average returns.


Business Description:

Moody’s Investor Service is een Amerikaanse kredietbeoordelaar en houdt zich onder andere bezig met economisch onderzoek en analyses. Kredietbeoordelingen zijn onmisbaar voor onder andere bedrijven en overheden en dat zien we terug in het feit dat Moody’s zonder problemen haar prijzen heeft kunnen verhogen boven de inflatie. Zowel Moody’s als haar concurrenten zijn in staat geweest om jaarlijks de vergoedingen met 3-4% te verhogen.

Moody’s is opgedeeld in twee segmenten: Moody’s Investors Service (MIS) en Moody’s Analytics (MA). Onder Moody’s Investors Service, goed voor 61 procent van de omzet, vallen de kredietbeoordelingen. In dit segment is sprake van een natuurlijke oligopolie waar Moody’s een dominante marktleider is samen met S&P Global en Fitch. Respectievelijk is het marktaandeel 40%, 40% en 15%, wat inhoudt dat 95% van de markt van kredietbeoordelingen in handen is van de drie grootste spelers. Een opmerkelijk bijkomend voordeel is dat er zo nu en dan meerdere ratingbureaus worden gebruikt voor één aanbod, wat de concurrentie vanzelfsprekend verminderd.

De inkomstenstroom van Moody’s Investors Service kan in twee delen worden verdeeld: de transactie-inkomsten en toezichtinkomsten. De transactie-inkomsten ontstaan als vergoeding voor uitgifte (emissie) van obligaties. De toezichtinkomsten ontstaan door het voortdurende toezicht na de emissie wat resulteert in een verhoging, verlaging of bevestiging van de oorspronkelijk gegeven rating. Zoals al gezegd zijn kredietbeoordelaars onmisbaar voor bedrijven. Maar waarom eigenlijk? Zonder heel diep in details te treden krijgen emittenten (uitgevers) meer waarde terug dan dat ze betalen voor een rating. De belangrijkste voordelen van een rating zijn: verlaging van de kosten van de schuld, verhoging van de liquiditeit bij de verhandeling van de emissie en toegang tot een veel bredere investeerdersbasis. Volgens Moody's levert een rating gekoppeld aan een emissie een besparing op van 30bps aan rentelasten per jaar, wat veel meer is dan de kosten van een rating (6-7bps*).

* Bps = 1/100 van één procent.Business Qualities & Competitive Advantages:


Eén groot voordeel waar Moody’s haar hoge winstgevendheid aan te danken heeft, is het feit dat Moody’s een ‘asset light business’ is. Dit wilt zeggen dat Moody’s nauwelijks kapitaalintensief is en geen torenhoge investeringen hoeft te doen om daarna pas inkomsten te kunnen creëren. Directe gevolgen hiervan zijn de marges en rendementen die Moody’s behaalt op haar investeringen:


De kosten van kapitaal (WACC) komen uit op ongeveer 7.7%. Moody's genereert een hoger rendement op haar investeringen dan het de onderneming kost om het voor die investering benodigde kapitaal bijeen te brengen. Oppervlakkig gesteld betekent dit dat Moody’s als bedrijf zijnde waarde creëert. Vanzelfsprekend is dit een positief signaal voor aandeelhouders.