top of page

Huizenprijzen blijven stijgen & verwachting voor 2024

In het kort:

  • De huizenprijzen in Nederland blijven stijgen, met een toename van 0,7% in oktober vergeleken met vorige maand.

  • Er werden 15.705 woningen verkocht in oktober, een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar.

  • De gemiddelde woningprijs bedroeg in oktober €424.521. ING doet een belangrijke voorspelling voor 2024.


De Nederlandse huizenmarkt blijft in beweging met opvallende ontwikkelingen. Recent rapporteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de huizenprijzen in oktober met 0,7% zijn gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Deze stijging is onderdeel van een groeiende trend: al vijf maanden op rij zien we een toename in de huizenprijzen.


Interessant is dat het waardeverlies ten opzichte van vorig jaar afneemt. Waar de huizenprijzen een jaar geleden nog hoger lagen, is het verschil nu teruggelopen tot slechts 2,3%. De gemiddelde prijs voor een woning lag in oktober op €424.521.


Het aantal verkopen in oktober, geregistreerd door het Kadaster, bedroeg 15.705, wat bijna 6% meer is dan een jaar eerder. Over de eerste tien maanden van dit jaar zijn er 147.590 woningen verkocht, wat eveneens bijna 6% minder is dan in dezelfde periode van 2022.

Terugkijkend naar de financiële crisis van 2013 (gestart in 2008), toen de huizenprijzen een dieptepunt bereikten, zien we een opmerkelijke stijging tot augustus 2022, waarin de gemiddelde koopprijs piekte op €446.263. De impact van de oorlog in Oekraïne en de stijgende rente werd pas met enige vertraging zichtbaar in deze cijfers, waarbij de gemiddelde koopprijs in december 2022 daalde naar €401.436. Vergeleken met het dieptepunt in 2013, liggen de prijzen in oktober 2023 nog altijd 92% hoger.

De verwachtingen voor de toekomst zijn ook interessant. ING schat in dat de huizenprijzen aan het einde van 2024 gemiddeld 4% hoger zullen liggen dan nu, waarmee ze terugkeren naar het niveau van 2022. Deze stijging wordt toegeschreven aan hogere lonen en aanhoudende krapte op de huizenmarkt. Hogere lonen leiden tot hogere hypotheken, wat de betaalbaarheid van woningen doet stijgen.

Het aanbod blijft echter een uitdaging. Er worden relatief weinig woningen te koop gezet en het aantal nieuw gebouwde woningen loopt terug. Dit zorgt ervoor dat de vraag het aanbod blijft overstijgen, wat leidt tot verdere prijsstijgingen.

Deze factoren samen – de stijging van de lonen, de aanhoudende krapte op de markt en de recente prijsstijgingen – leiden tot de verwachting van ING dat de huizenprijzen verder zullen stijgen. De Nederlandse huizenmarkt blijft dus voor veel mensen nog steeds een uitdagende markt. Het blijft wachten tot de overheid verantwoordelijkheid neemt en écht begint met maatregelen om de nieuwbouw te stimuleren.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar Michiel@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!