top of page

Dropbox Aandeel Analyse

Bijgewerkt op: 13 mrt.

Dropbox is een clouddienst voor het online opslaan van bestanden. De gebruiker kan er bestanden mee synchroniseren met verschillende computers en mobiele apparaten en ze tegelijkertijd delen met derden. Het bedrijf is gevestigd in de VS en is verhandelbaar op de Amerikaanse aandelenmarkt.


Dropbox kent inmiddels 4 verschillende soorten diensten:

· Cloudservices voor individuelen

· Cloudservices voor Teams

· HelloSign voor het ondertekenen van documenten

· DocSend voor het beveiligen van belangrijke document


Hieronder is te zien wat Dropbox allemaal te bieden heeft op basis van haar verschillende diensten:
Bovenstaand zijn alle verschillende soorten prijzen van abonnementen en de desbetreffende dienst zichtbaar. Dropbox zelf houdt zich voornamelijk bezig met het beheren van data en dit toegankelijk te maken voor een andere partij. Buiten deze dienst is het naast hun core-business ook nog 2 andere diensten gaan aanbieden.


HelloSign is een van deze 2 additionele diensten. HelloSign kan worden aangeschaft voor het ondertekenen van belangrijke documenten. Verder biedt het handige andere PDF opties, zo is het mogelijk om de verschillende PDF’s samen te voegen. De laatste dienst is DocSend, dit is het meest recent ontwikkelde dienst door Dropbox. Hierin kunnen bestanden versleuteld worden verstuurd en zorgt Dropbox ervoor dat de bestanden beter worden beveiligd. Ook kunnen er analyses op worden gedaan en handtekeningen geplaatst worden.


Dit zijn de hoofdactiviteiten van Dropbox, verder zal dit aandeel worden geanalyseerd op basis van 3 niveaus. Bij ieder niveau wordt er steeds dieper de onderneming ingedoken.


Niveau 1

Gebruikers

De hierboven genoemde activiteiten/diensten van Dropbox worden door ruim 700 miljoen geregistreerde consumenten gebruikt. In totaal zijn er meer dan 550 miljard bestanden opgeslagen in de cloud van Dropbox. In totaal zijn er 16.14 miljoen betaalde gebruikers. 80% van deze gebruikers, gebruikt dit voor zakelijke doeleinden. (Q2, 2021)


Ieder jaar groeit het aantal betaalde gebruikers van Dropbox. Echter neemt de stijging van het aantal nieuwe gebruikers af.


Gezien de huidige cijfers zal ook Dropbox dit jaar een afname zien in het totaal aantal nieuwe gebruikers. Echter genereren ze wel steeds meer omzet per betaalde gebruiker. De toename van de gemiddelde uitgave is een goede ontwikkeling gezien de daling van het aantal nieuwe gebruikers.


Doelgroep & Target

De doelgroep van Dropbox varieert van individuen, kleine teams tot grote bedrijven, met diensten die zijn afgestemd op iedere groep die gebruik wilt maken van een cloud service. Deze doelgroep proberen zij te bereiken door organisch te groeien


Dit houdt in dat ze zonder al te veel betaalde marketing, er voor willen zorgen dat meer mensen hun diensten gaan gebruiken. Ze willen dus bereiken dat meer mensen Dropbox gaan gebruiken door gebruik te maken van hun 700+ miljoen geregistreerde accounts. Zo zorgen zij ervoor dat Dropbox regelmatig ter sprake komt, ook binnen het bedrijfsleven. Vanuit die enkele mensen binnen het bedrijf proberen zij uit te breiden naar meer gebruikers.


Verder zijn een aantal groeifactoren geformuleerd:

· De huidige gebruikers te stimuleren om betaald gebruiker te worden

· De huidige gebruikers te stimuleren om gebruik te maken van add-ons of extra licenties. (Dit is overigens ook al zichtbaar in de stijging van de uitgave per betaalde gebruiker.)

· Gebruik maken van de huidige gebruikers om nieuwe inzichten te krijgen voor innovatie omtrent de huidige diensten.

· Investeren in integratie op lokaal gebied van de consument en het omarmen van de diensten van Dropbox. Op deze manier kunnen zij zich onderscheiden van de concurrenten en zijn ze moeilijk vervangbaar.


Omzet

De omzet van Dropbox is te vinden in onderstaande tabel. Er is hier een daling zichtbaar in de stijging qua omzet. Er wordt in 2021 een groei verwacht van 225 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar.


Winst

De brutowinst van Dropbox neemt ieder jaar toe. Bij Dropbox is ieder jaar een groei in de brutowinst te vinden. Dit is te danken aan de lage kostprijs van de omzet. Deze nemen namelijk ieder jaar nauwelijks toe, terwijl de omzet door blijft groeien. De nettowinst van het bedrijf is echter al 4 jaar lang negatief. Dit is ook te zien in onderstaande tabel:

PS Ratio

De PS ratio, oftewel de price to sales ratio van DBX, is een ratio van de omzet per aandeel gedeeld door de prijs van het aandeel. Dit is een waarderingsmaatstaf voor het desbetreffende bedrijf. De PS ratio is aan de hoge kant, dit duidt er op dat het aandeel overgewaardeerd wordt. Alles boven het cijfer 4 wordt gezien als ongunstig. Bij DBX is te zien dat de PS ratio aan het teruglopen was tot aan Q2 van 2020. Vanaf dat moment is er weer een duidelijke uptrend zichtbaar.


Niveau 2

Directie

De CEO van het DBX is Andrew W. Houston. Andrew heeft Dropbox opgericht en is zit ook in de board of directors van Facebook. De director van Dropbox is Adam Nash, ook hij zit bij verschillende directies. Nash heeft hiervoor bij de directie van eBay gezeten en heeft diploma’s van Stanford en Harvard. De CFO van Dropbox is Timothy J. Regan. Hij zit ook in de directie van Celamin Ltd., dit is een bedrijf wat zich bezig houdt met landbouw in Noord-Afrika.


Toekomstvisie Dropbox

De toekomstvisie is hierboven al deels geformuleerd. Zij hanteren een strategie genaamd: ‘Land to expand’. Zij gebruiken hun huidige gebruikers als marketing. De huidige gebruikers zorgen er namelijk voor dat zij potentiële andere gebruikers de app laten downloaden om eventuele bestanden te delen met collega’s, familie, andere bedrijven. Op deze manier integreert Dropbox in de zakelijke en privé sfeer.


Om deze strategie te implementeren en te handhaven heeft Dropbox de volgende focus gehanteerd afgelopen jaren:


· Authenticatie: Beveiliging van de documenten is belangrijker geworden dan ooit.


· Compliance: Het kwam voor dat sectoren Dropbox niet konden gebruiken vanwege de benodigde features, wet- en regelgeving en normen van de desbetreffende sector.


· Administratie: Dropbox heeft ervoor gezorgd dat er verschillende niveaus van zichtbare informatie worden getoond per functie.


· Integratie: Door te integreren in andere applicaties maakte Dropbox het mogelijk om meer gebruik te maken van de diensten en het makkelijker te maken voor bedrijven om Dropbox te implementeren in haar eigen systeem.


Alle bovenstaande geïmplementeerde functies dragen bij aan het toegankelijker worden voor nieuwe gebruikers en het doordringen in de zakelijke sferen. Deze functies zijn bedacht en geïmplementeerd door te luisteren naar de consument. Uit onderzoek bleek namelijk dat er 2 verschillende bedreigingen zich voordeden:


· Consumer app: Dropbox focuste zich voornamelijk op de consumentenmarkt en niet zo zeer op de zakelijke markt. Dit resulteerde erin dat veel bedrijven afzagen van het implementeren van Dropbox en dit schaadde de reputatie van Dropbox omdat zij niet het juiste DNA zouden hebben.


· Competitie: Dropbox heeft concurrentie van de grootste bedrijven van de wereld. Google, Microsoft en Apple hadden allemaal platformen ontwikkeld waarop bestanden konden worden opgeslagen en gedeeld. Deze bedreiging van de concurrentie doet zich op de dag van vandaag nog steeds voor.


Bedreigingen

Hedendaags worden er vooral andere redenen gezien als bedreiging op de huidige bedrijfsvoering. Hieronder worden risico’s geformuleerd die een bedreiging vormen voor Dropbox:

· Data verlies

· Diefstal van data

· Beschadigde gegevens

· Delen van gevoelige informatie

· Overtreden van wetten en regelgeving


Buiten deze risico’s voorziet het bedrijf ook heel veel andere bedreigingen die Dropbox moeilijkheden zou kunnen opleveren in de toekomst:

  • Het bedrijf is afhankelijk van het vermogen van het aantrekken van nieuwe betalende gebruikers en het behouden van de huidige betalende gebruikers. Een afname van upgrades of aflopende abonnementen vormen een bedreiging voor de bedrijfsresultaten.

  • Ze hebben een geschiedenis van verliezen en door potentiële uitgaven kunnen ze niet beloven om winstgevend te blijven

  • Het bedrijf is afhankelijk van andere apparaten, systemen en andere derde partijen waar zij geen invloed op hebben

  • ·Het risico op het niet snel kunnen aanpassen op snelle technologische veranderingen.

  • Het managen van potentiële groei of het kunnen nastreven van hun groeiplan.

  • Iedere verandering of kwalitatief falen van diensten kan een negatieve invloed hebben op bestaande en/of nieuwe gebruikers.

  • Dropbox werkt samen met externe partijen voor het verbeteren van haar services, als die relaties worden beëindigd kan dit een negatieve invloed hebben op de lange termijn.

  • Dropbox koopt nieuwe bedrijven en krijgt ook aanbiedingen om overgenomen te worden wat een risico is van de waarde van het aandeel.

  • De stijging van de omzet neemt af in percentage en dit zou ook mogelijk kunnen zijn in de toekomst.


Aanpak van bedreigingen

De bedreiging omtrent het aantrekken en behouden van de huidige gebruikers stimuleren zij door add-ons voor te stellen, promoties voor het upgraden van je account en door middel van hun ‘Land to Expand’ strategie.


De aanpak van data beveiliging pakken zij aan door het team uit te breiden op het gebied van data-security, een tweevoudige verificatie systeem en oude Dropbox gebruikers van 2012 of ouder een nieuw wachtwoord te laten kiezen.


Om de technologie bij te houden, investeert Dropbox in haar R&D team. Op deze manier hopen zij dat de adoptie van nieuwe klanten te behouden, de kwaliteit van Dropbox te verhogen en klanten unieke ervaringen te bieden.


Concurrenten

Iedere vorm van het opslaan van data kan gezien worden als een concurrent van Dropbox. Hieronder zijn een aantal gegevens uit een onderzoek weergegeven waar zij zich op onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Productiviteit en gebruiksvriendelijkheid staat hoog in het vaandel.


Income statement

Current ratio

De current ratio, is een ratio wat een kengetal weergeeft, in hoeverre de onderneming aan haar schulden kan voldoen op de korte termijn. Hoe hoger de ratio, des te beter. Boven het cijfer 1 wordt over het algemeen gezien als een goede ratio.


Hierin is voor Dropbox een goede ratio te vinden. De ratio van 2021 is tot en met kwartaal 2.


Debt Ratio

Debt ratio = het vreemd vermogen (kort en lang) gedeeld door het totale vermogen, keer 100 procent. Oftewel het weergeeft een percentage waarin de schulden worden vergeleken met de totale bezittingen. Hoe lager het percentage, des te beter. Het 100% level is het kantelpunt waarin de onderneming dus meer schuld heeft dan bezittingen en andersom. Hoe hoger het percentage, des te moeilijker het wordt om aan de schulden te kunnen voldoen op de lange termijn.


Cashflow statement

Operating cashflow

Als we kijken naar de operating cashflow van DBX zien we een stijgende lijn. Dit is een gunstig teken.Investing cashflow

Bij de investing cashflow kijken we naar de inkomsten en uitgaven met betrekking tot investeringen. Deze waren in 2017 ondermaats, dit werd dan ook gecompenseerd in 2018.
Financial cashflow

Financial cashflow zegt wat over enerzijds betalingen van een bedrijf aan bijvoorbeeld aandeelhouders en anderzijds de inkomsten door investeringen.Free cashflow

Free cashflow is een term die wordt gebruikt in de corporate finance om de financiële gezondheid van een onderneming aan te tonen. Het bedrag wat overblijft nadat men de kosten heeft afgetrokken van het bedrijfsresultaat, wordt de free cashflow genoemd. Ook hierin is Dropbox enorm in verbeterd, de meest opvallende stijging is die van 2020 t.o.v. 2019.Doelstelling uitgave

Als we kijken waar alle investering naar toe gaan in verhouding met de omzet, is Dropbox goed op weg om haar lange termijn doelen te behalen. R&D, S&M en G&A zitten alle drie al op het lange termijn doel. Echter zal er nog wel flink moeten worden gesleuteld aan de free cashflow. Echter, zoals is te zien in bovenstaande alinea, is er een flinke sprong gemaakt ten opzichte van 2019.


Niveau 3

Als we kijken naar Dropbox in het algemeen kunnen er redelijk veel conclusies worden getrokken. Zo zijn er redelijk veel voordelen en nadelen aan het bedrijf. De voordelen zijn dat het bedrijf al een vrij groot aantal gebruikers heeft, deze ieder jaar nog groeien, het veel geld besteedt aan R&D en S&M om de concurrentie voor te blijven en de klant te voorzien van hoogwaardig niveau van service en kwaliteit.


Als we kijken naar de omzet neemt deze nog ieder jaar toe, echter neemt deze stijging percentueel af. Dit gaat gepaard met het aantal nieuwe betalende klanten. Echter neemt de omzet per betalende klant wel toe, dit is erg gunstig voor het bedrijfsresultaat.


Echter als we kijken naar de nadelen zien we veel concurrenten. Deze concurrenten zijn niet klein en de markt is redelijk eenvoudig om op toe te treden. Dropbox heeft dus enorm veel concurrentie. Buiten de concurrentie zien we ook dat privacy en wetgeving een belangrijk onderdeel worden van de samenleving. Het is maar de vraag in hoeverre Dropbox opgewassen is tegen deze bedreigingen en risico factoren. Dit zijn namelijk macro economisch events waar het bedrijf zelf geen invloed op kan uitoefenen.


Op dit moment is het aandeel op basis van de P/S ratio vrij hoog gewaardeerd. P/E ratio’s kunnen niet worden berekend omdat het bedrijf geen winst maakt. De EPS verwachtingen worden per kwartaal telkens dik verslagen. Verder als we kijken naar de market cap van Dropbox is dit niet heel groot. Er is absoluut ruimte voor terreinwinst.


Als laatste kunnen we kijken naar de targets van analisten en het institutional ownership. Dropbox heeft een gemiddelde prijsverwachting van 36 dollar per aandeel. Dit is circa 6 dollar hoger dan de huidige koers. Een opvallend gegeven is de institutional ownership. Het aandeel wordt voor 87,30% beheerd door investeringsmaatschappijen.


Einde

Dit was de analyse van Dropbox. Hopelijk is er een beter beeld ontstaan omtrent de activiteiten, strategie, doelgroep, risico’s, voor- en nadelen en financiën van de onderneming.


 

Dit is een analyse van iemand binnen de community! Mocht je ook lid willen worden dan kan dit hier. Je kan de transacties van Rabi (De Belegger) bekijken en meer leren over beleggen en aandelen selecteren!

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..