top of page

Dit zijn de grootste belastingwijzigingen in 2024

Samenvatting:

 • Inkomen en Belastingschijven: Hogere inkomens vallen sneller in de hoge belastingschijf van 49,5%, terwijl werkenden in loondienst door aanpassingen in kortingen toch netto vooruitgaan.

 • Vermogensbelasting Box 3: Vermogenden betalen meer door een verhoogd fictief rendement en een hoger belastingtarief van 36%. Voor groen sparen en beleggen stijgt het belastingvrije bedrag.

 • Ondernemers: Veranderingen in de zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling, en nieuwe regels voor dga’s in box 2. De minimumwinstbelasting wordt ingevoerd voor grote bedrijven.


Het jaar 2024 belooft een interessante, zo niet uitdagende tijd te worden voor zowel de Nederlandse consument, belegger als ondernemer. Met een mix van nieuwe belastingmaatregelen die van kracht worden, zullen we allemaal de impact op onze portemonnee voelen. De focus ligt hierbij niet alleen op de directe financiële gevolgen, maar ook op de bredere implicaties van deze veranderingen, met een speciale aandacht voor de beleggers onder ons.


Inkomstenbelasting en Arbeidskorting

 • Belastingschijven: Inkomens vanaf €75.518 vallen nu sneller in de hoogste schijf van 49,5% vanwege een inflatie correctie. Het zou boven de €80.000 liggen zonder deze wijziging. Ook het belastingtarief dat geldt voor de eerste schijf, wijzigt. Het stijgt namelijk van 36,93% in 2023 naar 36,97% in 2024.

 • Arbeidskorting: Stijging met €115, gecombineerd met volledige indexatie van de algemene heffingskorting, leidt tot netto voordeel voor werkenden. Voor mensen met een inkomen tussen de €23.000 en €37.000 is er dus goed nieuws: zij krijgen meer arbeidskorting, namelijk €115 extra. Dit betekent dat ze minder belasting betalen.


Vermogensbelasting Box 3 voor Beleggers

 • Fictief Rendement: Verhoogd naar 6.04% van 4.366% in 2022 en verlaagd vanaf 6.17% in 2023, belastingtarief stijgt van 32% naar 36%.

 • Heffingsvrij Vermogen: Blijft gelijk op €57.000 (€114.000 voor fiscale partners). Onder dit bedrag hoef je dus geen belasting te betalen over je aandelen en andere vermogen.

 • Groen Sparen en Beleggen: Het belastingvrije bedrag voor groen sparen en beleggen stijgt van €65.072 naar €71.251. Voor een individu met een groene belegging van €71.251 betaalt nu geen belasting, waar voorheen belasting betaald zou moeten worden over €6.179 (het verschil tussen €65.072 en €71.251).

 • Schenkingsvrijstelling: De mogelijkheid om belastingvrij te schenken voor de aankoop van een woning wordt afgeschaft. Dit betekent dat elke schenking voor een woning nu belast wordt volgens de reguliere schenkbelastingtarieven.

 • Reiskostenvergoeding: De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van €0,21 naar €0,23 per kilometer. Voor een forens die dagelijks 30 kilometer reist, resulteert dit in een jaarlijkse toename van €120 onbelaste vergoeding (260 werkdagen x 30 km x €0,02).


Zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling

 • Zelfstandigenaftrek: Verlaagd van €5030 naar €3750.

 • MKB-winstvrijstelling: Verlaagd van 14% naar 13,31%.


Box 2 voor DGA’s (Directeuren-Grootaandeelhouders) Dus ondernemers met een BV of giga beleggers met een groot belang in een bedrijf.

 • Nieuwe Tarieven: 24,5% tot €67.000 en 33% daarboven voor aanmerkelijk belang. Dus als je meer dan 5% van het/je bedrijf bezit.

 • Leningen: Maximaal onbelast lenen van de eigen BV verlaagd naar €500.000.


Consumenten en Verbruiksbelastingen

 • Accijnzen: Stijging van 8.4% op tabak en alcohol, inclusief alcoholvrije dranken.

 • Energiebelasting: Gas wordt duurder, elektriciteit goedkoper.


Toekomstige Veranderingen

In 2025 kunnen verdere aanpassingen verwacht worden, zoals wijzigingen in de expatregeling en de bankbelasting. Deze veranderingen zijn onderhevig aan de politieke situatie en de uitkomsten van de kabinetsformatie.


Potentiële Terugdraaiing

Er is politieke druk, vooral vanuit de BBB en VVD, om de versobering van de expatregeling terug te draaien. Staatssecretaris Van Rij heeft toegezegd met een voorstel te komen. De uiteindelijke beslissing hangt af van de samenstelling van de Tweede Kamer en de uitkomst van de kabinetsformatie.


Economische Gevolgen

 • Aantrekken van Talent: De versobering kan het moeilijker maken om internationaal talent aan te trekken. Dit kan vooral impact hebben op sectoren zoals tech, finance en onderzoek waarin vaak hooggekwalificeerde expats werkzaam zijn.

 • Investeringsklimaat: Een minder aantrekkelijke expatregeling kan ook gevolgen hebben voor buitenlandse investeringen. Bedrijven kunnen besluiten hun activiteiten te verplaatsen naar landen met gunstigere voorwaarden voor hun internationale werknemers.

 • Kennis en Innovatie: Verlies van internationaal talent kan leiden tot een afname in kennisuitwisseling en innovatie, wat weer invloed heeft op de concurrentiepositie van Nederland op de wereldmarkt.


Concurrentiepositie

 • Internationale Vergelijking: Andere landen met meer gunstige regelingen voor expats kunnen aantrekkelijker worden voor hooggekwalificeerd personeel.

 • Arbeidsmarkt: Nederlandse bedrijven kunnen moeite hebben om bepaalde specialistische rollen te vervullen, wat hun groei en internationale expansie kan belemmeren.


Dus, even alles op een rijtje: naast de hele expat-soap, zitten we ook nog met een berg aan belastingwijzigingen. Denk aan veranderingen in box 2 en 3, plus wat politiek getouwtrek over de bankbelasting en aandelen. Dit gaat iedereen in de portemonnee voelen, van de kleine spaarder tot de grote ondernemer. En laten we niet vergeten dat dit alles speelt in een tijd waarin elke euro telt...Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!