top of page

Bank of America verlaagt de groeiverwachting van China drastisch

In het kort:

  • China's economie vertoont tekenen van problemen, waaronder een vastgoedmarktcrisis en stijgende jeugdwerkloosheid.

  • President Xi Jinping's beleidskeuzes, zoals het zero-covidbeleid en de opstelling richting het buitenland hebben bijgedragen aan de huidige economische uitdagingen.

  • Er is behoefte aan economische hervormingen en beleidsmaatregelen om het vertrouwen te herstellen en de economie te stimuleren.

China's economische situatie

China, vaak beschouwd als de wereldwijde economische motor, heeft de afgelopen weken te maken gekregen met steeds groter wordende economische uitdagingen, wat wereldleiders en investeerders zorgen baart. Er zijn verschillende zorgwekkende indicatoren, zoals het faillissement van Evergrande, een groot aantal lege woningen en groeiende binnenlandse schulden van lokale overheden.


Ook is de jeugdwerkloosheid gestegen, en lijkt de economische groei te vertragen. Daarnaast heeft China de afgelopen jaren aanzienlijke leningen verstrekt aan ontwikkelingslanden om wereldwijde politieke invloed te vergaren, maar het is onzeker of deze leningen ooit zullen worden terugbetaald.Wat we zien:

Een duidelijk signaal van de huidige economische situatie in China is te vinden in het gedrag van Chinese burgers en particuliere bedrijven. Huishoudens hebben hun spaargeld in bankdeposito's geplaatst en geven aan van plan te zijn meer te sparen. Ze geven hun geld niet uit en investeren het niet.


Ook particuliere investeringen zijn aanzienlijk gedaald. Deze trends weerspiegelen langetermijnbeslissingen van mensen en bedrijven, en suggereren sterk dat mensen in China zich steeds meer zorgen maken over het verliezen van toegang tot hun activa en de nadruk leggen op kortetermijnliquiditeit in plaats van investeringen.


Fondsbeheerders van Bank of America verwachten geen sterke groei (meer)

De laatste peiling onder fondsbeheerders van Bank of America wijst op een drastische neerwaartse verschuiving in hun verwachtingen voor de Chinese economie. In februari verwachtte een netto 78% van de respondenten nog een sterkere economische groei in China in de komende 12 maanden. Echter, de meest recente enquête toont aan dat een netto 0% van mening is dat China op weg is naar sterkere groei.


Deze scherpe daling wordt door Bank of America beschreven als een terugkeer naar "lockdown-niveaus" en is een opvallende ommekeer ten opzichte van februari. Het huidige cijfer ligt zelfs onder het niveau van een jaar geleden, toen een netto 2% van de respondenten sterker groei voorzag. Het vertegenwoordigt ook het laagste niveau sinds het voorjaar van 2022, toen de verwachtingen negatief waren.


De piek in optimisme in februari volgde op de versoepeling van de COVID-beperkingen in China en een sterke groei in het eerste kwartaal, gedreven door enthousiaste consumenten. Echter, in de maanden daarna is de Chinese economie sterk vertraagd, met aanzienlijke afkoelingen in de detailhandelsverkopen, industriële productie, export en investeringen. Bovendien heeft de jeugdwerkloosheid recordhoogtes bereikt en is de yuan gedaald.


Een belangrijke zorg is de sterk geïndustrialiseerde vastgoedmarkt in China, waarbij wanbetalingen door grote ontwikkelaars het risico op een financiële ineenstorting met zich meebrengen. Respondenten in de enquête van Bank of America plaatsten China's vastgoedmarkt zelfs als de meest waarschijnlijke bron van een toekomstig systemisch kredietrisico.


Beleggers hoopten al geruime tijd op een grootschalig stimuleringsprogramma van Beijing om deze problemen aan te pakken. Echter, zorgen over schulden en politieke ideologie hebben dit bemoeilijkt, en de meerderheid van de respondenten verwacht nu dat China alleen stimuleringsmaatregelen zal toepassen op de vastgoedmarkt.Waarom gebeurt dit en waarom nu?

In maart 2018, kort nadat Xi Jinping de regels veranderde om hem in staat te stellen zo lang als hij wil president te blijven, werd betoogd dat dit het begin was van het einde van China's snelle opkomst. Er werd gesteld dat Xi afweek van de succesvolle benaderingen van zijn voorganger Deng Xiaoping en terugging naar benaderingen die eerder waren mislukt. Deng's beleidslijnen omvatten geïnstitutionaliseerde partijheerschappij, hoge economische groei en openheid naar de buitenwereld.


Xi heeft echter afstand genomen van deze benaderingen. China is verschoven van geïnstitutionaliseerde naar gepersonaliseerde heerschappij, en er zijn harde acties ondernomen tegen particuliere ondernemers, entertainment-iconen, technologie-leiders en buitenlandse executives. Dit ging gepaard met een zero-covidbeleid en conflicten met buurlanden, handelsoorlogen en een afname van wereldwijde multilaterale handel.


Wil je meer lezen?

Abonneer je op debelegger.nl om deze exclusieve post te kunnen blijven lezen.

Nu abonneren

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..