top of page

Afrika's groene-energiepotentieel

In het kort:

  • De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben aangekondigd dat ze $4,5 miljard zullen investeren om het potentieel voor groene energie in Afrika te stimuleren.

  • Het partnerschap tussen Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) en Africa50 is een belangrijke stap om groene energieprojecten in Afrika te identificeren, te versnellen en te financieren.

  • Het doel is om groene energieprojecten te stimuleren en toegang tot groene energie in Afrika uit te breiden, waar momenteel 600 miljoen mensen geen toegang hebben tot elektriciteit.


Afrika biedt oplossingen in de energietransitie


Afrika staat op een cruciaal keerpunt in de mondiale energietransitie, waarbij financierings- en zakelijke leiders benadrukken dat het continent met de juiste financiering en ondersteuning een grote sprong voorwaarts kan maken in de groene energie opwekking. Hoewel Afrika verantwoordelijk is voor slechts 4% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, ondervindt het enkele van de grootste gevolgen van klimaatverandering.


Andrew Steer, CEO van het Bezos Earth Fund, benadrukt dat Afrika nu niet om steun vraagt, maar eerder aanbiedt wat het kan bijdragen aan de COP28-klimaattop in november. Ondanks de rijkdom aan belangrijke mineralen en zonne-energiebronnen blijft Afrika nog achter in groene energie-investeringen.


Ondanks de aanwezigheid van overvloedige natuurlijke energiebronnen wordt momenteel slechts 3 procent van de wereldwijde energie-investeringen in Afrika gedaan. Het is dan ook goed dat Afrika nu onder de aandacht staat en het groeipotentieel in de groene energie opwekking erkend wordt.


Lees ook: Tijd om te investeren in de snelst groeiende economie op aarde?

Versnellen van de hernieuwbare energie ontwikkeling in Afrika


Het partnerschap tussen Masdar en Africa50 is een belangrijke stap voor groene energieprojecten in Afrika. Ze zullen financiering mobiliseren om de schone energiecapaciteit van Afrika te benutten. Met de steun van Masdar, een van de grootste groene energiebedrijfen ter wereld, en Africa50, een groot investeringsplatform opgezet door Afrikaanse overheden.


Masdar heeft toegezegd $2 miljard aan eigen vermogen te verstrekken als onderdeel van het financieringsinitiatief van de VAE, dat werd aangekondigd tijdens de Africa Climate Summit. Dit initiatief brengt kapitaal bijeen van publieke, private en ontwikkelingsinstellingen uit de VAE, waaronder Abu Dhabi Fund for Development (ADFD), Etihad Credit Insurance (ECI), Masdar en AMEA Power.


Deze financiële toezegging van Masdar zal worden aangevuld met een extra $8 miljard aan projectfinanciering, volledig gericht op het leveren van 10 gigawatt aan schone energiecapaciteit in Afrika tegen 2030. Dit is een aanzienlijke bijdrage aan het verminderen van de energiearmoede in het continent.


AMEA Power, een ander energiebedrijf, heeft eveneens ambitieuze doelen gesteld. Ze streven naar 5 gigawatt aan hernieuwbare energiecapaciteit in Afrika tegen 2030, waarbij de investering voor $1 miljard afkomstig is vanuit eigen vermogen en $4 miljard van projectfinanciering.


Lees ook: De financieringskloof voor groene energie

De uitdagingen voor Afrika


Ondanks de potentie voor groene energie in Afrika, blijft de ontwikkeling van fossiele brandstoffen een realiteit. Afrikaanse landen worden geconfronteerd met de noodzaak om hun economieën te laten groeien en energievoorziening te waarborgen. Terwijl ze hun fossiele brandstofbronnen blijven benutten, erkennen ze ook de waarde van groene energie om de klimaatcrisis aan te pakken.


H.E. Dr. Sultan Al Jaber sloot de laatste wereld regeringstop (WGS 2023) af met de woorden: "Klimaatverandering is een wereldwijde strijd en vereist een wereldwijde oplossing. Als Afrika verliest, verliezen we allemaal. Als Afrika slaagt, slagen we allemaal. Vooruitgang voor één is vooruitgang voor allen."


Het financieringsinitiatief van de VAE met het fonds voor de ontwikkeling van schone energie Etihad 7 zal bijdragen aan het versnellen van de overgang naar groene energie in Afrika. Dit is een belangrijke stap in de richting van het bereiken van klimaatdoelstellingen en het verbeteren van de levenskwaliteit van miljoenen mensen in Afrika.


Lees ook: Bill Gates investeert in dit aandeel

Samenwerking


Het partnerschap tussen grote private energiebedrijven zoals Masdar met Africa50 benadrukt het belang van samenwerking tussen de private- en publieke sector om groene energieprojecten te ondersteunen. Het streeft naar een meer inclusieve en rechtvaardige energietransitie in Afrika. Hierdoor kan het continent haar rol vergroten in het wereldwijde streven naar een duurzamere toekomst.


Het is duidelijk dat Afrika een enorm potentieel heeft en een waardevolle bijdrage zal leveren aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering te vertragen en groene energie te bevorderen. Met de juiste financiële steun en samenwerking kan Afrika een cruciale rol spelen in de wereldwijde energietransitie.

Wil je meer lezen?

Abonneer je op www.debelegger.nl om deze exclusieve post te kunnen blijven lezen.

Nu abonneren

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..

bottom of page