top of page

Een belangrijke waarschuwing aan alle crypto investeerders

In het kort:

  • MiCA-regelgeving: Op 30 juni 2024 treedt de MiCA-regelgeving in werking in de EU, gericht op het reguleren van de cryptosector, inclusief stablecoins.

  • Stablecoins Beperkingen: Alleen stablecoins met goedkeuring van de Europese Bankautoriteit en een specifieke elektronische geldlicentie mogen vrij verhandeld worden.

  • Impact op USD-gekoppelde stablecoins: USDT en andere USD-gekoppelde stablecoins worden sterk beperkt door de nieuwe regelgeving, wat kan leiden tot een verschuiving naar euro-gekoppelde alternatieven.


Op 30 juni 2024 treedt de regeling "Markets in Crypto Assets" (MiCA) officieel in werking binnen de Europese Unie. Deze nieuwe regelgeving introduceert belangrijke maatregelen om de uitbreiding van stablecoins die vanuit het buitenland worden beheerd, te beperken en in plaats daarvan de voorkeur te geven aan lokaal uitgegeven stablecoins die aan de euro zijn gekoppeld. Ondanks de enorme lijst aan nieuwe regelgevingen die eind juni, en voor een groot deel aan het einde van dit jaar, in zullen gaan hoor je er nog weinig over. Daarom dit artikel, om het belangrijkste gevolg van deze nieuwe wetgeving (welke 30 juni actief wordt) te belichten.


Op 10 oktober 2023 werd de MiCA-regeling goedgekeurd door het Europees Parlement met een meerderheid van 28 stemmen. Nu, met de inwerkingtreding op 30 juni, markeert het de introductie van de eerste EU-regelgeving die de crypto-sector reguleert. De MiCA-regeling richt zich op een breed scala aan onderwerpen binnen de industrie, waaronder consumentenbescherming, nieuwe verplichtingen voor anti-witwasmaatregelen, milieu-impact en maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Een significant deel van de regeling is echter specifiek gewijd aan stablecoins, meer bepaald aan de uitgevers van e-money tokens (EMT). Dit type crypto-asset streeft ernaar een stabiele waarde te behouden door te verwijzen naar de waarde van een officiële valuta, wat het onderscheidt van asset-referenced tokens (ART's) die zijn gekoppeld aan een combinatie van meerdere activa of officiële valuta's.


De MiCA-regelgeving stelt dat alleen die stablecoins die aan bepaalde vereisten voldoen, zoals toezicht door de Europese Bankautoriteit (EBA) en het bezit van een specifieke "elektronische geldlicentie", vrij verhandeld mogen worden in Europa. Deze vereisten beperken sterk enkele gevestigde stablecoins, zoals USDT, die illegaal worden zonder de specifieke licentie, die kan worden verkregen door het storten van onderpand-activa (minimaal 60% volgens deze nieuwe regels) bij een kredietinstelling in de EU. Bovendien stelt de nieuwe wet een maximumlimiet van 200 miljoen euro aan dagelijks handelsvolume (gemiddeld per kwartaal), wat veel lager is dan de dagelijkse volumes van de grootste stablecoins op de cryptomarkt.


Desondanks blijft de weg om te concurreren met USD-gekoppelde stablecoins lang. Volgens gegevens van The Block domineert USD momenteel 99,3% van het marktaandeel van Ethereum-stablecoins, terwijl de respectieve valuta's in EUR slechts 0,63% van het marktaandeel innemen. Over het algemeen wordt bijna 90% van alle crypto-transacties uitgevoerd met USD-gekoppelde stablecoins. Het gemiddelde wekelijkse volume van deze stablecoins in 2024 bedroeg 270 miljard dollar, wat 70 keer hoger is dan dat van hun EU-tegenhangers. Daarentegen wordt slechts 1,1% van alle transacties uitgevoerd met euro-gekoppelde stablecoins. Deze cijfers benadrukken de dominante positie van USD-gekoppelde stablecoins op de wereldmarkt, terwijl de euro-gekoppelde alternatieven nog een lange weg te gaan hebben.


Volgens Kaiko Research kan de aanstaande MiCA-regelgeving in Europa de reikwijdte van euro-gekoppelde stablecoins, uitgegeven en beheerd door binnen de Unie gevestigde bedrijven, herzien. De nieuwe regelgeving wordt gezien als een springplank voor lokale e-money tokens, die momenteel nog bijzonder lage volumes registreren in vergelijking met andere buitenlandse e-money tokens. Sinds de goedkeuring van de MiCA-regelgeving door het Europees Parlement in oktober 2023, hebben de wekelijkse handelsvolumes van euro-gekoppelde stablecoins een sterke stijging gezien, wat suggereert dat de vraag eindelijk toeneemt op de Europese markten.


Ikzelf ben vooral erg benieuwd hoe deze liquiditeit-verschuiving zich zal ontwikkelen aan het einde van deze maand, gezien Tether nu een enorm deel van de markt heeft, en het niet bekend is wat het effect zal zijn als mensen massaal uit Tether zouden stappen. Aangezien Tether zijn boeken niet openbaar heeft staan is het tevens niet in te zien hoeveel van de USDT daadwerkelijk als onderpand dollars heeft, dit kan in het ergste geval resulteren in de de-peg van de USDT als deze massaal verkocht zou worden.


Binance heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat het zijn aanbod heeft gedifferentieerd tussen "gereguleerde" en "ongereguleerde" stablecoins, zonder expliciet te vermelden welke munten voor Europese klanten zullen worden uitgesloten. De exchange OKX heeft USDT al in maart ge-delist, terwijl Kraken recentelijk juist heeft ontkend dat het soortgelijke plannen heeft. Over de hele markt gezien lijken er nog veel onduidelijkheden te bestaan wat deze wetgeving nou echt in gaat houden, en vooral wat er op 30 juni in het specifiek zal veranderen.


De nieuwe MiCA-regelgeving kan aanzienlijke veranderingen teweegbrengen in de dynamiek van de stablecoinmarkt in Europa. Hoewel de weg lang is om te concurreren met USD-gekoppelde stablecoins, bieden de huidige ontwikkelingen op langere termijn denk ik een positieve impact op de cryptosector in Europa, zelfs voordat de regelgeving volledig van kracht wordt. Hoewel de impact van MiCA op de lange termijn nog moet blijken, is de regelgeving volgens experts nu al positief voor de cryptosector in Europa.


Dante Disparte, hoofd wereldwijde beleidszaken bij Circle, meldde eerder dat dankzij de regelgeving in Europa het aandeel van durfkapitaalinvesteringen in crypto projecten op het continent bijna tien keer is gestegen van 2022 tot 2023, van een aanvankelijke 5,9% tot 47,6%. In dezelfde periode is het aandeel van durfkapitaalinvesteringen in de Verenigde Staten en Dubai juist aanzienlijk gedaald.


Experts zijn het erover eens dat de introductie van MiCA de rol van euro-gekoppelde stablecoins kan versterken en een meer gereguleerde en stabiele markt kan creëren voor cryptobeleggers en gebruikers in de Europese Unie. Voor nu is het echter de vraag wat er op 30 juni zelf staat te gebeuren, voornamelijk met de marktleider in de stablecoin markt USDT, iets waar ikzelf erg benieuwd naar ben.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

1 opmerking

1 Comment


Dit kunnen ze alleen uitoefenen op gereguleerde exchanges, waarbij ze KYC hanteren. Er zijn nog genoeg andere (decentrale) exchanges waar je nog in usdt kunt handelen, als je dat wilt.

Like

Net binnen..

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!