top of page

De impact van het nieuwe wetsvoorstel voor ZZP´ers

In het kort:

  • Een controversieel wetsvoorstel zorgt voor opschudding onder freelancers in Nederland.

  • Het conceptwetsvoorstel beoogt duidelijkheid te verschaffen over wie als zelfstandige kan werken en wie niet.

  • Freelancers uit diverse sectoren, vooral in de zorg, maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen.

Eerder al schreven we over het nieuwe wetsvoorstel om schijnzelfstandigheid aan te pakken, het wordt steeds duidelijker wat de effecten van een wet als dit zouden kunnen zijn. In dit artikel lees je meer over de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel zoals die er nu ligt.Ontsteltenis onder ZZP'ers: inkomen wordt bedreigd

Het recent voorgestelde wetsvoorstel in Nederland, dat de criteria voor zelfstandig ondernemerschap aanscherpt, heeft tot veel ophef geleid. ZZP'ers uit diverse sectoren, waaronder de zorg, maken zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen van deze nieuwe wetgeving. Velen vrezen dat hun inkomen aanzienlijk zal dalen als gevolg van de voorgestelde regels.


ZZP´ers in de zorgsector bezorgd

De zorgsector wordt bijzonder hard getroffen door deze wet. Van de naar schatting 1,4 miljoen werkenden in deze sector, zijn ongeveer 200.000 ZZP'ers actief. De nieuwe regels kunnen ervoor zorgen dat velen van hen als 'schijnzelfstandigen' worden bestempeld, met aanzienlijke gevolgen voor hun werk en inkomen.


Een concrete zorg is dat zorgverleners, ongeacht hun mate van zelfstandigheid en vrijheid, waarschijnlijk als werknemers worden beschouwd vanwege de sectorprotocollen. Dit kan funest zijn voor een sector die al kampt met een nijpend tekort aan personeel. Als dit wetsvoorstel wordt doorgevoerd, overweegt maar liefst 55% van de zorg-ZZP'ers de sector te verlaten. Dit zou de personeelstekorten alleen maar verergeren.


Nieuwe criteria: 'werkinhoudelijke aansturing' en 'Inbedding

Het wetsvoorstel legt de nadruk op twee nieuwe criteria: 'werkinhoudelijke aansturing' en 'inbedding'. Als een ZZP'er direct wordt aangestuurd door de opdrachtgever en het werk structureel is ingebed in de organisatie van die opdrachtgever, wordt hij mogelijk niet meer als zelfstandige beschouwd. Dit vervaagt de grenzen van het bestaande 'gezagscriterium'.


Het criterium 'inbedding' duidt op werkzaamheden die worden beschouwd als gelieerd aan de kernactiviteit van een bedrijf. In beide gevallen wordt niet langer voldaan aan de criteria voor ZZP-schap. Daarentegen wijzen criteria als het dragen van financieel risico, het gebruik van eigen gereedschap en materialen, het toevoegen van expertise en het uitvoeren van kortlopende opdrachten op zelfstandig ondernemerschap.


Kleinere ZZP-markt

ZZP'ers uiten hun zorgen over de vaagheid van de nieuwe criteria. Met name de termen 'organisatorische inbedding' en 'kernactiviteiten' zijn slecht gedefinieerd, wat tot onzekerheid leidt. Bovendien bestaat de vrees dat opdrachtgevers terughoudender zullen worden in het inhuren van ZZP'ers vanwege de onduidelijkheid.


Impact op verschillende beroepsgroepen

Het wetsvoorstel heeft impact op diverse beroepsgroepen. Voor degenen die voornamelijk particuliere opdrachten uitvoeren, zal de wet waarschijnlijk weinig effect zal hebben. Echter, op grote bouwprojecten waar veel ZZP'ers worden ingehuurd, kan de wet ervoor zorgen dat de 'echte vakmensen' de voorkeur krijgen.

Dit kan veel impact hebben voor zowel de ZZP´ers zelf als bedrijven in de bouw, aangezien korte termijn krachten vaak een uitkomst zijn in deze sector.


Voor bijvoorbeeld interim-managers lijken de nieuwe regels weer minder relevant. Deze professionals kunnen vaak hun eigen uren bepalen en worden niet strikt aangestuurd door opdrachtgevers. Toch blijft er enige nuance, aangezien er nog steeds grijze gebieden zijn in de wet.


Toekomstige ontwikkelingen

Dit concept-wetsvoorstel heeft aanzienlijke gevolgen voor ZZP'ers in Nederland, vooral die in de zorgsector gezien de hoge aantallen ZZP´ers in deze sector.

Hoewel de nieuwe criteria bedoeld zijn om schijnzelfstandigheid te bestrijden, roepen ze veel vragen op en zorgen ze momenteel voor onzekerheid onder ZZP´ers.


De komende weken zal het wetsvoorstel worden onderworpen aan een internetconsultatie, waar belanghebbenden kunnen reageren. Het is nog onduidelijk hoe de wetgeving uiteindelijk zal worden geïmplementeerd en welke gevolgen dit zal hebben voor zelfstandig ondernemers in Nederland.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!