top of page

Waarom is 2024 zo turbulent begonnen voor de beurs?

Samenvatting

  • Zwakke Start 2024 Beurs: 2024 begint slecht voor de beurzen, met significante dalingen in grote indices zoals de Nasdaq, S&P 500, en Dow Jones.

  • Verschuiving van Groei naar Waarde Aandelen: Beleggers verleggen hun focus van groei-aandelen naar waardeaandelen, mede door veranderende marktverwachtingen en beleidsontwikkelingen.

  • Renteverlagingen en "Bad News is Good News" Trend: Ondanks aankondigingen van mogelijke renteverlagingen en een trend waarbij slecht nieuws positief wordt ontvangen, blijft er onzekerheid en druk op de markt.


Het jaar 2024 is turbulent begonnen op de beurs, met een opmerkelijke verschuiving in beleggersstrategieën en reacties op economische indicatoren. De eerste dagen van het jaar toonden al significante dalingen in belangrijke indices, met de Nasdaq, S&P 500, en Dow Jones die allemaal terrein verloren. Deze ontwikkelingen roepen vragen op over de richting van de markten en de strategieën van beleggers.


Verschuiving naar Waarde Aandelen

Een sleutelfactor in de huidige marktdynamiek is de verschuiving van beleggers van groei- naar waardeaandelen. Deze trend reflecteert een veranderende perceptie van risico en rendement, waarbij beleggers voorzichtiger worden in hun keuzes en wat in 2023 goed werkte, inruilen voor achtergebleven bedrijven. Een klassieke potfolio herbalancering. Grote technologiebedrijven zoals Apple, Nvidia, Tesla, en Meta ondervinden hierbij aanzienlijke druk.


Renteverlagingen en Beleidsontwikkelingen

Een andere belangrijke ontwikkeling is de verwachting rond renteverlagingen. De Federal Reserve heeft aangegeven dat er in 2024 mogelijk renteverlagingen aan zullen komen. Deze aankondiging volgt op een periode van renteverhogingen bedoeld om de inflatie in te dammen. De precieze timing en omvang van deze verlagingen blijven echter onzeker.


"Bad News is Good News" Trend

Opmerkelijk is ook de huidige "bad news is good news" trend op de beurs. Traditioneel zouden negatieve economische indicatoren, zoals een vertraging in de productie, als slecht nieuws worden beschouwd. Echter, in de huidige context worden deze gegevens soms positief ontvangen omdat ze kunnen leiden tot een meer accommoderend beleid van de centrale banken.


Langetermijnperspectief

Ondanks de korte termijn onrust, blijven analisten positief over de langetermijnvooruitzichten. Zoals Steve Eisman van Neuberger Berman aangeeft op de amerikaanse tv zender CNBC kan er; "op een termijn van zes maanden een gunstiger beeld ontstaan". Dit hangt echter af van diverse factoren, waaronder de ontwikkeling van inflatie en het beleid van de centrale banken.


Conclusie

De start van 2024 markeert een periode van turbulentie en aanpassing op de beurzen. De verschuiving van groei- naar waardeaandelen, samen met de verwachting van renteverlagingen en de unieke "bad news is good news" trend, creëert een mooie omgeving voor lange termijn beleggers om top bedrijven tegen een lagere koers te kunnen kopen. Hoewel de korte termijn volatiel kan zijn, is het belangrijk om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en een langetermijnvisie te behouden.Wil je meer lezen?

Abonneer je op debelegger.nl om deze exclusieve post te kunnen blijven lezen.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..