top of page

Waarom Chinese aandelen zoals BYD, Alibaba, Tencent en andere flink dalen

In het kort:
  • Gemiste Economische Verwachtingen: China's BBP groeide met 5,2% in het vierde kwartaal van 2023, onder de verwachtingen van 5,3%. De volledige jaarlijkse groei was ook 5,2%, wat wijst op een afkoelende economie.

  • Druk op Chinese Aandelen: De zwakkere dan verwachte economische gegevens leggen druk op Chinese aandelen zoals BYD, Tencent, Alibaba, Baidu. Dit wordt versterkt door de hoge jeugdwerkloosheid en een krimpende bevolking.

  • Gevolgen voor de Wereldmarkt: De afhankelijkheid van de wereldmarkt van de Chinese economie betekent dat deze tegenvallende cijfers wereldwijd effect kunnen hebben, zoals gezegd: "als China niest, kan de wereld verkouden worden."


In de laatste maanden van 2023 heeft China's economie te kampen gehad met verschillende uitdagingen, wat zijn weerslag vindt op de beurs. Grote Chinese bedrijven zoals BYD, Tencent, Alibaba en Baidu staan onder druk door deze economische tegenwind. De gemiste groeiverwachtingen en de hoge jeugdwerkloosheid zijn slechts enkele indicatoren van een dieperliggende malaise.


Groeicijfers en Verwachtingen: China's BBP-groei van 5,2% in Q4 2023 en over het hele jaar wijst op een vertraging ten opzichte van eerdere jaren. Analisten hadden een licht hogere groei van 5,3% verwacht. Dit lijkt misschien een klein verschil, maar in de context van China's enorme economie, kunnen deze tienden van procentpunten een significant effect hebben.Impact op de Aandelenmarkt: De teleurstellende economische data uit China hebben onmiddellijk invloed op Chinese aandelen. Beleggers zijn vooral bezorgd over de duurzaamheid van de groei in de Chinese economie. Aandelen zoals BYD, Tencent, Alibaba en Baidu, die al gevoelig zijn voor binnenlandse economische schommelingen, worden hierdoor extra getroffen.Wereldwijde Ramificaties: China's economie is nauw verweven met de wereldmarkt. De afkoelende groei in China kan dus wereldwijde gevolgen hebben. De uitspraak "als China niest, kan de wereld verkouden worden" is hierbij zeer toepasselijk. De afhankelijkheid van andere landen van de Chinese productie en consumptie maakt dat economische schokken in China over de hele wereld gevoeld kunnen worden.


Jeugdwerkloosheid en Bevolkingskrimp: Een ander zorgwekkend aspect is de hoge jeugdwerkloosheid van 14,9% en de krimping van de bevolking. Dit heeft potentieel langdurige gevolgen voor de Chinese arbeidsmarkt en consumptiepatronen. Het verminderen van de bevolkingsgroei kan op lange termijn leiden tot een vermindering van de binnenlandse vraag, wat weer een negatieve invloed heeft op bedrijven zoals Alibaba en Baidu, die sterk afhankelijk zijn van de binnenlandse markt.Vooruitzichten voor 2024: Terwijl we vooruitkijken naar 2024, blijven de vooruitzichten onzeker. De vraag is in hoeverre de Chinese overheid zal ingrijpen met stimuleringsmaatregelen en of deze voldoende zullen zijn om de economische groei weer op gang te brengen. De balans tussen kortetermijnmaatregelen en langetermijnrisico’s zal cruciaal zijn voor het herstel van de Chinese economie en de prestaties van zijn grootste bedrijven op de beurs. Economen verwachten een vertraging in de groei van China naar 4.2% mocht de Chinese overheid niet ingrijpen.

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!