top of page

Dit is waarom Roblox aandelen omhoog schieten

Samenvatting:

  • Roblox-aandelen schoten omhoog nadat het bedrijf de verwachtingen van analisten overtrof met de derdekwartaalresultaten.

  • De gemiddelde dagelijkse actieve gebruikers bedroegen 70,2 miljoen, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar.

  • Roblox heeft de groei van de uitgaven in belangrijke uitgavencategorieën vertraagd, zo blijkt uit een brief aan aandeelhouders.

De aandelenkoers van het online platform Roblox maakte een sprong van 15% op de beurs na bekendmaking van de derdekwartaalresultaten die zowel de omzet als de winstverwachtingen van analisten overtroffen. Een sterke groei in gebruikersaantallen en een beheerste uitgavenstrategie lijken de drijvende kracht.


In het derde kwartaal rapporteerde Roblox een verlies per aandeel van 45 cent, waar analisten een verlies van 51 cent hadden voorzien. De omzet, die Roblox boekingen noemt en zowel de omzet van het kwartaal als uitgestelde omzet omvat, kwam uit op $839 miljoen tegenover de $830 miljoen die analisten hadden verwacht. Deze boekingen vertegenwoordigen een jaar-op-jaar groei van 20%, aanzienlijk hoger dan de $702 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.


De inkomsten van het bedrijf zijn voornamelijk afkomstig van de verkoop van de virtuele valuta, Robux, die spelers gebruiken om hun avatars aan te kleden en andere premium functies in het spel aan te schaffen.


Het platform zag een toename in het aantal gemiddelde dagelijkse actieve gebruikers naar 70,2 miljoen, wat een toename van 20% betekent ten opzichte van vorig jaar. De gebruikers waren meer dan 16 miljard uur betrokken bij Roblox in het tweede kwartaal, eveneens een stijging van 20% jaar over jaar.


Roblox rapporteerde een nettoverlies van $277,2 miljoen voor het kwartaal dat eindigde op 30 september. Dit was een lichte verbetering ten opzichte van het nettoverlies van $297,8 miljoen in dezelfde periode in 2022.


In een brief aan de aandeelhouders benadrukte het bedrijf dat de omzetgroei met name sterk was in Oost-Azië en Europa. Ook werd vermeld dat Roblox zijn uitgavengroei over de belangrijkste kostenposten heeft vertraagd. Vanaf fiscaal jaar 2024 zal het bedrijf bovendien financiële richtlijnen gaan verstrekken.


De gemiddelde boekingen per dagelijkse actieve gebruiker bleven stabiel op $11,96, hetzelfde als vorig jaar. Deze stabiliteit, samen met de sterke groeicijfers en kostenbeheersing, lijken de markt te hebben overtuigd van het potentieel van Roblox als investering. De kwalitatieve verwachtingen voor het platform blijven positief, ondanks de uitdagingen waar het bedrijf voor staat in het verhogen van de winstgevendheid

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..

bottom of page