top of page

Indexfondsen of actief beleggen? Wat is beter?

In het kort:

  • Indexfondsen spiegelen de prestaties van een specifieke beursindex, terwijl actief beheerde fondsen streven naar het overtreffen van de markt.

  • Beide soorten fondsen bieden voordelen en nadelen.

  • Kosten, belastingefficiëntie en potentiële rendementen verschillen tussen deze fondsen.

Actief beheerde fondsen en indexfondsen zijn beide manieren om te beleggen, maar ze verschillen op enkele belangrijke punten. Waar een team van experts de selectie maakt bij actief beheerde fondsen, volgen indexfondsen simpelweg een bepaalde beursindex. De populariteit van indexfondsen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. In dit artikel gaan we kijken welke vorm van beleggen het beste is.


Wat zijn indexfondsen?

Een indexfonds is een beleggingsfonds of ETF dat de prestaties van een specifieke beursindex nabootst. De S&P 500 Index volgt bijvoorbeeld de prestaties van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Dit betekent dat wanneer je investeert in zo'n fonds, je in feite belegt in een reeks van aandelen die een betreffende index voorstellen.


Zo'n fonds is altijd passief; het doel is om de benchmark (de index) te evenaren, niet om deze te overtreffen. "Voor veel beleggers is het de beste keuze om gewoon te beleggen in de S&P 500," merkte Warren Buffett ooit op. In dit artikel zullen we wat dieper ingaan op de redenen waarom een ETF of passief fonds waarschijnlijk beter is dan een actief beheerd fonds.Wat zijn actief beheerde fondsen?

Actief beheerde beleggingsfondsen zijn fondsen waarbij de investeringen worden beheerd door één of meerdere fondsbeheerders die actieve beslissingen nemen over welke aandelen gekocht of verkocht moeten worden binnen de portefeuille van het fonds. Het primaire doel is om een hoger rendement te behalen dan de benchmark of de marktindex waarmee ze zich vergelijken.


Vergelijking tussen Indexfondsen en Actief Beheerde Fondsen

Indexfondsen en actief beheerde fondsen zijn twee van de meest populaire beleggingsinstrumenten. Ze hebben elk hun eigen unieke kenmerken, voordelen en nadelen. Hieronder vergelijken we kort de belangrijkste zaken van deze twee soorten beleggingsfondsen:


Kosten: Indexfondsen hebben over het algemeen lagere kosten dan actief beheerde fondsen, vaak met een verschil van 0,50% of meer. Dit heeft op lange termijn grote gevolgen voor het rendement, vooral door het rente-op-rente effect. Op dit gebied winnen de passieve fondsen het van de actief beheerde fondsen.


Belasting efficiëntie: Vanwege hun passieve benadering hebben indexfondsen meestal minder verloop van effecten, waardoor ze fiscaal efficiënter kunnen zijn. Dit is vaak ook terug te zien in de lagere kosten. Bovendien betekent minder handelen vaak ook een hoger rendement.


Prestatie: Terwijl indexfondsen streven naar het kopiëren van marktprestaties, proberen actief beheerde fondsen deze te overtreffen. Helaas lukt het veel actief beheerde fondsen niet consistent om hun benchmark te verslaan, vooral na aftrek van kosten. Meer dan 90% van de actieve beleggingsfondsen doet het minder goed dan de S&P 500.Voordelen en nadelen

Indexfondsen zijn aantrekkelijk vanwege hun eenvoud, lagere kosten, belastingefficiëntie en stabiele rendementen. Maar ze zijn ook beperkt in hun rendementspotentieel en kunnen soms hun benchmark niet exact volgen.


Actief beheerde fondsen bieden het voordeel van professionele expertise en de potentie om hogere rendementen te behalen. Echter, de kans op underperformance, hogere kosten, en groter belastingnadeel maken deze optie riskanter.


Actief beheer kan zeker zijn voordelen hebben, maar beleggers moeten zich bewust zijn van de mogelijke valkuilen. In de meeste gevallen wint een passief beleggingsfonds het van een actief beheerd fonds. We kunnen daarom niet anders dan Warren Buffett wederom gelijk te geven.


Conclusie

De keuze tussen indexfondsen en actief beheerde fondsen hangt af van je persoonlijke voorkeuren. Als je op zoek bent naar een kostenefficiënte, passieve beleggingsstrategie, zijn indexfondsen mogelijk geschikt. Echter, als je gelooft in de expertise van beleggingsteams en de kans wilt grijpen om de markt te overtreffen, dan kan het interessant zijn om actieve fondsen te overwegen. Toch maakt Warren Buffett een goed punt dat beleggen in een Index ETF voor veel beleggers waarschijnlijk de beste keuze is. Het belangrijkste is om geïnformeerd te blijven en de aanpak te kiezen die het beste past bij jouw financiële doelen.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar Michiel@debelegger.nl