top of page

De impact van Amerikaanse banencijfers op de rentebesluiten

In het kort:

  • Het vertrouwen van consumenten is laag ondanks een schijnbaar welvarende economie, vanwege dalende reële particuliere inkomens.

  • Sinds de pandemie is het reële particuliere inkomen met meer dan $1 biljoen gedaald ten opzichte van de verwachte trend.

  • Deze inkomensdaling heeft geleid tot een historisch lage geboortecijfer in de VS, wat wijst op een gebrek aan vertrouwen in economische stabiliteit.

De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft robuust groeien. In mei 2024 werden er maar liefst 272.000 nieuwe banen toegevoegd, een significante stijging ten opzichte van de voorgaande maand. Deze groei overtrof de verwachtingen van analisten en zorgde voor een gemiddelde maandelijkse banengroei van 247.800 in de eerste vijf maanden van 2024. Sectors zoals gezondheidszorg, overheid, recreatie en professionele diensten zagen de grootste toename in banen.


Ondanks deze positieve cijfers steeg het werkloosheidspercentage voor het eerst in twee jaar naar 4%. Hoewel dit een lichte stijging is ten opzichte van de voorgaande 27 maanden, waarin het werkloosheidspercentage onder de 4% bleef, is er volgens experts nog geen reden tot grote zorgen. “Het werkloosheidscijfer van 4% is op dit moment geen specifiek punt van zorg,” aldus Rob Haworth, senior beleggingsstrateeg bij U.S. Bank Wealth Management.


Een opmerkelijk aspect van de huidige arbeidsmarkt is de voortdurende discrepantie die blijft bestaan tussen het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden. Eind april 2024 waren er 8,1 miljoen vacatures, terwijl er slechts 6,6 miljoen werkzoekenden waren. Dit betekent dat er nog steeds ongeveer 1,2 banen zijn voor elke werkzoekende. Deze disbalans, die in de afgelopen maanden licht is afgenomen maar nog meer dan aanwezig is, blijft in het voordeel van werknemers en kan de loondruk hoog houden.


De aanhoudende sterkte van de arbeidsmarkt beïnvloedt indirect de beslissingen van de Federal Reserve (Fed) met betrekking tot rentetarieven. Hoewel de Fed in 2024 had aangegeven mogelijk renteverlagingen door te voeren, hebben de recente economische ontwikkelingen deze verwachting getemperd. De Fed heeft de rente sinds juli 2023 stabiel gehouden, maar recente uitspraken van Fed-functionarissen wijzen erop dat er voorlopig geen verlagingen worden verwacht.


De inflatie is hierin een belangrijk punt van zorg, met een recente Consumer Price Index (CPI) van 3,4% voor de 12 maanden eindigend in april 2024. De Fed zoekt naar een gestage maandelijkse daling van de kosten van levensonderhoud voordat zij overweegt de rente te verlagen. Gemiddelde maandelijkse loonstijgingen, die onder de 4% waren voor de periode eindigend in april 2024, stegen in mei weer licht naar 4,1%, wat uiteraard meebeweegt met de aanhoudende hogere prijzen voor goederen (vanwege de eerder genoemde inflatie). Deze loonstijgingen dragen bij aan de inflatiedruk, waardoor de Fed waarschijnlijk een "higher for longer" rentebeleid zal handhaven.


De CPI van de VS (2004-2024):


Ondanks een ogenschijnlijk bloeiende economie, gekenmerkt door stijgende aandelenmarkten en gunstige werkgelegenheidscijfers, blijft het vertrouwen van de Amerikaanse consument laag. De reden hiervoor ligt dieper dan oppervlakkige economische indicatoren: de reële inkomens in de particuliere sector blijven achter bij de verwachtingen van vóór de pandemie, ondanks de aanhoudende stijgende inkomens in Amerika die we nog steeds zien.


Reële particuliere inkomens, exclusief overheidsbijdragen, vormen een cruciale indicator voor het vertrouwen in de economie. Sinds het einde van de pandemie zijn deze inkomens substantieel gedaald. Waar voorheen een consistente groei van 2,9% per jaar werd verwacht, ligt het huidige (reële!) particuliere inkomen meer dan $1 biljoen onder de voorspelde trend. Dit betekent dat mensen minder kunnen met het geld dat ze maandelijks verdienen, ondanks dat dit in directe zin dus wel meer wordt.


Een historisch perspectief biedt een nog zorgwekkender beeld. Tussen 1988 en 2008 groeide het reële particuliere inkomen stabiel met 2,8% per jaar. Na de financiële crisis van 2008 en opnieuw na de recente pandemie, is deze trendlijn drastisch gebroken, wat wijst op een structurele verzwakking van de particuliere sector om duurzame inkomensgroei te genereren.De kern van het probleem ligt in het onvermogen van de particuliere sector om na elke economische schok terug te keren naar het niveau van vóór de crisis. De recessie van 2008 markeerde een breekpunt, waarna de inkomensgroei niet meer herstelde naar de verwachte niveaus. Dit patroon herhaalde zich na de pandemie, waarbij tijdelijke overheidssteun weliswaar voor korte termijn verlichting zorgde, maar geen duurzame oplossing bood voor de inkomensproblematiek.


De voortdurende daling van reële particuliere inkomens heeft diepgaande gevolgen voor de Amerikaanse economie en het vertrouwen van de consument. Hoewel de aandelenmarkten blijven stijgen, blijft de gemiddelde Amerikaan achter met een gevoel van economische onzekerheid en een groeiende kloof tussen verwachte en werkelijke inkomens. Kortom, de banencijfers hebben op verschillende manieren grote impact op de Amerikaanse, en daarmee de wereldwijde beurzen, direct gelinkt aan de rentebesluiten als reactie hierop.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Bình luận


Net binnen..

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!