top of page

AI-groei in gevaar zonder oplossing voor dit kritieke probleem

In het kort:

  • De vraag naar elektriciteit in de VS zal naar verwachting met 20% stijgen tegen 2030, gedreven door de groei van kunstmatige intelligentie en datacenters.

  • Natuurlijk gas wordt gezien als een cruciale bron om aan deze stijgende elektriciteitsbehoefte te voldoen, vooral wanneer hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind onvoldoende zijn.

  • Ondanks de groeiende afhankelijkheid van natuurlijk gas, waarschuwen milieugroepen voor de milieu-impact en streven naar een snellere uitfasering van fossiele brandstoffen.


De explosieve groei van kunstmatige intelligentie heeft een aanzienlijke toename van de elektriciteitsvraag tot gevolg. Volgens een analyse van Wells Fargo zal de elektriciteitsvraag in de VS tegen 2030 met 20% toenemen, voornamelijk gedreven door de uitbreiding van AI-technologieën en daarmee dus de groei van datacenters. Met de verwachting dat deze sector een exponentiële toename in stroomverbruik zal zien—van 200 terawattuur in 2022 naar 1.050 terawattuur in 2026, gelijk aan het energieverbruik van Duitsland—staan energiebedrijven voor aanzienlijke uitdagingen, maar ook kansen.


Met hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon die afhankelijk zijn van variabele weersomstandigheden, wordt natuurlijk gas steeds meer gezien als een betrouwbare oplossing voor de pieken in elektriciteitsvraag. Analisten voorspellen dan ook dat natuurlijk gas 60% van de toename in elektriciteitsvraag door AI en datacenters zal leveren. Bedrijven als EQT Corp en Dominion Energy benadrukken de noodzaak van snelle en betrouwbare energiebronnen om aan de snel groeiende vraag te kunnen voldoen.


De toenemende afhankelijkheid van natuurlijk gas voor elektriciteitsopwekking roept echter zorgen op over de milieu-impact, met name de uitstoot van broeikasgassen. Milieugroepen dringen aan op een snellere uitfasering van fossiele brandstoffen. Ondertussen stellen energiebedrijven dat natuurlijk gas een noodzakelijke overbruggingsbrandstof is totdat meer geavanceerde, schone technologieën breed beschikbaar zijn.Dominion Energy, actief in de grootste datacentermarkt ter wereld, speelt in op deze trend door te investeren in het Coastal Virginia Offshore Wind project. Tegelijkertijd stelt het bedrijf ook voor om het uitfaseren van fossiele brandstoffen uit te stellen en de capaciteit van natuurlijk gas te vergroten om aan de verwachte groei te voldoen. Deze benadering wordt weerspiegeld in een kapitaalplan van $43,2 miljard voor 2025-2029, wat aantoont hoe intensief de sector inspeelt op de toenemende vraag.


Ondanks de hoge rentestanden die investeringen duurder maken, blijven analisten positief over de financiële gezondheid van deze energie-nutsbedrijven. Bedrijven zoals NextEra Energy Inc. rapporteren beter dan verwachte resultaten en handhaven een groeiprognose van 6% tot 8% voor de lange termijn. Dit onderstreept de robuuste basis waarop deze bedrijven opereren en hun vermogen om in te spelen op de groeiende eisen van datacenters.


De groei in omzet van de grootste stroomleveranciers:

BRON: Global Market Intelligence


Onafhankelijke stroomproducenten zoals Talen Energy Corp. laten zien hoe de sector zich positioneert om maximaal te profiteren van de stijgende vraag door AI. Met de verkoop van een hyperscale datacentercampus aan Amazon Web Services Inc. voor $650 miljoen, benutten zij hun productiecapaciteit—hier de 2,494-MW zogenaamde ´Susquehanna Nuclear power plant´—optimaal om te voldoen aan de behoeften van grote technologiebedrijven en eeuwige vraag naar stroom voor het draaiende houden van de datacenters.


Hoewel sommige nutsbedrijven snel handelen om aan de enorme vraag te voldoen, worstelen anderen om bij te blijven. De directe behoefte aan grote hoeveelheden elektriciteit op korte termijn, vaak honderden megawatts, stelt nutsbedrijven voor grote uitdagingen. Dit benadrukt de noodzaak van snelle actie en aanpassingen en noodzaak voor innovatie in de energiesector.Het is duidelijk dat voor het bijbenen van de snelle groei in de datacentersector niet alleen investeringen in infrastructuur nodig zijn, maar ook samenwerking met overheden om de regelgevende processen te stroomlijnen. Dit is essentieel om de energie-infrastructuur snel genoeg uit te rollen om aan de vraag te voldoen. Daarnaast is een strategische planning vereist om de geografische spreiding van datacenterbelastingen effectief aan te pakken.


De toenemende vraag naar elektriciteit, aangejaagd door technologische vooruitgang zoals AI, stelt onze energie-infrastructuur voor grote uitdagingen. Natuurlijk gas speelt een cruciale rol in het opvangen van de pieken in energiebehoefte, maar dit gaat gepaard met belangrijke milieu- en beleidsvraagstukken. Het balanceren tussen betrouwbaarheid, betaalbaarheid en milieuvriendelijkheid blijft een complexe, maar meer dan noodzakelijke taak voor de nabije toekomst.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Komentarze


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..