top of page

Vertrekkende politici nemen in totaal €7.2 Miljoen mee als wachtgeld

Bijgewerkt op: 30 jul. 2023

Het Nederlandse politieke landschap wordt vaak gekenmerkt door veranderingen, en onlangs hebben maar liefst 19 politici, waaronder Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Sylvana Simons, aangekondigd de Kamer of de politiek te verlaten. Deze overgang roept een belangrijk vraagstuk op: hoe zit het met het wachtgeld dat deze vertrekkende politici ontvangen?


Wachtgeld is een speciale vorm van werkloosheidsuitkering voor politici. Tot ze een nieuwe baan vinden, hebben deze vertrekkende politici recht op dit wachtgeld. Hoeveel ze precies ontvangen, is afhankelijk van hun laatste salaris.


Tijdens het eerste jaar krijgen ze 80% van hun laatste salaris uitgekeerd, terwijl dit percentage in het tweede jaar daalt naar 70%.


Laten we eens kijken naar de salarisschalen van onze politici:

  • Premier en ministers verdienen bruto €186.414 per jaar.

  • Staatssecretarissen krijgen een jaarlijkse vergoeding van €174.085.

  • Tweede Kamerleden ontvangen ruim €124.000 per jaar.


Hoe lang ze wachtgeld ontvangen, hangt af van hun dienstperiode. In dit geval hebben alle politici langer dan 6 jaar gediend, wat betekent dat ze allemaal het maximale wachtgeld van 38 maanden ontvangen.


Laten we nu eens kijken naar de potentiële wachtgelduitkeringen die deze vertrekkende politici zouden kunnen ontvangen, ervan uitgaande dat er één premier was, vijf ministers en de rest Tweede Kamerleden:


De totale geschatte wachtgelduitkering voor alle 19 politici zou zijn: €456.093,20 voor de premier, €2.280.466 voor de ministers, en €4.383.600 voor de Tweede Kamerleden. Dit resulteert in een totaal van €7.120.159,20 aan wachtgeld dat in de komende 38 maanden wordt uitgekeerd.


Deze cijfers zijn ontnuchterend en werpen licht op de financiële impact van politieke transities. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze cijfers schattingen zijn en kunnen variëren op basis van exacte berekeningsmethoden en mogelijke wijzigingen in salarissen of wachtgeldpercentages.


Hoewel dit systeem voor sommigen misschien controversieel lijkt, is het bedoeld om onze politici in staat te stellen zich te concentreren op hun openbare dienstverlening zonder zich zorgen te hoeven maken over hun financiële zekerheid bij het verlaten van de politiek. Maar het is ook essentieel om een evenwicht te vinden en ervoor te zorgen dat de regeling van het wachtgeld eerlijk en transparant is, zowel voor de politici zelf als voor de belastingbetalers die uiteindelijk de rekening betalen.

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!