top of page

Kabinet haalt geld op bij de middenklasse om armoede te bestrijden

In het kort:

  • De Nederlandse regering schuift de schijfgrenzen voor de inkomstenbelasting om €1,6 miljard op te halen.

  • Deze lastenverzwaring is primair gericht op hogere inkomensgroepen en wordt ingezet voor armoedebestrijding.

  • Andere bronnen van inkomsten zijn een meevaller op de winstbelasting en verhoogde accijnzen op tabak en alcohol.

Kabinet-Kaag Slaat Twee Vliegen in Één Klap: Armoedebestrijding Gefinancierd door Hoogste Schijf

Het demissionaire kabinet heeft een sluwe zet gedaan, die lezers van De Belegger wellicht zullen voelen. Door de schijfgrenzen voor het toptarief van de inkomstenbelasting subtiel aan te passen, genereert de overheid een extra €1,6 miljard. Dit geld is niet bedoeld om de schatkist te spekken, maar om de armoede in Nederland aan te pakken. En dat allemaal zonder veel ophef of weerstand. Hoe zit dat precies?

De Mechanica van de Belastingverschuiving

Normaal gesproken worden fiscale grenzen jaarlijks geïndexeerd om gelijke tred te houden met de inflatie. Dit jaar zou die correctiefactor, mede vanwege de hoge inflatie, uitkomen op 9,9%. Echter, het kabinet heeft besloten om deze factor enkele procentpunten te verlagen. Dit jaar is het €73.032. De correctie zou, door de hoge inflatie van afgelopen jaar, uitkomen op 9,9% zodat de grens boven de €80.000 zou liggen Dat betekent dat meer mensen sneller in de hoogste schijf zullen vallen. Daar gaat je salaris verhoging..

De aanpassing is effectief maar onopvallend, wat politiek gezien als een voordeel wordt gezien. Het publiek is immers nog niet bekend met de nieuwe, gecorrigeerde schijfgrenzen, en de verschuiving gaat subtiel genoeg om buiten het oog van het grote publiek te blijven.

Slimme Financiering van Armoedebestrijding

De extra €1,6 miljard zal vooral worden ingezet om het kindgebonden budget aanzienlijk te verhogen. Dit is een soort extra kinderbijslag voor de laagstbetaalden en zal met €750 per jaar voor het eerste kind omhoog gaan. Aanvullend wordt de huurtoeslag met €416 per jaar verhoogd. Voor de middeninkomens is er een lichte stijging van de arbeidskorting. De resterende fondsen worden opgehaald uit een meevaller van €275 miljoen op de winstbelasting en €100 miljoen uit verhoogde accijnzen op tabak en alcohol. Hieruit blijkt een slimme en evenwichtige mix van financieringsbronnen die gericht zijn op de hogere en middeninkomens, terwijl het beleid voor de laagstbetaalden wordt versoepeld.

Toekomstbestendigheid en Politieke Implicaties

Wat dit beleid extra interessant maakt, is dat de veranderingen in de schijfgrenzen niet eenmalig zijn. Ze zullen ook in de komende jaren extra inkomsten genereren. Dit biedt een duurzame oplossing voor langdurige armoedebestrijding.

Het kabinet neemt hiermee ook een politiek risico. Terwijl ze zich inzetten voor de kwetsbaren in de samenleving, kan dit beleid als een lastenverzwaring voor de rijken worden gezien. Hoe dit in de peilingen en bij de volgende verkiezingen zal uitpakken, blijft een vraagstuk.

Conclusie

De recente fiscale verschuiving door het demissionaire kabinet is een staaltje van financieel vernuft dat zowel de staatskas als de kwetsbaarste inwoners ten goede komt. Door slim gebruik te maken van de inflatiecorrectie in de inkomstenbelasting, wordt een significante som opgehaald die direct wordt geïnvesteerd in armoedebestrijding. Het is een beleid dat zowel effectief als efficiënt is, maar de vraag blijft of dit op de lange termijn politiek houdbaar is.

Met een totaalpakket van €2 miljard voor armoedebestrijding laat het kabinet zien dat het grote plannen heeft om sociale ongelijkheid aan te pakken. En dat zonder de begroting te ontwrichten of grote politieke golven te maken. Een financieel elegante zet, maar zoals altijd zullen de echte gevolgen pas in de toekomst duidelijk worden.

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!