top of page

Dit kan je Belasting Besparen..

Het is belasting tijd & veel beleggers vergeten vaak dat ze dividend belasting kunnen verrekenen met hun inkomsten belasting! Dividendbelasting kan zowel simpel als lastig zijn, afhankelijk van de grootte van je vermogen en je internationale beleggingen. Als je een klein vermogen beheert en voornamelijk in Nederland belegt, is de dividendbelasting doorgaans simpel. Als kleine belegger kun je namelijk de 15% betaalde dividendbelasting terugkrijgen door dit aan te geven in je belastingaangifte. Dit kan zelfs nog simpeler zijn als dit al vooraf is ingevuld, maar dit is niet altijd het geval en kan soms incompleet zijn. Het loont daarom om dit nog even extra te controleren.


Nederland heeft met verschillende landen belastingverdragen afgesloten, waardoor het mogelijk is om ook de dividendbelasting terug te krijgen die in die landen is betaald. Een bekend voorbeeld hiervan is de Verenigde Staten. Als je als Nederlandse belegger in Amerikaanse bedrijven investeert, kun je de betaalde dividendbelasting terugvorderen door het invullen van een W-8BEN formulier bij het aanmaken van een broker account. Dit heb je als het goed is al een keer gedaan. Je wordt er mee doodgegooid wanneer je een account begint.. met goede reden uiteraard!


Het invullen van dit formulier zorgt ervoor dat je als belegger wordt erkend als buitenlandse belastingplichtige en dat er minder Amerikaanse belasting wordt ingehouden op de dividenduitkeringen. De Nederlandse belastingdienst erkent dit formulier en zal dan ook de teruggevorderde Amerikaanse dividendbelasting verrekenen met de Nederlandse inkomstenbelasting. Niet altijd gaat dit goed, dus controleer het even op je automatisch ingevulde gegevens en bij je broker of dit formulier juist is ingevuld.

Als je vermogen groter wordt en je internationaal gaat beleggen, wordt de dividendbelasting complexer. In veel landen moet je namelijk een verzoek indienen om de betaalde dividendbelasting terug te krijgen. Dit kan een ingewikkeld proces zijn en er zijn vaak specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen. Het kan daarom verstandig zijn om een belastingadviseur in te schakelen die je kan helpen bij het terugvorderen van de dividendbelasting als je met enorme vermogens belegt en in meerdere landen zit.


Als je veel internationaal belegt (Buiten de VS en Nederland)


Als je als belegger te maken krijgt met dubbele belastingheffing over uitgekeerde dividenden, kan het soms nodig zijn om de betaalde belasting in het land van herkomst van het dividend terug te vorderen. Om dubbele belastingheffing te voorkomen, heeft Nederland met veel landen belastingverdragen afgesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het tarief van de dividendbelasting dat de bronstaat (het land waar het bedrijf dat het dividend uitkeert is gevestigd) mag inhouden bij grensoverschrijdende dividenduitkeringen. Het tarief dat in het belastingverdrag is overeengekomen, is vaak veel lager dan het nationale dividendbelastingtarief.

Een voorbeeld hiervan is Zwitserland, waar het nationale dividendbelastingtarief 35% bedraagt. In het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland is echter een verdragstarief van 15% afgesproken. Als een beursgenoteerd bedrijf zijn hoofdkantoor heeft in een land waar Nederland een belastingverdrag mee heeft, en het nationale dividendbelastingtarief hoger is dan het verdragstarief, kan het te veel betaalde belasting door de belegger worden teruggevorderd bij de belastingdienst van dat land. Dit moet wel binnen de termijnen gebeuren die zijn vastgelegd in het belastingverdrag. De termijn waarop dit kan, begint direct na afloop van het kalenderjaar waarin de dividendopbrengst is genoten.


Je moet dan bijvoorbeeld aankloppen bij de Zwitserse belastingdienst en een formulier invullen zoals dit. Ik heb het weleens gedaan en je wordt dan gevraagd naar een woonplaatsverklaring. Dit kun je aanvragen via woonplaatsverklaring@belastingdienst.nlHieronder alle verdragenComentarios


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..