top of page

Mogelijke rechtszaak rond BUX Token

In het kort:

  • Een groeiende groep van meer dan 100 investeerders onder www.joinbuxtogether.com voert gesprekken met BUX.

  • De investeerders constateren dat de huidige nadelige situatie van de BUX Token is ontstaan door het niet nakomen van toegezegde ontwikkelingen rondom de BUX Token.

  • Beperkte handelsmogelijkheden door verwijdering van Kucoin en gebrek aan liquiditeit op andere platformen zorgen voor onzekerheid bij BUX Token-houders.


In eerdere publicaties hebben wij vanuit debelegger.nl aandacht besteed aan het verhaal rond BUX Token. Momenteel lopen er gesprekken tussen de groeiende groep BUX Token investeerders die zich recent heeft verenigd onder de naam www.joinbuxtogether.com, en BUX.


Deze investeerders voeren momenteel gesprekken met BUX naar aanleiding van het uitblijven van toegezegde ontwikkelingen rondom de BUX Token. De discussie draait onder andere om het feit dat BUX het verkopen van BUX Tokens momenteel niet toelaat, waardoor investeerders hun aangekochte tokens niet kunnen verhandelen.


Huidige status

Momenteel bevinden de gesprekken rond de BUX Token zich in een cruciale fase; in de komende gesprekken moet blijken voor de investeerders of er juridische stappen ondernomen zullen worden.


De investeerders onder joinbuxtogether.com hebben besloten eerst de evaluatie vanuit BUX en verdere gesprekken af te wachten. Het streven is voor het einde van het jaar duidelijkheid te kunnen verschaffen over de verdere toekomst van de BUX Token, aldus BUX.


De hoop en mogelijkheid is er dat vanuit deze gesprekken er wellicht een doorstart gemaakt kan worden voor de BUX Token of een passende oplossing gevonden kan worden.

De investeerders onder joinbuxtogether.com hebben al aangegeven dat zij, indien nodig, BUX voor de rechter willen dagen om hun claims kracht bij te zetten.


Aantijgingen aan het adres van BUX

De aanklachten tegen BUX zijn niet gering. Investeerders constateren dat BUX toegezegde ontwikkelingen rondom de BUX Token niet heeft uitgevoerd wat heeft geleid tot financiële schade voor de BUX Token investeerders.


Zie hieronder onze eerdere publicatie over de BUX Token voor verdere uitleg en verduidelijking van de situatie:Bovendien willen investeerders de mogelijkheid hebben om hun BUX Tokens te verkopen op decentrale beurzen, iets wat BUX momenteel niet toestaat aangezien de Tokens niet van het platform te halen zijn. De radiostilte vanuit BUX sinds 22 september gezien de benodigde tijd voor evaluatie van de situatie dragen bij aan de huidige onzekerheid voor BUX Token investeerders.


Reactie van BUX

Als redenen voor de ontstane nadelige situatie van de BUX Token worden vanuit BUX omstandigheden genoemd waar het bedrijf geen invloed op heeft, zoals negatief marktsentiment en aankomende crypto-regelgeving. Ook wordt de rol van het oude Blockport-team onderzocht, aangezien hier veel beslissingen zijn genomen ten tijde dat het project al onder BUX viel. Dit neemt niet weg dat BUX de verantwoordelijkheid neemt voor de ontstane situatie en zoekt naar een oplossing.


Het gebrek aan duidelijkheid en transparantie over de toekomstplannen van de BUX Token vanuit BUX Crypto en het vertrek van het cryptoteam in april 2023 hebben de zorgen onder investeerders verder aangewakkerd. Het is belangrijk om eerst de huidige evaluatie vanuit BUX af te wachten, zoals de investeerders hebben aangegeven te zullen doen.


BUX wijst erop dat zijzelf ook BUX-tokens hebben gekocht en geen enkele BUX-token hebben verkocht, waardoor ook zij geld hebben verloren in de huidige situatie. In de reactie van BUX wordt tevens benadrukt dat waar verliezen worden geleden, er ook token-houders zijn die hebben verdiend aan hun investering. Dit is iets wat volgens hen te weinig belicht wordt. BUX kijkt hier ook naar in de eigen interne evaluatie.


Vooruitzichten voor BUX Token-houders

Met de verwijdering van de BUX Token van Kucoin en het ontbreken van liquiditeit op andere platformen is de mogelijkheid om de token actief te verhandelen aanzienlijk beperkt. De BUX Token is nog verhandelbaar op de decentrale exchange Pancakeswap, maar ook daar ontbreekt het aan liquiditeit. De huidige gesprekken moeten meer duidelijkheid verschaffen over de verdere koers voor de BUX Token en de investeerders.


Conclusie en vooruitblik

Voor nu blijft de BUX Token-houdersgemeenschap in spanning, hopend op een oplossing die recht doet aan de situatie en wellicht het vertrouwen in het project herstelt. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden door debelegger.nl, wij zullen onze lezers op de hoogte houden van verdere updates in deze zaak.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Comments


Net binnen..

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!