top of page

Visa aandeelanalyse

Bijgewerkt op: 13 mrt.Business Description:


Visa is een van de marktleiders op het gebied van digitale betalingen. Visa biedt de mogelijkheid voor retailers en financiële instellingen om een groot aantal transacties te kunnen verwerken. Voor elke transactie die via Visa verwerkt wordt, ontvangt Visa een vergoeding. Visa maakt dus winst door diensten te verkopen als tussenpersoon tussen financiële instellingen en winkeliers. Visa domineert de markt zozeer dat het slechts een handvol grote rivalen heeft, waaronder Mastercard, maar ook betalingsbedrijven zoals PayPal. De opbrengsten van Visa zijn grofweg te verdelen over vier segmenten namelijk:


Opbrengsten uit services: Visa's segment services bestaat uit inkomsten uit diensten die worden verleend ter ondersteuning van het gebruik van Visa's betaaldiensten door klanten. De kosten worden berekend naar verhouding van het betalingsvolume (het dollarvolume van de activiteit op het Visa-netwerk) dat door de cliënt wordt gegenereerd. Het segment services is goed voor ongeveer 35% van de totale omzet.

Data Processing revenue: Dit segment omvat alle opbrengsten die worden gegenereerd als gevolg van clearing, settlement, authorization, value added, network access en andere soortgelijke diensten. In Jip en Janneke taal: het actief houden van het ecosyteem van Visa. In Q1 2021 was de omzet van dit segment 3 miljard dollar – een stijging van 6% YoY. Hierdoor is Data Processing het grootste segment (40% van de totale omzet).

Opbrengsten uit internationale transacties: Visa verwerkt veel transacties die zich buiten de Amerikaanse landsgrenzen afspelen. In dit segment is vooral het reizen sterk vertegenwoordigd. Geen wonder dat vanwege de coronapandemie dit segment hard geraakt is. In Q1 2021 bedroegen de opbrengsten ongeveer 1.5 miljard USD – ongeveer 19% van de totale opbrengsten. De opbrengsten voor dit segment daalden met 28% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Other revenues: Visa haalt ook inkomsten uit licentievergoedingen, diensten met toegevoegde waarde, diensten voor rekeninghouders etc. Deze bronnen worden samengebracht onder het segment other revenues. Slechts $385 miljoen aan omzet komt uit het segment other revenues. Dit maakt other revenues het kleinste segment met maar 5% aandeel in de totale omzet.


Business Qualities and Competitive Advantages:


Samenvattend, de volgende elementen bieden bewijs of helpen bij het verklaren van de concurrentievoordelen en dominante marktpositie van Visa:


  • Netwerkeffecten: Visa profiteert sterk van de toename van het aantal digitale transacties. Op dit moment bestaat het netwerk van Visa uit bijna 17.000 financiële instituties, ruim 44 miljoen verkopers en miljarden consumenten die de producten van Visa gebruiken. Dit aantal zal de komende jaren door de netwerkeffecten van Visa en de toenemende digitalisering alleen maar toenemen. Hoe meer consumenten een kaart van Visa hebben, hoe meer transacties er met Visa uitgevoerd worden en hoe aantrekkelijker het voor verkopers word om betalingen in Visa te accepteren. Binnen de digitale betaling industrie domineert Visa de markt samen met andere partijen zoals American Express, MasterCard en Discover. Iets meer dan de helft van alle creditcard transacties, en een nog groter percentage van alle debitcard transacties, worden uitgevoerd door Visa. In absolute zin zal dit aantal enkel toenemen. De laatste jaren wordt steeds meer en vaker digitaal betaald en deze trend zal zich doorzetten. Het hebben van cash wordt tegenwoordig zelfs sterk ontmoedigd. Zo vraagt de Rabobank aan zakelijke klanten vanaf 1 oktober een bedrag van vijf euro per storting voor 200 en 500 eurobiljetten. Deze maatregelen zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat mensen grote bedragen vaker digitaal ontvangen en misbruik van contant geld door criminelen tegen te gaan. Deze trend lijkt niet onomkeerbaar.

  • Hoge toetredingsdrempels: Voor ondernemingen is het erg kapitaalintensief om de concurrentie met Visa aan te gaan. Het is bijvoorbeeld erg lastig om een netwerk op te zetten van banken die kaarten uitgeven, verkopers die kaarten accepteren en kopers die kaarten gebruiken (netwerkeffecten). Het lastige is vooral om verkopers en gebruikers tegelijkertijd aan boord te krijgen. Een verkoper gaat geen Visa betalingen faciliteren wanneer niemand een Visa kaart gebruikt en kopers zullen geen visa kaart kopen als ze er nergens mee kunnen betalen. Hier komt een stukje vertrouwen bij kijken, en dat is niet zomaar gewonnen. Om dit vertrouwen te winnen is het hebben van een sterke merknaam essentieel.

  • Sterke merknaam: Het moge duidelijk zijn dat Visa een enorm sterke merknaam heeft. Wanneer je aan een creditcard denkt, zal je snel aan Visa denken. Visa hecht veel waarde aan haar reputatie en investeert er ook grof in. Het bedrijf staat zelfs in de top 25 van meest waardevolle merken ter wereld. Het hebben van een sterke merknaam is van groot belang in de betaalindustrie. Als beheerder van het geld van individuen is het van groot belang dat men jou vertrouwt en respecteert. De sterke merknaam van Visa kunnen concurrenten niet zomaar overnemen. Dit kost heel veel geld en tijd, hetgeen het hebben van een sterke merknaam een duurzaam competitief voordeel maakt.

  • Het bewijs van competitive advantages: blijkt uit het feit dat de ROIC van Visa boven de costs of capital ligt. Gebaseerd op cijfers uit 2020 lag de ROIC op ruim 19%. De costs of capital lag in hetzelfde jaar op bijna 6%. ROIC ligt dus ruim factor 3 hoger. Visa’s return on total capital was 25% en hun return on equity zelfs 30%. Dit geeft aan dat Visa waarde creëert wat uiteraard erg positief is.


Valuation:


Om tot een intrinsieke waarde te komen, heb ik gebruik gemaakt van een discounted cash flow model. Ik heb gerekend met unlevered free cash flow, wat aangeeft over hoeveel cash de onderneming beschikt alvorens rekening te houden met financiële verplichtingen. Om dit te berekenen, heb ik gebruik gemaakt van verschillende cijfers waaronder EBITDA, voor de terminal value en EBIT, dat gelijk is aan operating profit. Om van EBIT naar unlevered free cash flow te rekenen moeten we eerst taxes van EBIT afhalen. Er wordt immers belasting betaald, wat van de cash flow afgaat. Daarna tellen we depreciation and amortization erbij op, omdat dit een non-cash kostenpost is. Daarna corrigeren we dit voor de verandering (delta) in net working capital (NWC). Dit zijn namelijk veranderingen in korte termijn assets en liabilities, wat invloed heeft op de liquide middelen. Als allerlaatst halen we er capital expenditures (CapEx) vanaf. Hieronder is de berekening te zien:Om tot een terminal value te komen, is er gerekend met een EBITDA Multiple. Voor het gemak heb ik 15 gekozen wat voor Visa tussen conservatief en gemiddeld ligt. Nadat alle NPV (Net Present Value) cash flows zijn opgeteld, corrigeren we nog voor cash en (long-term) debt. Je wordt hier immers ook eigenaar van wanneer je aandelen koopt. In de tabel rechtsonder is te zien hoeveel rendement je kan verwachten bij elke multiple. Het geel gemarkeerde deel zijn de uitkomsten die in lijn liggen met de huidige markt. Vergis je niet: dit is de totale marktwaarde en niet de koers per aandeel. De intrinsic value of equity is $266,92 wat boven de huidige koers is.

Disclaimer: Ik ben géén financieel adviseur. De content gedeeld op deze blog is puur en alleen bedoeld voor educatieve doeleinden U dient altijd zelf gedegen onderzoek te doen naar uw beleggingen. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De auteur van dit artikel bezit (nog) geen aandelen Visa.Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..

bottom of page