top of page

Crypto: gewonnen rechtzaak en EU-regelgeving

In het kort:

 • De rechtbank van Rotterdam bepaalde dat DNB buitensporige toezichtskosten heeft gerekend aan elf Nederlandse crypto bedrijven, wat leidt tot de verplichting tot kostenrestitutie.

 • De uitspraak heeft brede implicaties voor de crypto sector in Nederland en stimuleert de discussie over regelgeving voor crypto bedrijven, met de vraag hoeveel DNB daadwerkelijk moet terugbetalen.

 • ESMA heeft een gedetailleerd consultatiedocument uitgebracht over MiCA-regelgeving, met de nadruk op duurzaamheidsindicatoren, transparantie van crypto-bedrijven en technische specificaties voor informatiedocumenten, wat verdere regulering van de Europese crypto-industrie aangeeft.

DNB rekende onjuiste kosten aan crypto bedrijven

In een opmerkelijke juridische ontwikkeling hebben elf Nederlandse crypto bedrijven, waaronder Bitvavo, een belangrijke overwinning behaald in hun rechtszaak tegen De Nederlandsche Bank (DNB). De rechtbank van Rotterdam heeft geoordeeld dat DNB jarenlang buitensporige kosten in rekening heeft gebracht voor haar toezicht, wat heeft geresulteerd in een verplichting om deze kosten terug te betalen aan de crypto bedrijven. Deze beslissing is een enorme triomf voor de betrokken ondernemingen, gezien de aanzienlijke financiële belangen die op het spel stonden.


De betrokken crypto bedrijven:


 1. Bitvavo B.V.

 2. Blox B.V.

 3. B4C Markets B.V. (B4C)

 4. 2525 Ventures B.V. (Litebit)

 5. Coinmerce B.V.

 6. BUX Alternative Investments B.V. (BUX)

 7. Phoenix Payments B.V. (Anycoin Direct)

 8. Digital Currency Services B.V. (Happycoins)

 9. BTC Direct Europe B.V.

 10. Bitonic B.V.

 11. Bitmymoney B.V.


De rechtzaak

De kern van het geschil draaide om de kosten die DNB in rekening bracht voor het toezicht op deze crypto bedrijven. In 2020 bedroeg dit bedrag €1,7 miljoen, een bedrag dat in 2023 was gestegen tot €3,9 miljoen. De rechter heeft nu geoordeeld dat DNB alleen een deel van deze kosten mag doorberekenen aan de bedrijven en dat het te veel geïnde bedrag moet worden terugbetaald.


De rechter motiveerde deze beslissing door te benadrukken dat de crypto bedrijven slechts geregistreerd waren en geen vergunning hadden. Hierdoor hoefden ze slechts te voldoen aan witwasregels en werden ze veel minder gereguleerd dan traditionele financiële instellingen. Dit lichtere toezichtregime rechtvaardigde volgens de rechter niet het in rekening brengen van alle kosten.


De uitspraak van de rechter heeft brede repercussies voor de crypto sector in Nederland en heeft de discussie over de regelgeving rond crypto bedrijven aangewakkerd. Het blijft nu afwachten welk bedrag DNB daadwerkelijk zal moeten terugbetalen aan de elf bedrijven.


ESMA Lanceert nieuw consultatiedocument over MiCA-mandaten

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft onlangs een gedetailleerd consultatiedocument vrijgegeven over de MiCA-regelgeving. Dit 307 pagina's tellende document richt zich op verschillende aspecten van MiCA, zoals duurzaamheidsindicatoren voor blockchain, openbaarmaking van gevoelige informatie en technische specificaties voor informatiedocumenten.


De ESMA heeft speciale interesse getoond in de milieu-impact van blockchain-netwerken, inclusief hun energieverbruik en uitstoot. Ze pleiten voor transparantie van crypto-bedrijven met betrekking tot handelsgegevens, zoals prijzen en transactie-ID's.


Onder de duurzaamheidsindicatoren vallen kwantitatieve metingen van energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en productie van afval, samen met een kwalitatieve verklaring over de ecologische impact van blockchain-netwerken.


Transparantie na de handel wordt bevorderd door aanbieders van cryptoactivadiensten te verplichten handels- en publicatiedatum en -tijd, identificatie van de crypto-asset, prijsinformatie, hoeveelheid, uitvoeringslocatie en transactie-ID te rapporteren. Deze regels stellen bedrijven in staat om hun transactiegegevens op te slaan op een manier die zij geschikt achten, mits ze deze kunnen omzetten naar een standaardformaat wanneer dat nodig is.


De ESMA zal op basis van feedback een eindrapport opstellen en technische normen indienen bij de Europese Commissie tegen juni 2024. Het lijkt erop dat de crypto-industrie in Europa steeds gedetailleerder wordt gereguleerd, wat belangrijke implicaties heeft voor de marktdeelnemers.


Dit consultatiedocument is een volgende stap in de ontwikkeling van Europese cryptoregels en belooft verdere discussies en veranderingen in de sector.


Conclusie: vervolgstappen en belang van overleg

Terwijl de crypto bedrijven zich voorbereiden op vervolgstappen, en DNB de uitspraak verwelkomt, blijft de discussie over de regelgeving en toezicht op crypto-activiteiten voortduren. De uitspraak benadrukt het belang van nauw overleg tussen de toezichthouders en de crypto sector.


Het is duidelijk dat de crypto-industrie, zowel in Nederland als in Europa, zich in een cruciale fase bevindt waarin de regelgeving wordt gevormd en aangepast om de belangen van alle betrokken partijen te behartigen.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar rens@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!