top of page

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van onze website en alle producten en diensten die we aanbieden. Door gebruik te maken van onze website en/of onze producten en diensten, verklaar je akkoord te gaan met deze Voorwaarden.

 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • "Wij", "ons" en "onze" verwijst naar de eigenaar van deze website en de aanbieder van de producten en diensten die via deze website worden aangeboden.

 • "Gebruiker", "jij" en "jouw" verwijst naar de persoon die deze website gebruikt en/of gebruik maakt van onze producten en diensten.

 • "Producten" verwijst naar alle fysieke en digitale producten die we via deze website aanbieden.

 • "Diensten" verwijst naar alle diensten die we via deze website aanbieden.

 • "Website" verwijst naar onze website, te bereiken via [websiteadres].

 1. Toegang tot de website We streven ernaar om ervoor te zorgen dat onze website te allen tijde beschikbaar is. We behouden ons echter het recht voor om onze website op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent buiten gebruik te stellen. We zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

 2. Gebruik van de website Door gebruik te maken van onze website, garandeer je dat:

 • Je deze website niet zult gebruiken op een manier die in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving;

 • Je deze website niet zult gebruiken voor frauduleuze of illegale doeleinden;

 • Je geen schade zult toebrengen aan deze website of aan derden door middel van het gebruik van deze website.

 1. Producten en diensten We bieden producten en diensten aan op basis van beschikbaarheid en kunnen op elk moment de beschikbaarheid van bepaalde producten of diensten beperken of stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving. Alle beschrijvingen, afbeeldingen of referenties naar producten of diensten zijn slechts algemene beschrijvingen en kunnen variëren van de werkelijke producten of diensten die we aanbieden.

 2. Betalingen Voor de aankoop van producten en/of diensten via onze website, kan er een betaling vereist zijn. Betalingen worden veilig afgehandeld en de betalingsopties worden aangeboden via onze website.

 3. Intellectueel eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en de producten en diensten die we aanbieden, zijn en blijven eigendom van ons of onze licentiegevers. Niets in deze Voorwaarden geeft je het recht om enig intellectueel eigendom te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming of toestemming van de betreffende licentiegever.

 4. Aansprakelijkheid Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of onze producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, goodwill, gebruik of gegevens. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van onze website of onze producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens.

 5. Wijzigingen We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. We raden je aan deze Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als je deze website blijft gebruiken nadat wijzigingen in deze Voorwaarden zijn aangebracht, betekent dit dat je deze wijzigingen accepteert.

 6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Deze Voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar onze onderneming is gevestigd. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het land waar onze onderneming is gevestigd.

 7. Contact Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via Support@debelegger.nl

 8. Privacybeleid Ons privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen. Door gebruik te maken van onze website en onze producten en diensten, ga je akkoord met ons privacybeleid.

 9. Gebruik van cookies Wij maken gebruik van cookies op onze website om jouw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw apparaat worden geplaatst wanneer je onze website bezoekt. Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

 10. Links naar andere websites Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik ervan.

 11. Beëindiging Wij behouden ons het recht voor om jouw toegang tot onze website en onze producten en diensten op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 12. Volledige overeenkomst Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot het gebruik van onze website en onze producten en diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten, communicatie en afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden.

 13. Bedankt voor het lezen van onze Algemene Voorwaarden. Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op via support@debelegger.nl.

bottom of page