top of page

Argentinië: Citi's aandelentips en de verwachte marktreactie

In het kort:

  • Citi's aandelentips na devaluatie: Citi raadt YPF en voorzichtig Grupo Financiero Galicia en Banco Macro aan als aandelentips na de snelle devaluatie, met YPF als veelbelovende koop met een verwacht opwaarts potentieel van 16%.

  • Neutrale positie van de financiële sector: Ondanks meer dan 40% stijging van de aandelen sinds Milei's verkiezing, beoordeelt Citi Banco Macro en Grupo Financiero Galicia als "neutraal" vanwege verwachte aanhoudende inflatie.

  • Gewaagde economische maatregelen van de overheid: President Milei's regering onthult een "shocktherapie" pakket met aanzienlijke devaluatie en bezuinigingen, wat leidt tot de hoogste niveaus van Argentijnse obligaties in twee jaar, maar investeerders uiten twijfels over de uitvoering.De recente drastische devaluatie van de Argentijnse munteenheid met 50% heeft de financiële markten in beroering gebracht. Deze stap maakt deel uit van het ambitieuze economische plan van president Javier Milei, dat tot doel heeft de kwakkelende economie nieuw leven in te blazen. In dit artikel duiken we in de impact van deze devaluatie op belangrijke aandelen en de bredere markt, evenals de genomen maatregelen van de overheid om de economie te stabiliseren.


Aandelentips CITI na devaluatie

Citi, de prominente investeringsbank, identificeert drie belangrijke aandelentips na de devaluatie van de Argentijnse munteenheid. Deze aandelen omvatten het olie- en gasbedrijf YPF, evenals de financiële instellingen Grupo Financiero Galicia en Banco Macro. Citi gelooft dat het Amerikaanse noteringsaandeel van YPF een koopkans biedt met een prijsdoel van $20, wat een verwacht opwaarts potentieel van 16% inhoudt. De devaluatie, hoewel sneller dan verwacht, signaleert de toewijding van president Milei aan structurele aanpassingen, met mogelijk impact op brandstofprijzen, die al met 65% zijn gestegen sinds augustus.


Neutrale positie van de financiële Sector

Hoewel de devaluatie van de munteenheid een neutrale impact heeft gehad op de banksector, beoordeelt Citi de aan de beurs van Buenos Aires genoteerde aandelen van Banco Macro en Grupo Financiero Galicia als "neutraal". De bank verwacht aanhoudende inflatie, wat leidt tot initiële economische uitdagingen onder het bezuinigingsplan alvorens verbetering optreedt.


De Amerikaanse genoteerde aandelen van deze instellingen zijn meer dan 40% gestegen sinds de verkiezing van president Milei, wat optimisme weerspiegelt over een economisch keerpunt op middellange termijn. Citi voorspelt dat de aan de beurs van Buenos Aires genoteerde aandelen van Galicia het komende jaar stabiel zullen blijven, terwijl de aandelen van Macro naar verwachting met 6,8% zullen stijgen. Dit weerspiegelt het voorzichtige optimisme van Citi, met een afwachtende opstelling gezien de effecten van het aankomende beleid nog afgewacht moeten worden.


Gewaagde economische maatregelen van de overheid

De regering van president Milei heeft een uitgebreid "shocktherapie" pakket onthuld om de economie te stabiliseren. Dit omvat een aanzienlijke devaluatie van de peso met meer dan 50%, aanzienlijke bezuinigingen op de overheidsuitgaven en aanpassingen van subsidies en sociale programma's. Deze stap heeft geleid tot een stijging van de Argentijnse obligaties naar het hoogste niveau in twee jaar. Beleggers interpreteren deze maatregelen als cruciale stappen naar economisch herstel, hoewel zorgen blijven bestaan over de mogelijke uitdagingen bij de uitvoering van dergelijke ingrijpende veranderingen.


Marktreacties en uitdagingen

Ondanks de positieve reactie op de markt uiten sommige beleggers twijfels over de adequaatheid van de aangekondigde maatregelen. Inflatie, die al boven de 140% ligt, zal naar verwachting verder stijgen, en de vermindering van de overheidsuitgaven kan op korte termijn economische repercussies hebben. Het voornemen van de overheid om de peso geleidelijk met ongeveer 2% per maand te verzwakken, biedt een richting, maar roept op tot aanvullende details om de volledige implicaties van deze maatregelen volledig te begrijpen. De acties van de centrale bank, waaronder het handhaven van de referentierente en het zoeken naar hulp bij het IMF, benadrukken de complexiteit van het economische landschap.


Aandelen en provincies

Andere activa dan staatsobligaties vertoonden bescheidener reacties, waarbij onzekerheid bestaat over de blootstelling van provincies aan de Argentijnse schuld. De benchmark aandelenindex vertoonde volatiliteit, wat de beperkte toegang van buitenlandse investeerders weerspiegelt als gevolg van de geldende valutabeperkingen. De Global X MSCI Argentina ETF heeft echter een opmerkelijke stijging gezien, met bijna 50% dit jaar. Hoge inflatie verhoogt de bezorgdheid dat verdere devaluatie van de munteenheid nodig kan zijn, waarbij analisten benadrukken hoe belangrijk een gedetailleerd fiscaal plan is om marktverwachtingen te verankeren.


Conclusie

De gedurfde economische maatregelen in Argentinië hebben aanzienlijke marktbewegingen in gang gezet, met zowel uitdagingen als kansen die zich voordoen. Beleggers houden de zich ontvouwende ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zoeken duidelijkheid over het gedetailleerde plan van de overheid en de impact ervan op verschillende sectoren. Terwijl het land worstelt met een geschiedenis van economische crises, blijft het succes van deze maatregelen cruciaal voor het herstellen van stabiliteit en het bevorderen van langetermijneconomische groei.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!