top of page

Wat is een kapitaalteruggave en waarom doet Van Lanschot Kempen het?

Wat is een kapitaalteruggave?


Een kapitaalteruggave is een uitkering aan aandeelhouders van het bedrag dat boven de nominale waarde van de aandelen is gestort, bekend als het 'agio'. De nominale waarde is het basisbedrag vermeld op het aandeel, bijvoorbeeld € 1. Als een bedrijf aandelen uitgeeft tegen een prijs hoger dan deze nominale waarde, wordt het extra bedrag als agio opgebouwd.


Doel van Kapitaalteruggave


 • Waardeverhoging: Het teruggeven van een deel van het agio kan de waarde van het bedrijf verhogen en het rendement op eigen vermogen verbeteren.

 • Aandeleninkoop: Het kan ook dienen om aandelen terug te kopen, wat kan leiden tot een koersstijging door het verminderen van het aantal aandelen in omloop.


Belastingaspecten


 • Onbelast: Kapitaalteruggaven zijn in principe onbelast, tenzij het bedrag de verkrijgingsprijs van de aandelen overschrijdt.

 • Vermogenswinst: Als de teruggave hoger is dan wat de aandeelhouder heeft betaald (verkrijgingsprijs), wordt het verschil belast als vermogenswinst.


Verschil met Dividend


 • Belasting: Dividenden (winstuitkeringen) worden belast (15% voor Nederlandse aandeelhouders), terwijl kapitaalteruggaven vaak onbelast zijn.

 • Waarde-effect: Dividenden verhogen de waarde voor aandeelhouders, terwijl kapitaalteruggaven de waarde kunnen verlagen.


Voorbeeld


 • Kapitaalteruggave: Bij een teruggave van € 5 per aandeel op aandelen met een verkrijgingsprijs van € 10, ontvangt de aandeelhouder € 500 zonder belasting, maar de waarde van de aandelen daalt naar € 5.

 • Dividend: Bij een dividend van € 5 per aandeel ontvangt de aandeelhouder € 500 minus 15% belasting, maar de aandelen behouden hun waarde.


Van Lanschot Kempen en Kapitaalteruggave


Van Lanschot Kempen heeft recentelijk kapitaalteruggaven gedaan, maar dit staat los van de overname van TomTom. Het doel van deze teruggaven is om extra waarde aan aandeelhouders te bieden en het bedrijf te positioneren als een duurzame en innovatieve financiële speler.


Gevolgen voor Aandeelhouders


 • Extra Uitkering: Aandeelhouders ontvangen een extra uitkering zonder belasting.

 • Waardeverlies: Er kan een tijdelijk waardeverlies zijn vanwege de daling van de aandelenkoers.

 • Risicovermindering: Door het behouden van de solvabiliteit wordt het risico verlaagd.


Conclusie


Een kapitaalteruggave is een strategie die gebruikt wordt om aandeelhouderswaarde te verhogen en kan leiden tot verschillende financiële effecten vergeleken met dividenduitkeringen. Voor Van Lanschot Kempen is dit een manier om zich te onderscheiden in de markt en haar financiële structuur te versterken.


 • Kapitaalteruggave Goedgekeurd: Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen hebben ingestemd met een kapitaalteruggave van € 2,00 per aandeel.

 • Uitkering in December 2023: De uitkering van in totaal € 86 miljoen vindt plaats in december 2023, ten laste van de agioreserve.

 • Financiële Positie: Het aantal uitstaande aandelen blijft gelijk en de CET1-ratio blijft ruim boven de gestelde doelen.

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!