top of page

Hoe beoordeel je het management van een bedrijf?

Bijgewerkt op: 13 mrt. 2023

De meesten van ons zien het menselijke aspect van de bedrijfsvoering over het hoofd. Kleine beleggers, die gewoonlijk procentueel een zeer kleine deelneming verwerven, denken vaak dat in deze situatie de kwaliteit van het management niet zo relevant is. Echter, het is het management dat uiteindelijk direct verantwoordelijk is voor de gang van zaken en de groei van de onderneming. Een slecht management kan leiden tot slechte investeringen, hoge schulden, korte termijn doelstellingen en uiteindelijk de ondergang van een onderneming. Het management is een belangrijke factor om te bepalen of een investering succesvol zal zijn.


Warren Buffett zegt niet voor niets dat mensenkennis een van de belangrijkste vaardigheden is met betrekking tot beleggen. Zijn rechterhand Charlie Munger deelt deze mening: “Show me the incentives and I will show you the outcome”. Het beoordelen van een management kan echter knap lastig zijn. Met de volgende vragen zal je een beter beeld krijgen van het het management en weet je of ze het beste met het bedrijf voor hebben of er zitten uit eigenbelang.


Heeft het management eerdere doelen weten waar te maken? Als het antwoord hierop ja is, zit je goed. Een management die haar doelen waarmaakt, getuigt van eerlijkheid, redelijkheid en heeft vaak een lange termijn perspectief. Want let op: als jij in een bedrijf belegt voor de lange termijn, dan verwacht je dit ook van het management. Een eenvoudige manier om te controleren of het management eerdere doelstellingen heeft waargemaakt, is door het nakijken van oude jaarverslagen. Zoek naar de doelen die toen zijn gesteld en bekijk of deze momenteel succesvol zijn uitgevoerd.


Is het management duidelijk en eerlijk in hun communicaties? Het is belangrijk dat het management eerlijk is over de stand van zaken in de onderneming en deze kwesties eerlijk naar de aandeelhouders toe communiceert. Een management dat risico’s of negatieve aspecten probeert te verbergen en informatie manipuleert is een rode vlag. Ook hierbij helpt het lezen van jaarverslagen van de betreffende onderneming.


Hoelang leiden de huidige managers het bedrijf al? Hierbij geldt uiteraard hoe langer, hoe beter. Als je investeert in een manager die een lange staat van dienst heeft in het succesvol leiden van een bedrijf, dan is de kans dat hij of zij het bedrijf succesvol zal blijven leiden in jouw voordeel. Wanneer de oorspronkelijke oprichters nog aan het roer staan, is dat nog beter. Ondernemingen waar de oprichter nog steeds de leiding heeft, doen het gemiddeld veel beter op de beurs. Voorbeelden hiervan zijn Facebook en Berkshire Hathaway. Zoals wel bekend hebben beiden bedrijven fantastische resultaten geleverd in het verleden.


Hebben de managers zelf aandelen in bezit? Naar mijn mening is dit een van de belangrijkste aspecten. Als de bestuurders van de onderneming zelf geen aandelen bezitten, waarom zou jij dat dan wel willen? Wanneer het management zelf geen aandelen bezitten, is dit een indicatie dat het niet goed gaat met de ondernemingen. Zij hebben hier immers het beste zicht op. Andersom geld dat wanneer bestuurders veel aandelen bezitten, dit vaak suggereert dat ze zeer positief zijn over de toekomst van het bedrijf en er dus eigen geld in durven te steken. Kies dus voor het management met skin in the game.


Wat is de reputatie van het management bij het nemen van besluiten over de allocatie van kapitaal? Kapitaalallocatie is de manier waarop het managementteam de overtollige vrije kasstromen (FCF) die de onderneming genereert, investeert. Het is het management dat beslist wanneer en waar deze overtollige FCF moeten worden geïnvesteerd of verdeeld. Ik hoef waarschijnlijk niet te benadrukken hoe belangrijk het is dat dit goed gebeurd. Er zijn een aantal dingen die het bedrijf kan doen met deze free cash flow zoals het betalen van dividend of het inkopen van eigen aandelen. Een management dat waarde creëert is vanzelfsprekend waardevoller dan een management dat slecht omgaat met haar kapitaal. Dit is te beoordelen door te kijken of het rendement op het geïnvesteerde kapitaal niet afneemt in de loop der tijd. Volgens Buffett is Henry Singleton de beste CEO geweest wat betreft het alloceren van kapitaal. Het is daarom zinvol om te lezen wie Singleton was en waarom hij zo goed was in wat hij deed. Lees hier meer over Henry Singleton.


Zijn de beloningen voor bestuurders buitenproportioneel? Goed werk hoort te lonen, maar als er sprake is van buitensporig hoge beloningen is dat voor beleggers een waarschuwing. Ook wanneer er bonussen zijn op basis van omzetgroei is dat een waarschuwing. Het management dient immers niet alleen naar de omzet te kijken, maar ook naar winst en nog belangrijker free cash flow. Wanneer bestuurders bonussen krijgen door de omzet te groeien, hebben ze de mogelijkheid overdreven kosten te maken om daarmee de omzet te laten stijgen. Vanzelfsprekend gaat dit ten koste van aandeelhouders.


Natuurlijk zijn er naast het management nog andere factoren die meespelen in het gegeven of een investering wel of niet succesvol zal worden. Echter kan een uitstekende onderneming door een slecht management geruïneerd worden. Een slecht bedrijf met een goed management, zal meestal ook geen succes worden. Buffett verklaarde eens dat wanneer een management met een uitstekende reputatie een bedrijf gaat leiden in een slechte industrie, het de reputatie van de industrie zal zijn die intact zal blijven.

1 opmerking