top of page

ASML is de Lionel Messi in de AI-wereld

In het kort:

  • Het demissionaire kabinet en de regio Eindhoven hebben een omvangrijke investering van 2,5 miljard euro aangekondigd, met speciale aandacht voor ASML.

  • De investering is een reactie op zorgen van ASML over het Nederlandse vestigingsklimaat en de impliciete dreiging om investeringen naar het buitenland te verplaatsen.

  • ASML wordt door demissionair minister Micky Adriaansens beschouwd als de Lionel Messi van de AI- en tech-sector.

In een ambitieuze stap om het ondernemingsklimaat binnen de Nederlandse chipindustrie te versterken, heeft het demissionaire kabinet in samenwerking met de regio Eindhoven een aanzienlijke investering van maar liefst 2,5 miljard euro aangekondigd. Deze financiële injectie, bedoeld om de positie van Nederland als voorloper in de hightechsector te consolideren, zal met name ten goede komen aan ASML, de fabrikant voor chipmachines die bekend staat als een van de belangrijkste bedrijven van deze sector.


Demissionair minister Micky Adriaansens van Economie benadrukt het cruciale belang van de tech-sector voor zowel de werkgelegenheid als het verdienvermogen van Nederland. Het project, met de naam Beethoven, omvat verschillende initiatieven die vooral gericht zijn op het verbeteren van zowel de professionele als de levenskwaliteit in de regio Eindhoven. Dit alles heeft als doel het aantrekken van hooggekwalificeerd internationaal talent (met speciale aandacht voor ASML natuurlijk).


Een van de kernpunten van het project is de focus op talentontwikkeling, waarbij het kabinet tot het einde van dit decennium ongeveer 450 miljoen euro investeert in het opleiden van meer en beter geschoolde technici. Na deze periode zal jaarlijks structureel 80 miljoen euro extra beschikbaar zijn voor dit doel. Naast onderwijs en talentontwikkeling zijn er plannen voor de bouw van bijna twintigduizend extra woningen en verbeteringen in het wegennet en het openbaar vervoer om de bereikbaarheid van de regio te optimaliseren.


Een ander belangrijk aspect van het plan is de verbetering van het stroomnet in de regio, dat door het hoge elektriciteitsverbruik van de chipindustrie steeds meer onder druk komt te staan. Deze upgrade is essentieel om ervoor te zorgen dat bedrijven niet gehinderd worden door energiebeperkingen.Deze aankondiging komt op een moment dat ASML, de grootste techgigant van Europa, publiekelijk zijn zorgen heeft geuit over het Nederlandse vestigingsklimaat. Topman Peter Wennink waarschuwde dat zonder verbetering, ASML gedwongen zou kunnen zijn om toekomstige investeringen te verplaatsen naar locaties buiten Nederland. Hoewel een definitief besluit over uitbreidingsplannen nog genomen moet worden, heeft ASML positief gereageerd op de aangekondigde steun, wat het bedrijf zou kunnen overhalen om zijn groeiambities voornamelijk binnen Nederland te realiseren.


Om deze uitgebreide maatregelen te financieren, wordt 1,3 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds gehaald. Hoewel dit niet volgens de standaardprocedure is gegaan, verdedigt Adriaansens deze beslissing door te wijzen op de bijdrage aan de lange termijn doelstellingen van het fonds, gericht op economische groei.


Met ASML als het vlaggenschip van de Nederlandse chipsector, die verder giganten zoals Besi, ASM International en NXP omvat, erkent minister Adriaansens de impact van ASML op het gehele technologie-ecosysteem door het bedrijf te vergelijken met de voetballegende Lionel Messi. Deze vergelijking onderstreept het vermogen van ASML om andere bedrijven mee te trekken in zijn succes, waardoor de hele sector profiteert.


Aandelen ASML zijn verkrijgbaar via DEGIRO

De investering van het kabinet wordt gezien als een strategische zet die niet alleen van cruciaal belang is voor het behoud van ASML's toonaangevende positie in Nederland, maar ook voor de versterking van Nederland's wereldwijde concurrentievermogen in de chipindustrie. Dit initiatief wordt door ondernemersorganisatie FME beschouwd als een essentiële stap in de richting van een robuust en toekomstbestendig vestigingsklimaat, noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de technologische en economische infrastructuur van Nederland.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar Michiel@debelegger.nl