top of page

Dit is de verwachting voor 2024 na sterke Q4 2023 cijfers

In het kort:

 • De winstresultaten voor het vierde kwartaal van 2023 zijn tot nu toe verrassend goed, met een gemiddelde van bijna 8% groei in winst, significant hoger dan de verwachte 4,7%.

 • Dit is mede te danken aan lagere inputkosten, verbeterde kostencontroles en efficiënties, en verminderde verwachtingen.

 • Sectoren zoals energie, gezondheidszorg en technologie hebben opvallend goed gepresteerd, met respectievelijk 90%, 85% en 84% van de bedrijven die de winstverwachtingen overtroffen.


2023 sloot af met een onverwachte opleving in de winstresultaten van bedrijven die afgelopen week hun resultaten bekend hebben gemaakt. Het vierde kwartaal kende gemiddeld een stijging van bijna 8% in winstgroei, wat aanzienlijk hoger is dan de aanvankelijk verwachte 4,7%. Deze verbetering werd grotendeels aangedreven door dalende inputkosten en verhoogde aandacht voor kostenbeheersing en efficiëntie binnen bedrijven.


We zagen opvallende prestaties in de energie-, gezondheidszorg- en technologiesectoren. Maar liefst 90% van de energiebedrijven overtrof tot nu toe de winstverwachtingen, met een winst die bijna 14% hoger uitviel dan verwacht. In de gezondheidszorg en technologie waren deze cijfers respectievelijk 85% en 84%. Dit toont aan dat, ondanks macro-economische zorgen en een verminderde consumentenvraag, bedrijven toch in staat waren om hun financiële prestaties te verbeteren.


IMF rapport

De recente economische update van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werpt een nieuw licht op de verwachte wereldwijde groeivooruitzichten. Voor 2024 wordt een wereldwijde groei van 3,1% voorspeld, wat een stijging betekent van 0,2% ten opzichte van eerdere voorspellingen en gelijk is aan de groei in 2023. Deze positieve trend weerspiegelt de opmerkelijke veerkracht van zowel de Verenigde Staten als opkomende economieën, waarbij sterke consumptiepatronen als de belangrijkste aanjagers van deze groei worden gezien.


Kijkend naar 2025, is er een voorzichtige optimisme met een verwachte lichte versnelling van de groei tot 3,2%. Echter, de economische situatie in Europa toont een minder rooskleurig beeld. De vooruitzichten voor Europa zijn enigszins naar beneden bijgesteld, vooral vanwege een zwakkere groei in 2023. De regio blijft worstelen met strakke monetaire omstandigheden en de nasleep van de pandemie, wat de groei belemmert. Bovendien blijven de Europese economieën de gevolgen ondervinden van hun blootstelling aan de oorlog in Oekraïne, wat extra druk legt op hun economische herstel.Voorzichtige Vooruitzichten

Hoewel de resultaten van het vierde kwartaal indrukwekkend zijn, waren de oorspronkelijke verwachtingen hoger. Bovendien bieden deze resultaten geen garantie voor toekomstige groei. Voor het eerste kwartaal en het gehele jaar 2024 zijn de winstverwachtingen verlaagd, wat wijst op een voorzichtige houding van veel bedrijven.


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft onlangs zijn vooruitzichten voor de wereldeconomie verbeterd, waarbij het de groeiverwachtingen voor 2024 naar boven bijstelt. Deze positievere kijk is onder meer te danken aan de snellere dan verwachte inflatievermindering en sterke privé- en overheidsuitgaven, ondanks de strakke monetaire omstandigheden. Dit wil niet zeggen dat de verwachte daling in GDP voor Amerika en China voorbij is, echter is de outlook positiever bijgesteld.


Groei in Grote Economieën

Het IMF heeft de groeiprognoses voor zowel de Verenigde Staten als China - de twee grootste economieën ter wereld - verhoogd. Kijkend naar de cijfers krijgt de VS een van de grootste upgrades met een verwachte GDP groei van 2,1% in 2024, maar een groei van slechts 1,7% in 2025. Dit, terwijl China's BBP naar verwachting met 4,6% zal groeien in 2024 en met 4,1% in 2025, hier zien we dus ook een neerwaartse (verwachte) trend vanaf 2023.


De verwachte economische groei (GDP) van de belangrijkste economieën volgens het IMF:


Ondanks de verbeterde groeivooruitzichten, gemiddeld genomen in ieder geval, blijft de wereldwijde handel onder het historisch gemiddelde, en de inflatieverwachtingen zijn gemengd. Voor de eerste wereld economieën wordt een gemiddelde inflatie van 2,6% voorspeld in 2024, terwijl dit voor opkomende markten en ontwikkelingslanden gemiddeld 8,1% zal zijn.


Een korte re-cap van de hoofdzaken:

 • De VS verwacht een vertraging van de groei van 2,5% in 2023 naar 2,1% in 2024, en 1,7% in 2025.

 • In Duitsland wordt een krimp verwacht in 2023, gevolgd door een bescheiden herstel in 2024 en 2025.

 • Frankrijk en Spanje tonen een gestage groei, terwijl Italië een zwakkere vooruitgang heeft.

 • Het VK ziet een bescheiden herstel met een groei van 0,6% in 2024, gevolgd door een sterkere groei in 2025.

 • Opkomende en ontwikkelende Aziatische economieën zullen naar verwachting afnemen in de komende twee jaar.

 • Inflatie lijkt wereldwijd af te nemen, met geavanceerde economieën die een snellere daling laten zien.

Risico's en Kansen

 • Er bestaan risico's zoals nieuwe prijspieken van grondstoffen door geopolitieke schokken, wat inflatie kan aanwakkeren.

 • Aan de andere kant kan een snellere dan verwachte disinflatie en een voortdurend ondersteunend fiscaal beleid de groei verder stimuleren.Geopolitieke Risico's en Olieprijzen

Het IMF waarschuwt echter voor aanhoudende risico's, zoals geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en aanvallen in de Rode Zee, die de grondstoffenprijzen en toeleveringsketens kunnen verstoren. De verwachte daling van de gemiddelde olieprijzen met 2,3% in 2024 kan echter helpen om de inflatie sneller dan verwacht te laten dalen.


Interessant is dat de eurozone een downgrade heeft gekregen, met een verwachte groei van slechts 0,9% in 2024. In tegenstelling, Rusland kreeg een upgrade vanwege sterker dan verwachte groei, aangedreven door militaire uitgaven vanwege de oorlog in Oekraïne.


Conclusie

Het economische landschap van 2023 en 2024 toont een beeld van verrassende veerkracht en voorzichtig optimisme. Aan het einde van 2023 zagen we een onverwachte opleving in bedrijfswinsten, met een gemiddelde groei van bijna 8%, aanzienlijk hoger dan de initiële verwachtingen. Deze positieve trend werd ondersteund door dalende inputkosten en verbeterde efficiënties, met name in sectoren als energie, gezondheidszorg en technologie.

De vooruitzichten voor 2024, versterkt door het IMF's recent bijgestelde groeiprognoses, wijzen op een verdere stabilisatie en groei van de wereldeconomie.


Met name de opwaartse bijstelling van de groeiverwachtingen voor de VS en China, de twee grootste economieën ter wereld, draagt bij aan dit optimisme. Echter, de wereldwijde handel blijft achter bij het historisch gemiddelde en de inflatieverwachtingen blijven gemengd, wat wijst op een aanhoudende onzekerheid.


Ondanks deze lichte positieve signalen, blijven er belangrijke risicofactoren die niet genegeerd kunnen worden. Geopolitieke spanningen, met name in het Midden-Oosten, en de schommelingen in de olieprijzen blijven een potentieel destabiliserende factor. Daarnaast toont de downgrade van de eurozone en de complexe economische situatie in Rusland aan dat niet alle regio's gelijkmatig herstellen. Het is dan ook belangrijk voorzichtig te blijven, gezien een plotselinge ommekeer in sentiment zeker niet onlogisch lijkt komende jaren.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!