top of page

De hoogste spaarrentes in 2024

In het kort:

  • Na een periode van historisch lage rentes zijn de spaarrentes weer toegenomen, deels door renteverhogingen van centrale banken om inflatie tegen te gaan.

  • De spaartegoeden zijn in de EU tot €100.000 per bank en per deposant beschermd onder het depositogarantiestelsel.

  • In dit artikel vind je de top 10 banken met de hoogste spaarrentes binnen Europa.


Sparen in 2024: is dat nog steeds interessant? Na een lange tijd van historisch lage rentes kunnen we nu eindelijk weer sparen tegen relatief hogere rentes. Dit is deels te danken aan de pogingen van centrale banken om inflatie tegen te gaan door forse renteverhogingen. Daarnaast is sparen een cruciaal onderdeel van je persoonlijke financiën, waardoor het eigenlijk vrijwel altijd interessant en relevant blijft. Hieronder vind je daarom een overzicht van de tien Europese banken met de hoogste spaarrentes. Deze zijn vrijwel allemaal beschikbaar via Raisin.


Europese Spaarrentes:


Distingo biedt met 3,31% de hoogste spaarrente in Europa, een aantrekkelijke optie voor spaarders. In Nederland is Bunq koploper met een rente van 2,46%.


De veiligheid van spaartegoeden is een belangrijke overweging. In de Europese Unie zijn spaartegoeden tot €100.000 per bank en per deposant beschermd onder het depositogarantiestelsel. Dit biedt een aanzienlijke mate van zekerheid, maar het is ook belangrijk om de financiële gezondheid en stabiliteit van individuele banken te beoordelen.

Bij het beoordelen van spaarrentes is niet alleen het rentepercentage van belang, maar is het ook cruciaal om de inflatie en belasting in overweging te nemen. Idealiter zou de spaarrente hoger moeten zijn dan de inflatie om de koopkracht van het spaargeld te behouden. Bovendien kan de belasting op spaarinkomsten het werkelijke rendement beïnvloeden. Een hoge rente om zo de inflatie te verslaan is daarom zeker belangrijk.

Sparen in Nederland of buiten Nederland?

Bij het overwegen van sparen in Nederland versus het buitenland, staan spaarders voor een keuze tussen de vertrouwde omgeving van Nederlandse banken en de mogelijk hogere rentes die buitenlandse banken kunnen bieden. In Nederland biedt het depositogarantiestelsel bescherming tot €100.000 per persoon per bank, wat een aanzienlijke mate van zekerheid geeft tegen het risico van bankfaillissementen. Dit, gecombineerd met het ontbreken van een valutarisico maakt sparen in Nederland aantrekkelijk, ondanks dat de rentes vaak lager zijn dan in sommige andere landen.


Aan de andere kant kan sparen buiten Nederland voordelig zijn door de potentieel hogere rentes en de mogelijkheid tot diversificatie over verschillende banken. Toch is het belangrijk om de stabiliteit en betrouwbaarheid van buitenlandse banken goed te onderzoeken. De bovenstaande banken zijn gelukkig allemaal gevestigd in betrouwbare Europese landen en vallen onder het depositogarantiestelsel. Bovendien hebben veel landen in Europa de EURO omarmd, waardoor je ook geen last krijgt van valutarisico's.


Waarom is sparen belangrijk?

We hebben het al eerder genoemd, maar sparen is een belangrijk onderdeel van je persoonlijke financiën. Het belang van een noodfonds, bestaande uit spaargeld, is cruciaal. Financiële experts adviseren vaak om een spaarreserve aan te houden die genoeg is om drie tot zes maanden aan uitgaven te kunnen dekken. Dit spaargeld kan je helpen bij onvoorziene omstandigheden zoals het verlies van je baan of grote onverwachte uitgaven, en biedt een financieel vangnet, waardoor je 's nachts nog gewoon goed kunt slapen.


Verder speelt sparen een rol in het bereiken van financiële doelen op middellange tot lange termijn. Of het nu gaat om het sparen voor een aanbetaling voor een huis, de opleiding van je kinderen, of zelfs voor pensioen, gestructureerd sparen kan helpen deze doelen te bereiken. Veel financiële experts raden om hiernaar toe te werken door middel van beleggen, maar ook deels te sparen.


Sparen en belasting in Nederland

Box 3 - Vermogensbelasting In Nederland valt spaargeld onder 'Box 3' van de inkomstenbelasting, wat betekent dat het wordt beschouwd als onderdeel van je vermogen. Dit omvat niet alleen spaargeld, maar ook beleggingen en andere vormen van vermogen.


Heffingsvrij Vermogen: Er is een vrijstelling in Box 3, bekend als het 'heffingsvrij vermogen'.

Dit betekent dat tot een bepaald bedrag van je spaargeld en beleggingen geen belasting hoeft te worden betaald. In 2023 is deze vrijstelling vastgesteld op €50.650 voor individuen en het dubbele voor fiscale partners. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast.


Belastingtarief boven Vrijstelling: Voor vermogen boven de vrijstellingsgrens wordt een belastingtarief gehanteerd. De Nederlandse belastingdienst gaat uit van een fictief rendement op het vermogen in Box 3, en dit fictieve rendement wordt belast. Het fictieve rendement is hoger naarmate het vermogen groter is. Op het moment wordt 31% van je fictieve rendement belast.Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar Michiel@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!