top of page

Wat zijn (staats) obligaties & hoe kun je erin beleggen?

Bijgewerkt op: 26 mrt. 2023

Volgende vragen worden beantwoord in dit artikel!

 • Wat zijn staatsobligaties?

 • Hoe werkt een staatsobligaties?

 • Wat zijn de risico's?

 • Welke soorten staatsobligaties zijn er?

 • Wat beïnvloedt de koers van staatsobligaties?

 • Hoe kun je staatsobligaties kopen?

Wat zijn staatsobligaties?

Staatsobligaties zijn net als aandelen verhandelbaar op de beurs en een makkelijke manier waarmee beleggers geld aan de overheid lenen tegen een vastgesteld rentepercentage. Een asset voor jou dus en een liability voor de overheid, want die moet jou nu rente betalen en je geld terug betalen. De overheid gebruikt het geld dat zij ophaalt via de uitgifte van staatsobligaties om nieuwe projecten te financieren, zoals het bouwen van infrastructuur of het investeren in onderwijs of weggooien aan het STAP budget. Beleggers kunnen in staatsobligaties investeren om een passief inkomen te verdienen in de vorm van rente op de lening. Rentenieren wordt dat genoemd.


In de Verenigde Staten worden door de overheid uitgegeven obligaties (ook weleens schuldpapier genoemd) aangeduid als 'Treasuries', terwijl ze in het Verenigd Koninkrijk bekend staan als 'gilts'. Hoewel elke vorm van belegging risico's met zich meebrengt, worden beleggingen in staatsobligaties van landen met stabiele economieën beschouwd als relatief veilig omdat je pas in problemen verkeert als het land failliet gaat. Dit gebeurt natuurlijk weleens. Maar niet zo vaak. Je kan je dus indenken dat een land met een groter kans op faillissement zoals Griekenland, een stuk minder aantrekkelijk is voor beleggers.


Hoe werken staatsobligaties dan?

Wanneer je een staatsobligatie aanschaft, leent je de overheid een vastgesteld bedrag voor een afgesproken periode. In ruil ontvang je periodiek een vastgestelde rente, oftewel de coupon, van de overheid. Hierdoor zijn obligaties een vastrentende belegging. Het heet een coupon officieel omdat je vroeger letterlijk een coupon in je handen kreeg zoals hieronder.


T-Bill

Op de vervaldatum van de obligatie.. de laatste dag dus. Ontvang je, je inleg terug, oftewel het oorspronkelijk belegde bedrag. Terwijl je in de tussentijd ook alle rente in je zakken kon steken. Obligaties hebben verschillende vervaldata, variërend van minder dan een jaar tot wel 30 jaar of langer.

Enkele belangrijke begrippen om te onthouden bij obligaties zijn de coupon (de periodieke rentebetaling), de vervaldatum (de dag waarop je, je inleg ontvangt) en de looptijd (de periode waarin je het geld uitleent aan de overheid).

Belangrijke obligatiebegrippen om te onthouden (geen zorgen als je het niet snapt, wordt later duidelijker)

 • De vervaldatum van een obligatie verwijst naar de periode tot de obligatie verloopt en de eindbetaling plaatsvindt - de actieve levensduur van de obligatie.

 • De hoofdsom van een obligatie, ook wel nominale waarde genoemd, is het bedrag dat de obligatiehouder volgens de overeenkomst uitbetaald krijgt, exclusief coupons. Gewoonlijk wordt de hoofdsom als een vast bedrag uitbetaald wanneer de obligatie verloopt.

 • De obligatiekoers bij uitgifte is in theorie gelijk aan de nominale waarde van de obligatie, omdat dit het totale bedrag van de lening vertegenwoordigt. Echter kan de koers van een obligatie na uitgifte, op de markt, aanzienlijk schommelen onder invloed van verschillende factoren.

  <