top of page

Een 7,1% dividend-parel met groeikansen

In het kort:

  • NN Group biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 7,1%, ondersteund door solide dividendgroei en aandeleninkoop.

  • Het bedrijf profiteert van groeiende verzekeringsactiviteiten in Europa en de nieuwe Nederlandse pensioenwetgeving.

  • Kijkend naar de concurrentie en de kansen die er liggen voor NN Group lijkt het aandeel wellicht ondergewaardeerd.


NN Group blijft een interessante optie om te onderzoeken voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele dividendgroei. Ondanks de stijging van de aandelenkoers biedt NN Group nog steeds een aantrekkelijk dividendrendement en zijn de vooruitzichten voor dividendgroei positief.


NN Group, een prominente speler in de Europese verzekeringsmarkt, breidt zijn activiteiten uit in Centraal- en Oost-Europa. In 2023 liet de verzekeringsdivisie in deze regio’s sterke groei zien, vooral in landen als Tsjechië, Polen en Hongarije. De toename van de vraag naar beschermingsproducten in deze landen biedt NN Group een kans om verder te groeien, terwijl in een sterke basis blijft houden in de Nederlandse markt.


De aandelenkoers van NN Group sinds de beursgang:

BRON: Google Financiën


Daarnaast speelt de nieuwe Nederlandse pensioenwet, goedgekeurd in mei 2023, een cruciale rol voor dit bedrijf. Deze wet biedt NN Group, met een marktaandeel van 40% in groepspensioenen, nieuwe groeikansen. Het bedrijf heeft al nieuwe pensioencontracten afgesloten en noteerde recordinflows van €2,3 miljard in 2023. De overgangsperiode naar de nieuwe wetgeving, die duurt tot 2028, kan leiden tot meer overnames door NN Group, aangezien kleinere pensioenfondsen moeite zullen hebben om zich aan te passen aan de nieuwe regels.


NN Group rapporteerde sterke financiële resultaten voor 2023. Het operationeel kapitaal (OCG) steeg met 13% tot €1,9 miljard, waarmee het al hun doelstelling voor 2025 overtrof. Het segment niet-leven in Nederland presteerde bijzonder goed, evenals de verzekeringsactiviteiten in Europa en de bancaire activiteiten, die profiteerden van hogere rentetarieven. Hoewel het segment leven in Nederland achterbleef door negatieve effecten van de financiële markten, verwacht NN Group een herstel tegen 2025.


De solvabiliteitsratio bleef stabiel op 197%, ondanks kapitaaluitstromen naar aandeelhouders en negatieve herwaarderingen van vastgoed. Dit toont aan dat NN Group financieel gezond blijft, met voldoende kapitaalbuffer om toekomstige uitdagingen aan te kunnen.


Solvabiliteitsratio van NN Group in heel 2023:

BRON: NN Group Financial Condition Report


De solvabiliteitsratio van 197% die wordt genoemd voor NN Group verwijst naar de Solvency II ratio, specifiek voor verzekeringsmaatschappijen. Deze ratio wordt gebruikt om de financiële gezondheid van verzekeringsmaatschappijen te meten en te bepalen of ze voldoende kapitaal hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. De Solvency II ratio is een maatstaf die door Europese toezichthouders is vastgesteld om te verzekeren dat verzekeringsmaatschappijen voldoende kapitaal aanhouden om risico's te dekken en onverwachte verliezen op te vangen. De ratio wordt berekend als de verhouding tussen het beschikbare eigen vermogen en het vereiste eigen vermogen, in het geval van NN Group dus bijna tweemaal het wettelijke vereiste vermogen om mogelijke risico´s te dekken.


Het kapitaalrendement van NN Group, in de vorm van dividenden en aandeleninkopen, is een belangrijke pijler van hun beleggingsstrategie. Het huidige dividendrendement van 7,1% is aantrekkelijk te noemen, zeker gezien de groei van het dividend met 15% in 2023. Daarnaast heeft NN Group het aandeleninkoopprogramma uitgebreid van €250 miljoen naar minstens €300 miljoen, wat bijdraagt aan een totale aandeelhoudersopbrengst van 9,4%.


NN Group is actief in elf landen en bedient ongeveer 19 miljoen klanten. Het bedrijf hanteert een multimerkstrategie en biedt naast levens- en niet-levensverzekeringen ook bancaire producten aan. Na de verkoop van hun vermogensbeheeractiviteiten aan Goldman Sachs in 2022, ligt de focus nu meer op de binnenlandse verzekeringsoperaties. De Nederlandse markt blijft de grootste, goed voor 69% van de organische kapitaalgeneratie.


De verdeling van inkomen uit de verschillende landen:

BRON: NN Group


De financiële prestaties van NN Group in 2023 waren positief, met een stijging van de verzekeringsinkomsten met 1,8% tot bijna €10,5 miljard en een verbetering van het operationeel resultaat tot meer dan €2,5 miljard. Het netto inkomen uit voortgezette activiteiten was bijna €1,2 miljard, bijna het dubbele van het voorgaande jaar.


Een belangrijk punt is dat NN Group in het laatste kwartaal van 2023 een voorziening van €362 miljoen boekte voor de unit-linked litigatie, waarbij klanten, terecht blijkt nu, klaagden over kosten-aftrekken. NN Group bereikte in januari een schikking met belangengroepen, wat leidde tot deze voorziening van in totaal €362 miljoen. Dit vraagstuk bracht lange tijd onzekerheid met zich mee voor zowel de benadeelden als NN Group zelf, waar nu dus eindelijk een definitief oordeel uit is gekomen. Een andere positieve stap was de herverzekeringscontracten in het Nederlandse leven segment, waardoor het lang leven risico in pensioenproducten werd verminderd. Hierdoor verbeterde de solvabiliteitsratio met ongeveer 8 procentpunten.


NN Group wordt momenteel verhandeld tegen slechts 0,57 keer de boekwaarde, wat relatief laag is in vergelijking met zijn naaste concurrenten, maar wel in lijn ligt met het historische gemiddelde van de afgelopen jaren. Dit is opmerkelijk, aangezien de winstgevendheid van NN Group de laatste jaren enigszins is verbeterd.


Wanneer we NN Group vergelijken met zijn peers, zoals ASR Nederland en Ageas, die zich ook richten op de Benelux-verzekeringsmarkt, zien we dat deze concurrenten momenteel worden verhandeld tegen ongeveer 1,1 keer de boekwaarde. Dit suggereert dat NN Group mogelijk ondergewaardeerd is. Deze lagere waardering kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de historisch lagere winstgevendheid van NN Group, met een gemiddelde return on equity (ROE) van ongeveer 6-7%, in vergelijking met hogere cijfers bij de concurrenten.


NN Group heeft een grote blootstelling aan volwassen verzekeringsmarkten, waardoor de groeivooruitzichten gematigd blijven. Dit maakt de investering voornamelijk afhankelijk van kapitaalrendementen. De waardering van NN Group is laag in vergelijking met sectorgenoten, wat het aandeel op het eerste oog dan weer aantrekkelijk maakt. Een van de belangrijkste groeidrijvers voor NN Group is de uitbreiding in Europa. Vergeleken met de Nederlandse markt zijn de verzekeringsmarkten in Centraal- en Zuid-Europa nog niet volledig verzadigd. In deze regio's is er een verschuiving naar beschermingsproducten, en NN Group kan hiervan profiteren door de leidende positie in levensverzekeringen. Het is voor een bedrijf als NN Group dan ook voornamelijk de vraag in hoeverre het vanaf hier weet uit te breiden, iets waar de mogelijkheden zeker lijken te liggen.


NN Group biedt dividendbeleggers een solide mogelijkheid op stabiele dividendgroei en aandeelhouderswaarde, ondersteund door sterke financiële prestaties en strategische groeimogelijkheden in Europa en de Nederlandse pensioenmarkt. Beleggers kunnen blijven profiteren van zowel dividenduitkeringen als aandeleninkopen, wat NN Group een aantrekkelijke optie maakt om te onderzoeken voor de lange termijn.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Comments


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

Net binnen..